2014-09-18 13:44:43

Val till riksdagen - Röster - Nyköping

23,01%
5,99%
4,50%
4,35%
34,02%
4,83%
7,45%
12,55%
2,55%
0,75%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,43%
+1,58
2010: 85,86%

Röstfördelning - kommun Nyköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 8212 23,01% -1267 -4,87 9479 27,88%
C Centerpartiet 2139 5,99% +104 +0,01 2035 5,99%
FP Folkpartiet liberalerna 1606 4,50% -770 -2,49 2376 6,99%
KD Kristdemokraterna 1554 4,35% -283 -1,05 1837 5,40%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12139 34,02% +451 -0,36 11688 34,38%
V Vänsterpartiet 1722 4,83% +104 +0,07 1618 4,76%
MP Miljöpartiet de gröna 2659 7,45% -128 -0,75 2787 8,20%
SD Sverigedemokraterna 4477 12,55% +2672 +7,24 1805 5,31%
FI Feministiskt initiativ 909 2,55% +773 +2,15 136 0,40%
ÖVR Övriga partier 267 0,75% +29 +0,05 238 0,70%
  Giltiga röster 35684 100,00% +1685   33999 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 378 1,05% +3 -0,04 375 1,09%
OG Ogiltiga röster - övriga 15 0,04% +6 +0,02 9 0,03%
VDT Valdeltagande 36077 87,43% +1694 +1,58 34383 85,86%
  Antal röstberättigade 41263   +1216   40047  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Nyköping

