2014-09-18 17:09:21

Val till riksdagen - Röster - Linköping

24,19%
6,13%
6,96%
5,77%
29,10%
4,69%
8,24%
11,17%
2,59%
1,15%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 88,02%
+0,76
2010: 87,27%

Röstfördelning - kommun Linköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 24281 24,19% -5078 -6,44 29359 30,63%
C Centerpartiet 6157 6,13% +73 -0,21 6084 6,35%
FP Folkpartiet liberalerna 6988 6,96% -1451 -1,84 8439 8,80%
KD Kristdemokraterna 5790 5,77% -308 -0,59 6098 6,36%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 29210 29,10% +2791 +1,54 26419 27,56%
V Vänsterpartiet 4709 4,69% +187 -0,03 4522 4,72%
MP Miljöpartiet de gröna 8268 8,24% -698 -1,12 8966 9,35%
SD Sverigedemokraterna 11214 11,17% +6891 +6,66 4323 4,51%
FI Feministiskt initiativ 2599 2,59% +2252 +2,23 347 0,36%
ÖVR Övriga partier 1156 1,15% -131 -0,19 1287 1,34%
  Giltiga röster 100372 100,00% +4528   95844 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1046 1,03% +49   997 1,03%
OG Ogiltiga röster - övriga 41 0,04% +4   37 0,04%
VDT Valdeltagande 101459 88,02% +4581 +0,76 96878 87,27%
  Antal röstberättigade 115263   +4250   111013  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Linköping

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
27,31% 6,10% 7,31% 5,99% 28,13% 3,90% 6,99% 11,34% 2,15% 0,78% 1,05% 0,04% 88,97%
25,85% 12,36% 5,97% 6,96% 27,56% 2,56% 7,67% 9,66% 0,99% 0,43% 1,54%   91,90%
27,80% 4,65% 9,20% 6,07% 26,19% 4,84% 7,59% 9,20% 3,04% 1,42% 1,03% 0,09% 82,83%
14,35% 4,08% 5,25% 3,27% 39,91% 7,47% 8,98% 13,07% 2,45% 1,17% 1,15%   79,54%
16,09% 3,26% 5,65% 2,97% 44,44% 4,89% 5,75% 14,37% 1,05% 1,53% 0,38% 0,10% 88,00%
27,99% 5,52% 10,68% 7,83% 22,74% 3,59% 9,30% 7,64% 4,05% 0,64% 0,64%   91,69%
21,27% 3,88% 6,29% 3,88% 33,07% 6,72% 9,30% 11,89% 2,76% 0,95% 1,44%   87,39%
25,26% 5,86% 8,38% 5,05% 28,59% 4,25% 6,66% 12,28% 2,41% 1,26% 0,57%   83,59%
37,64% 7,92% 8,48% 5,25% 22,05% 3,07% 5,33% 8,80% 1,21% 0,24% 0,96% 0,08% 88,47%
20,55% 4,25% 5,49% 4,43% 43,40% 3,72% 5,76% 10,54% 0,71% 1,15% 1,22% 0,09% 81,89%
30,95% 4,99% 9,72% 9,11% 27,86% 1,98% 4,21% 9,37% 1,20% 0,60% 0,68% 0,09% 90,50%
20,37% 2,94% 7,48% 3,98% 40,97% 3,58% 6,68% 12,17% 1,19% 0,64% 1,26% 0,08% 83,16%
15,10% 3,02% 4,97% 3,37% 46,71% 4,88% 3,73% 15,90% 1,24% 1,07% 1,05%   85,69%
43,56% 7,53% 10,16% 8,75% 15,99% 1,98% 3,86% 7,15% 0,94% 0,09% 0,47%   91,44%
25,04% 3,45% 7,60% 5,27% 35,92% 4,66% 5,61% 9,93% 2,07% 0,43% 0,86%   87,29%
27,64% 6,26% 8,38% 7,60% 23,34% 3,37% 9,32% 10,96% 2,58% 0,55% 1,08%   87,29%
31,40% 5,42% 7,29% 7,85% 24,11% 2,99% 8,04% 11,96% 0,75% 0,19% 1,11%   85,87%
20,51% 16,91% 4,44% 4,86% 27,70% 3,17% 6,13% 15,43% 0,21% 0,63% 1,46%   90,40%
34,33% 4,90% 6,40% 5,44% 24,41% 2,88% 5,44% 13,75% 1,81% 0,64% 0,74%   88,40%
