2014-09-17 16:06:43

Val till riksdagen - Röster - Gnesta

23,40%
8,71%
3,28%
2,92%
30,25%
5,87%
7,69%
13,24%
3,62%
1,02%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,18%
+1,92
2010: 85,26%

Röstfördelning - kommun Gnesta

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1610 23,40% -336 -6,07 1946 29,47%
C Centerpartiet 599 8,71% +11 -0,20 588 8,91%
FP Folkpartiet liberalerna 226 3,28% -158 -2,53 384 5,82%
KD Kristdemokraterna 201 2,92% -64 -1,09 265 4,01%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2081 30,25% +184 +1,52 1897 28,73%
V Vänsterpartiet 404 5,87% +30 +0,21 374 5,66%
MP Miljöpartiet de gröna 529 7,69% -120 -2,14 649 9,83%
SD Sverigedemokraterna 911 13,24% +514 +7,23 397 6,01%
FI Feministiskt initiativ 249 3,62% +214 +3,09 35 0,53%
ÖVR Övriga partier 70 1,02% +2 -0,01 68 1,03%
  Giltiga röster 6880 100,00% +277   6603 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 72 1,04% +1 -0,03 71 1,06%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,04% -7 -0,11 10 0,15%
VDT Valdeltagande 6955 87,18% +271 +1,92 6684 85,26%
  Antal röstberättigade 7978   +138   7840  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Gnesta

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
25,68% 11,48% 3,90% 3,47% 25,24% 5,31% 5,96% 15,06% 3,14% 0,76% 1,28% 0,21% 86,60%
28,17% 7,99% 2,39% 3,29% 28,25% 4,61% 7,83% 12,77% 4,37% 0,33% 1,62%   87,02%
23,51% 5,46% 3,27% 3,37% 32,04% 7,44% 9,03% 10,32% 4,27% 1,29% 0,59% 0,10% 82,65%
24,02% 8,11% 4,41% 1,85% 28,13% 5,75% 8,32% 15,09% 3,49% 0,82% 1,02%   91,36%
16,20% 5,81% 2,13% 2,29% 41,98% 6,71% 8,18% 12,60% 2,78% 1,31% 1,13%   80,52%
22,54% 12,21% 5,16% 4,23% 27,70% 6,42% 4,38% 12,52% 3,60% 1,25% 0,78%   86,33%
23,55% 13,68% 2,76% 2,76% 25,00% 4,74% 8,03% 14,74% 3,55% 1,18% 0,65%   85,76%
27,86% 6,43% 3,57% 0,71% 20,00% 6,43% 12,86% 14,29% 4,29% 3,57%      
Gnesta 23,40% 8,71% 3,28% 2,92% 30,25% 5,87% 7,69% 13,24% 3,62% 1,02% 1,04% 0,04% 87,18%

Röstfördelning övriga partier - kommun Gnesta

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
ENH Enhet 26 0,38% +20 +0,29 6 0,09%
PP Piratpartiet 19 0,28% -30 -0,47 49 0,74%
SVP Svenskarnas parti 9 0,13% +9 +0,13    
DjuP Djurens parti 6 0,09% +6 +0,09    
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,03% +2 +0,03    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 2 0,03%     2 0,03%
  Nya Partiet 2 0,03% +2 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,02 1 0,02%
SPI SPI Välfärden     -2 -0,03 2 0,03%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1 -0,02 1 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 4 0,06% -3 -0,05 7 0,11%
  Totalt övriga partier 70 1,02% +2 -0,01 68 1,03%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Gnesta

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 2
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se