2014-09-18 13:37:39

Val till riksdagen - Röster - Östhammar

21,03%
8,96%
4,19%
3,19%
38,19%
4,26%
3,67%
13,21%
1,94%
1,35%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,18%
+2,07
2010: 83,11%

Röstfördelning - kommun Östhammar

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 3017 21,03% -871 -7,21 3888 28,24%
C Centerpartiet 1285 8,96% -184 -1,71 1469 10,67%
FP Folkpartiet liberalerna 601 4,19% -202 -1,64 803 5,83%
KD Kristdemokraterna 458 3,19% -115 -0,97 573 4,16%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5478 38,19% +617 +2,88 4861 35,31%
V Vänsterpartiet 611 4,26% -8 -0,24 619 4,50%
MP Miljöpartiet de gröna 527 3,67% -83 -0,76 610 4,43%
SD Sverigedemokraterna 1894 13,21% +1131 +7,66 763 5,54%
FI Feministiskt initiativ 278 1,94% +247 +1,71 31 0,23%
ÖVR Övriga partier 194 1,35% +44 +0,26 150 1,09%
  Giltiga röster 14343 100,00% +576   13767 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 173 1,19% -31 -0,27 204 1,46%
OG Ogiltiga röster - övriga 9 0,06% +2 +0,01 7 0,05%
VDT Valdeltagande 14525 85,18% +547 +2,07 13978 83,11%
  Antal röstberättigade 17053   +234   16819  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Östhammar

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
20,93% 17,75% 3,25% 6,21% 24,26% 3,48% 4,07% 16,72% 1,63% 1,70% 1,10% 0,07% 87,30%
23,06% 8,81% 3,70% 4,40% 35,50% 2,80% 4,82% 14,05% 1,75% 1,12% 1,31% 0,14% 84,62%
23,49% 5,75% 5,45% 1,59% 42,52% 4,96% 3,07% 10,90% 1,78% 0,50% 1,56% 0,10% 86,73%
15,15% 10,19% 1,80% 1,98% 48,87% 3,25% 2,80% 13,17% 1,62% 1,17% 1,25%   86,85%
15,23% 3,52% 2,15% 1,76% 52,73% 5,76% 2,64% 12,60% 1,76% 1,86% 1,25%   79,65%
24,85% 9,82% 4,61% 4,41% 32,87% 3,01% 3,81% 12,22% 2,40% 2,00% 1,58%   85,64%
17,24% 9,69% 4,13% 2,87% 38,42% 6,10% 3,59% 14,72% 2,51% 0,72% 1,07%   81,83%
25,44% 3,31% 6,62% 2,42% 39,26% 5,17% 3,63% 10,02% 2,50% 1,62% 1,04% 0,08% 81,30%
17,89% 16,44% 4,24% 3,62% 30,92% 4,03% 3,41% 14,27% 1,45% 3,72% 1,33%   85,14%
33,33% 13,19% 4,63% 2,08% 21,76% 4,63% 2,78% 14,81% 1,62% 1,16% 1,59%   86,08%
27,31% 5,36% 5,89% 3,37% 34,12% 3,52% 4,74% 12,85% 1,61% 1,22% 0,68%   83,72%
14,57% 10,19% 3,66% 2,63% 43,71% 4,30% 3,42% 15,05% 1,51% 0,96% 1,02% 0,08% 82,90%
14,26% 7,18% 3,91% 2,89% 46,60% 5,03% 3,17% 14,17% 2,05% 0,75% 1,56% 0,09% 85,97%
27,57% 6,56% 4,49% 3,50% 37,20% 4,70% 3,39% 8,86% 3,17% 0,55% 0,87% 0,11% 81,11%
26,29% 9,71% 6,86% 1,71% 22,29% 5,71% 8,57% 13,14% 4,57% 1,14% 1,12% 0,56%  
Östhammar 21,03% 8,96% 4,19% 3,19% 38,19% 4,26% 3,67% 13,21% 1,94% 1,35% 1,19% 0,06% 85,18%

Röstfördelning övriga partier - kommun Östhammar

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 103 0,72% +42 +0,28 61 0,44%
PP Piratpartiet 43 0,30% -37 -0,28 80 0,58%
  Direktdemokraterna 11 0,08% +11 +0,08    
ENH Enhet 11 0,08% +9 +0,06 2 0,01%
KrVP Kristna Värdepartiet 10 0,07% +10 +0,07    
DjuP Djurens parti 5 0,03% +5 +0,03    
SVP Svenskarnas parti 4 0,03% +3 +0,02 1 0,01%
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01%     1 0,01%
SPI SPI Välfärden     -2 -0,01 2 0,01%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 6 0,04% +4 +0,03 2 0,01%
  Totalt övriga partier 194 1,35% +44 +0,26 150 1,09%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Östhammar

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Borgerlig framtid 2
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se