2014-09-18 16:23:07

Val till riksdagen - Röster - Valdemarsvik

19,99%
10,51%
2,77%
3,53%
35,33%
3,68%
3,29%
18,54%
1,23%
1,13%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,05%
+2,09
2010: 84,97%

Röstfördelning - kommun Valdemarsvik

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1075 19,99% -321 -6,20 1396 26,19%
C Centerpartiet 565 10,51% -70 -1,41 635 11,91%
FP Folkpartiet liberalerna 149 2,77% -74 -1,41 223 4,18%
KD Kristdemokraterna 190 3,53% -88 -1,68 278 5,21%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1900 35,33% -71 -1,64 1971 36,97%
V Vänsterpartiet 198 3,68% -21 -0,43 219 4,11%
MP Miljöpartiet de gröna 177 3,29% -58 -1,12 235 4,41%
SD Sverigedemokraterna 997 18,54% +655 +12,12 342 6,42%
FI Feministiskt initiativ 66 1,23% +59 +1,10 7 0,13%
ÖVR Övriga partier 61 1,13% +36 +0,67 25 0,47%
  Giltiga röster 5378 100,00% +47   5331 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 55 1,01% -7 -0,14 62 1,15%
OG Ogiltiga röster - övriga     -4 -0,07 4 0,07%
VDT Valdeltagande 5433 87,05% +36 +2,09 5397 84,97%
  Antal röstberättigade 6241   -111   6352  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Valdemarsvik

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
31,80% 16,28% 5,38% 3,69% 20,28% 2,46% 3,84% 14,13% 0,92% 1,23% 0,61%   90,85%
14,26% 8,05% 1,66% 3,67% 45,06% 4,55% 2,10% 19,34% 0,70% 0,61% 1,21%   84,89%
20,40% 12,79% 1,80% 4,02% 27,70% 4,44% 2,75% 23,78% 1,37% 0,95% 1,25%   86,62%
18,14% 22,22% 3,43% 4,58% 20,26% 3,59% 2,94% 21,41% 1,31% 2,12% 0,81%   85,81%
19,48% 5,60% 3,02% 2,67% 43,42% 3,20% 3,83% 15,93% 1,60% 1,25% 0,44%   80,41%
19,80% 4,47% 2,04% 3,32% 44,32% 3,32% 3,58% 16,99% 0,89% 1,28% 1,76%   85,88%
22,69% 10,08% 5,88% 1,68% 26,89% 3,36% 10,92% 13,45% 5,04%   0,83%    
Valdemarsvik 19,99% 10,51% 2,77% 3,53% 35,33% 3,68% 3,29% 18,54% 1,23% 1,13% 1,01%   87,05%

Röstfördelning övriga partier - kommun Valdemarsvik

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 33 0,61% +32 +0,59 1 0,02%
ENH Enhet 9 0,17% +6 +0,11 3 0,06%
PP Piratpartiet 9 0,17% -3 -0,06 12 0,23%
DjuP Djurens parti 3 0,06% +3 +0,06    
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,04% +2 +0,04    
SVP Svenskarnas parti 2 0,04% +2 +0,04    
  Direktdemokraterna 1 0,02% +1 +0,02    
  Hälsopartiet 1 0,02% +1 +0,02    
SPI SPI Välfärden     -8 -0,15 8 0,15%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1 -0,02 1 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,02% +1 +0,02    
  Totalt övriga partier 61 1,13% +36 +0,67 25 0,47%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Valdemarsvik

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se