28,98% 5,12% 7,32% 6,06% 32,28% 2,60% 4,57% 11,50% 1,02% 0,55% 0,86%   89,02%
46,48% 7,78% 8,35% 8,44% 13,07% 1,90% 4,80% 7,78% 1,08% 0,33% 0,66%   92,76%
28,72% 4,26% 5,48% 4,44% 26,28% 6,18% 8,62% 11,14% 3,48% 1,39% 0,95% 0,09% 81,70%
31,14% 4,87% 10,41% 7,64% 21,01% 4,11% 7,45% 9,07% 3,72% 0,57% 1,23%   83,14%
25,68% 6,57% 7,94% 4,86% 23,55% 5,03% 10,84% 11,43% 3,33% 0,77% 0,76%   83,17%
26,17% 4,68% 6,57% 3,79% 28,17% 3,79% 9,91% 12,69% 3,23% 1,00% 2,29%   85,01%
24,16% 5,06% 5,95% 3,91% 29,04% 4,80% 8,17% 14,65% 3,29% 0,98% 1,40%   81,75%
23,72% 4,67% 6,78% 6,23% 28,57% 6,14% 8,52% 11,81% 2,66% 0,92% 1,71%   77,64%
32,22% 4,83% 8,17% 6,31% 21,36% 5,01% 7,80% 11,05% 2,14% 1,11% 1,01%   87,74%
26,79% 3,93% 8,93% 5,12% 30,60% 3,93% 5,95% 9,76% 3,81% 1,19% 0,82% 0,24% 81,40%
29,60% 9,94% 6,01% 9,12% 23,07% 1,63% 5,04% 13,06% 1,78% 0,74% 0,96%   90,31%
24,13% 7,53% 5,45% 5,62% 30,62% 4,41% 7,70% 11,76% 2,25% 0,52% 0,69%   91,87%
27,37% 5,31% 6,98% 4,05% 35,47% 2,37% 5,45% 11,17% 1,40% 0,42% 1,10%   93,54%
29,02% 9,72% 6,87% 5,48% 24,78% 3,14% 6,58% 12,21% 1,68% 0,51% 1,22% 0,29% 89,79%
21,69% 13,67% 4,75% 14,24% 21,58% 3,50% 5,31% 12,43% 1,58% 1,24% 1,12%   89,50%
31,92% 9,77% 6,03% 6,35% 19,38% 1,79% 7,17% 16,12% 0,65% 0,81% 2,23%   85,33%
26,17% 6,69% 9,33% 5,78% 18,56% 4,56% 12,78% 9,84% 5,78% 0,51% 1,10%    
21,18% 5,66% 6,53% 4,80% 32,12% 5,56% 8,57% 11,26% 2,81% 1,51% 1,09% 0,03% 86,02%
27,90% 4,94% 7,57% 6,75% 23,95% 5,68% 8,15% 10,12% 3,79% 1,15% 1,06%   78,62%
25,55% 6,53% 8,45% 5,00% 24,21% 5,76% 9,89% 9,80% 3,94% 0,86% 1,42%   83,02%
13,91% 4,80% 4,90% 3,20% 37,44% 6,11% 11,91% 13,11% 3,00% 1,60% 1,19%   80,24%
31,84% 6,40% 8,98% 5,82% 19,29% 3,99% 7,48% 12,05% 3,49% 0,67% 0,99% 0,08% 84,86%
19,91% 4,39% 6,37% 3,86% 29,15% 7,89% 12,11% 9,78% 4,48% 2,06% 1,15%   81,03%
24,63% 6,74% 7,53% 5,18% 24,14% 5,18% 12,12% 8,99% 4,11% 1,37% 0,87% 0,10% 87,17%
24,14% 8,20% 8,48% 5,78% 23,21% 5,41% 11,65% 8,01% 4,10% 1,03% 0,19%   87,04%
26,67% 5,52% 7,15% 5,21% 26,36% 6,14% 10,03% 8,48% 3,50% 0,93% 0,92% 0,08% 90,52%
19,05% 4,94% 5,97% 3,72% 33,68% 7,01% 9,09% 11,00% 3,90% 1,65% 1,20%   82,32%
21,55% 13,80% 4,45% 4,56% 30,44% 3,08% 7,41% 11,40% 2,62% 0,68% 1,13%   88,70%
28,28% 9,69% 7,03% 5,63% 19,38% 5,47% 7,81% 14,38% 2,03% 0,31% 1,08%   90,74%
26,51% 6,02% 7,36% 6,69% 26,10% 4,15% 6,29% 14,32% 1,61% 0,94% 1,97%   85,04%
26,81% 3,89% 7,57% 7,03% 28,32% 5,19% 5,73% 12,86% 2,16% 0,43% 0,86%   91,56%
23,30% 3,92% 8,66% 4,54% 39,28% 2,16% 5,46% 11,86% 0,62% 0,21% 1,12%   91,85%
18,17% 3,72% 6,47% 3,72% 41,05% 4,26% 5,85% 14,72% 1,86% 0,18% 1,40%   88,27%
26,42% 6,00% 10,55% 4,97% 22,30% 4,80% 11,32% 6,35% 4,29% 3,00% 0,60%   85,68%
13,93% 5,19% 5,74% 4,10% 34,43% 9,11% 11,11% 8,56% 3,64% 4,19% 0,99%   79,56%
