2014-09-18 18:52:43

Val till riksdagen - Röster - Nynäshamn

26,37%
4,35%
5,34%
3,84%
30,59%
5,09%
6,37%
14,74%
2,25%
1,07%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,07%
+1,11
2010: 83,95%

Röstfördelning - kommun Nynäshamn

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 4481 26,37% -1184 -8,67 5665 35,03%
C Centerpartiet 739 4,35% +18 -0,11 721 4,46%
FP Folkpartiet liberalerna 908 5,34% -114 -0,98 1022 6,32%
KD Kristdemokraterna 653 3,84% -120 -0,94 773 4,78%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5198 30,59% +453 +1,24 4745 29,34%
V Vänsterpartiet 865 5,09% -2 -0,27 867 5,36%
MP Miljöpartiet de gröna 1082 6,37% -89 -0,87 1171 7,24%
SD Sverigedemokraterna 2505 14,74% +1519 +8,64 986 6,10%
FI Feministiskt initiativ 383 2,25% +321 +1,87 62 0,38%
ÖVR Övriga partier 181 1,07% +22 +0,08 159 0,98%
  Giltiga röster 16995 100,00% +824   16171 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 156 0,91% -56 -0,38 212 1,29%
OG Ogiltiga röster - övriga 9 0,05% -1 -0,01 10 0,06%
VDT Valdeltagande 17160 85,07% +767 +1,11 16393 83,95%
  Antal röstberättigade 20172   +646   19526  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Nynäshamn

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
23,01% 3,56% 5,21% 5,75% 31,37% 6,03% 10,14% 11,51% 2,47% 0,96% 0,68%   88,45%
31,09% 3,20% 8,93% 3,75% 22,16% 5,40% 7,28% 12,35% 4,63% 1,21% 0,44%   87,68%
25,84% 3,03% 6,38% 6,49% 29,41% 5,19% 7,57% 12,97% 2,05% 1,08% 0,54%   81,87%
26,17% 2,56% 5,56% 3,36% 34,36% 5,77% 6,58% 12,57% 1,90% 1,17% 0,58% 0,22% 83,17%
15,90% 1,70% 2,62% 2,31% 40,59% 8,02% 7,72% 15,90% 3,55% 1,70% 1,52% 0,15% 79,40%
26,34% 3,08% 4,86% 4,62% 34,93% 6,32% 6,56% 10,45% 2,27% 0,57% 1,20%   82,23%
26,81% 2,17% 4,83% 2,66% 32,49% 4,47% 7,25% 14,86% 2,78% 1,69% 0,84%   85,99%
12,47% 2,25% 2,92% 2,58% 49,44% 5,73% 6,18% 14,27% 1,24% 2,92% 0,67%   73,08%
24,00% 3,52% 3,52% 4,64% 35,84% 4,80% 5,60% 14,56% 2,08% 1,44% 1,42%   84,42%
29,61% 3,12% 6,75% 5,32% 31,56% 4,16% 6,10% 10,26% 2,47% 0,65% 0,77%   83,98%
24,05% 3,48% 4,54% 3,48% 38,08% 5,27% 4,11% 14,45% 1,48% 1,05% 1,76%   82,06%
21,51% 3,60% 7,56% 2,67% 34,88% 4,77% 6,16% 17,09% 1,40% 0,35% 1,26% 0,11% 77,65%
29,39% 5,54% 6,39% 3,83% 26,52% 3,62% 5,54% 16,61% 2,24% 0,32% 0,74%   80,17%
32,93% 7,77% 7,55% 3,61% 19,69% 3,39% 7,00% 14,33% 2,84% 0,88% 0,33%   84,59%
35,48% 5,48% 4,05% 5,48% 21,67% 5,71% 6,43% 12,86% 2,38% 0,48% 0,24% 0,24% 85,43%
29,55% 6,73% 4,91% 3,73% 26,09% 5,00% 3,73% 18,18% 1,64% 0,45% 0,36% 0,09% 82,71%
27,55% 7,32% 5,06% 3,61% 26,74% 3,70% 3,16% 19,78% 1,26% 1,81% 0,89% 0,09% 84,25%
30,49% 7,34% 3,99% 3,27% 21,23% 4,71% 7,42% 18,91% 2,39% 0,24% 1,10%   80,86%
27,22% 5,86% 4,35% 2,65% 23,82% 5,67% 9,45% 15,88% 3,02% 2,08% 2,57% 0,18%  
Nynäshamn 26,37% 4,35% 5,34% 3,84% 30,59% 5,09% 6,37% 14,74% 2,25% 1,07% 0,91% 0,05% 85,07%

Röstfördelning övriga partier - kommun Nynäshamn

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 78 0,46% -52 -0,34 130 0,80%
ENH Enhet 38 0,22% +38 +0,22    
DjuP Djurens parti 12 0,07% +12 +0,07    
SVP Svenskarnas parti 11 0,06% +11 +0,06    
KrVP Kristna Värdepartiet 6 0,04% +6 +0,04    
  Direktdemokraterna 4 0,02% +4 +0,02    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 3 0,02% +3 +0,02    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 3 0,02% +3 +0,02    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 2 0,01% -4 -0,03 6 0,04%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,01% +1 +0,01    
  Sverige ut ur EU / Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,01 1 0,01%
SPI SPI Välfärden     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 22 0,13% +1   21 0,13%
  Totalt övriga partier 181 1,07% +22 +0,08 159 0,98%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Nynäshamn

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Sverigesmultidemokrater 14
Partiet de fria 3
Partier med färre än 2 röster 5

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se