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
19,64% 6,49% 3,93% 3,86% 37,39% 4,89% 7,20% 13,70% 2,15% 0,75% 1,09% 0,05% 85,13%
23,79% 5,33% 5,57% 4,49% 34,27% 3,12% 7,43% 13,42% 1,74% 0,84% 1,36% 0,06% 85,85%
19,84% 5,86% 4,73% 5,79% 35,15% 5,66% 7,59% 11,72% 3,33% 0,33% 1,57% 0,07% 87,61%
22,36% 10,22% 2,88% 4,57% 26,80% 6,37% 5,29% 17,31% 2,76% 1,44% 0,83%   84,49%
14,97% 3,50% 2,87% 3,03% 49,84% 3,98% 4,62% 15,13% 1,11% 0,96% 1,10% 0,16% 82,17%
23,43% 11,14% 3,25% 3,25% 27,84% 4,87% 6,50% 17,63% 1,16% 0,93% 1,37%   86,36%
19,03% 4,46% 4,78% 3,03% 41,08% 6,13% 4,86% 14,25% 1,91% 0,48% 1,02% 0,08% 81,51%
23,28% 4,37% 4,48% 3,06% 38,69% 4,04% 5,90% 13,44% 1,97% 0,77% 0,76%   91,65%
19,29% 11,98% 3,25% 4,37% 30,66% 4,77% 6,29% 16,45% 2,44% 0,51% 0,90% 0,10% 89,32%
22,66% 14,30% 2,78% 3,54% 28,86% 4,81% 4,68% 14,68% 2,66% 1,01% 1,62%   86,53%
8,99% 3,24% 1,26% 1,08% 59,53% 4,14% 7,55% 11,15% 1,44% 1,62% 0,54%   66,39%
14,31% 1,71% 3,17% 3,66% 45,77% 5,45% 14,63% 9,76% 1,14% 0,41% 0,40%   74,40%
18,06% 7,49% 5,29% 1,76% 31,28% 6,17% 8,37% 14,54% 6,17% 0,88% 2,15% 0,43%  
23,24% 5,49% 4,54% 4,50% 34,38% 4,47% 7,69% 12,30% 2,69% 0,71% 1,07% 0,05% 88,23%
23,58% 3,39% 4,27% 3,66% 35,84% 3,86% 12,33% 9,21% 3,39% 0,47% 1,00% 0,13% 86,50%
21,06% 4,13% 6,10% 4,04% 40,16% 4,63% 9,35% 8,96% 1,18% 0,39% 0,97%   92,10%
27,19% 7,99% 3,77% 3,88% 29,30% 3,22% 8,66% 12,99% 2,77% 0,22% 1,21%   89,15%
30,71% 3,75% 5,21% 5,15% 29,00% 3,96% 6,77% 11,30% 3,54% 0,62% 1,08% 0,05% 84,77%
22,75% 5,91% 4,59% 3,97% 32,80% 5,73% 7,85% 12,08% 3,09% 1,23% 1,22%   85,29%
18,08% 12,18% 6,64% 3,51% 31,18% 6,64% 5,17% 13,28% 2,58% 0,74% 0,73%   90,85%
17,21% 9,30% 3,02% 8,04% 32,04% 3,02% 4,40% 20,23% 2,01% 0,75% 0,62%   87,16%
16,13% 5,54% 2,05% 3,73% 39,95% 7,22% 6,98% 16,25% 1,44% 0,72% 1,19%   87,24%
18,62% 5,38% 2,47% 4,15% 46,51% 3,18% 5,12% 12,09% 1,50% 0,97% 0,87%   85,81%
20,97% 5,15% 4,56% 3,50% 38,93% 3,79% 6,70% 13,59% 1,84% 0,97% 1,62% 0,19% 89,97%
26,29% 5,16% 6,02% 5,71% 28,87% 5,47% 7,49% 10,81% 3,50% 0,68% 0,97% 0,06% 83,33%
25,37% 2,93% 5,37% 1,46% 25,37% 2,93% 12,68% 16,10% 6,83% 0,98% 1,44%    
25,87% 6,07% 4,99% 4,66% 30,56% 5,14% 7,43% 11,74% 2,76% 0,79% 0,99% 0,02% 88,79%
25,87% 4,03% 5,78% 4,39% 30,69% 5,35% 8,42% 11,73% 2,89% 0,84% 1,13%   82,16%
25,14% 4,08% 4,94% 5,09% 36,75% 4,44% 6,16% 10,46% 2,58% 0,36% 0,92% 0,07% 89,92%
32,09% 4,06% 6,61% 5,65% 30,10% 3,79% 7,58% 7,92% 1,65% 0,55% 0,75%   90,76%
26,41% 4,17% 4,48% 5,17% 34,67% 5,02% 7,26% 10,19% 2,16% 0,46% 0,99%   89,28%
23,86% 12,84% 2,22% 5,46% 26,19% 4,25% 6,67% 15,07% 2,53% 0,91% 0,90% 0,10% 89,12%
27,54% 6,82% 3,89% 3,48% 28,23% 4,17% 8,90% 14,74% 1,81% 0,42% 1,10%   90,31%
21,96% 10,55% 3,78% 3,58% 27,07% 6,37% 5,77% 16,19% 3,45% 1,26% 0,79%   84,67%
26,45% 5,29% 5,35% 3,98% 29,99% 6,22% 8,21% 10,33% 3,24% 0,93% 0,92%   86,14%
23,70% 5,04% 6,30% 4,96% 31,93% 5,46% 7,14% 11,26% 3,45% 0,76% 1,41% 0,08% 85,31%
24,03% 6,01% 6,01% 5,58% 17,60% 6,44% 13,30% 12,02% 6,01% 3,00% 1,27%    
Nyköping 23,01% 5,99% 4,50% 4,35% 34,02% 4,83% 7,45% 12,55% 2,55% 0,75% 1,05% 0,04% 87,43%

Röstfördelning övriga partier - kommun Nyköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 147 0,41% -47 -0,16 194 0,57%
ENH Enhet 38 0,11% +33 +0,09 5 0,01%
SVP Svenskarnas parti 26 0,07% +19 +0,05 7 0,02%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 17 0,05% +17 +0,05    
DjuP Djurens parti 16 0,04% +16 +0,04    
  Direktdemokraterna 5 0,01% +5 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 5 0,01% +5 +0,01    
KrVP Kristna Värdepartiet 4 0,01% +4 +0,01    
SPI SPI Välfärden     -2 -0,01 2 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 9 0,03% -21 -0,06 30 0,09%
  Totalt övriga partier 267 0,75% +29 +0,05 238 0,70%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Nyköping

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 9

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se