11,95% 5,12% 6,59% 2,93% 36,71% 8,29% 10,98% 9,63% 3,41% 4,39% 1,56% 0,12% 74,33%
11,27% 4,97% 4,09% 4,09% 39,12% 9,94% 11,27% 7,96% 3,31% 3,98% 1,20%   78,63%
18,97% 8,71% 10,62% 3,10% 17,42% 6,68% 17,18% 5,85% 5,49% 5,97% 2,33%   82,74%
7,19% 1,01% 2,14% 3,53% 58,64% 7,31% 3,66% 14,12% 1,51% 0,88% 0,63%   65,09%
8,92% 2,31% 5,35% 4,20% 54,77% 6,61% 4,41% 11,02% 1,05% 1,36% 0,52% 0,31% 71,93%
8,35% 2,41% 3,92% 3,22% 44,37% 6,64% 7,14% 19,22% 2,82% 1,91% 1,09%   77,13%
8,85% 2,18% 2,42% 2,30% 50,91% 8,36% 8,85% 13,21% 1,45% 1,45% 1,32%   72,01%
12,99% 1,18% 1,97% 3,28% 53,67% 6,43% 3,81% 14,83% 1,18% 0,66% 0,39% 0,13% 70,93%
22,53% 15,75% 4,95% 5,13% 24,73% 4,21% 6,78% 12,82% 2,20% 0,92% 1,27%   93,25%
34,94% 9,24% 6,52% 7,92% 20,26% 3,49% 6,44% 9,70% 1,09% 0,39% 0,69%   90,32%
22,40% 6,81% 4,46% 4,46% 34,46% 3,76% 7,99% 12,76% 1,80% 1,10% 1,24%   88,93%
26,93% 5,21% 7,72% 7,05% 28,09% 2,61% 7,14% 12,74% 1,54% 0,97% 1,52%   89,15%
23,86% 4,38% 6,52% 5,67% 37,08% 3,00% 4,38% 13,56% 1,37% 0,17% 1,35%   92,05%
21,20% 5,03% 4,93% 5,03% 37,58% 4,07% 4,60% 15,52% 1,07% 0,96% 1,06% 0,11% 88,82%
23,45% 5,69% 9,48% 3,69% 21,76% 6,89% 13,67% 6,69% 5,89% 2,79% 1,18% 0,20%  
23,67% 6,64% 7,00% 6,48% 27,22% 4,72% 9,30% 10,90% 2,86% 1,22% 0,95% 0,05% 89,00%
23,99% 5,39% 8,27% 7,55% 27,49% 4,31% 8,45% 9,61% 3,32% 1,62% 1,07%   81,40%
10,61% 2,99% 1,90% 3,40% 50,48% 7,48% 6,80% 12,93% 2,04% 1,36% 0,94%   77,70%
11,90% 2,73% 3,84% 3,84% 45,35% 6,94% 11,03% 10,04% 2,60% 1,73% 0,74% 0,12% 73,00%
29,97% 5,19% 9,89% 5,78% 25,37% 3,23% 8,62% 9,70% 1,76% 0,49% 0,68%   88,47%
37,82% 7,25% 10,36% 9,22% 19,27% 1,66% 5,91% 7,46% 1,04%   0,82%   94,10%
15,93% 4,07% 4,57% 4,57% 41,73% 5,43% 7,28% 11,85% 2,59% 1,98% 0,25% 0,12% 79,55%
21,84% 3,32% 7,50% 6,36% 34,85% 4,65% 7,50% 11,49% 1,71% 0,76% 0,94%   89,63%
17,14% 3,02% 5,54% 4,23% 39,01% 5,34% 7,36% 14,62% 2,32% 1,41% 0,90% 0,10% 87,66%
25,78% 6,04% 9,10% 6,58% 26,63% 2,98% 11,17% 8,57% 2,07% 1,07% 1,06% 0,08% 92,00%
25,58% 4,84% 8,56% 4,47% 24,93% 5,58% 12,09% 7,35% 5,30% 1,30% 1,01%   80,98%
30,99% 6,70% 8,88% 7,62% 19,51% 4,52% 9,21% 8,29% 3,43% 0,84% 0,67%   86,66%
33,51% 3,88% 9,12% 7,29% 18,92% 5,17% 8,05% 10,79% 2,66% 0,61% 0,53% 0,08% 86,20%
16,50% 4,82% 5,98% 4,91% 29,26% 8,65% 11,78% 10,08% 6,96% 1,07% 0,80% 0,09% 82,49%
29,05% 8,80% 10,40% 6,25% 16,49% 4,32% 12,78% 7,25% 3,15% 1,49% 1,15% 0,05% 86,40%
23,95% 5,70% 8,59% 6,69% 22,89% 5,55% 12,17% 7,98% 4,87% 1,60% 1,05% 0,15% 85,82%
21,85% 6,82% 6,13% 6,94% 23,47% 6,71% 14,91% 7,28% 4,28% 1,62% 0,69% 0,11% 85,24%
30,08% 5,65% 6,84% 6,02% 21,79% 6,75% 8,57% 9,85% 3,10% 1,37% 0,63% 0,09% 80,19%
19,88% 16,91% 3,88% 6,55% 24,14% 3,12% 6,85% 16,15% 1,98% 0,53% 0,68% 0,08% 87,21%
26,70% 7,78% 5,71% 5,02% 28,37% 2,07% 5,32% 16,95% 0,89% 1,18% 1,36%   88,55%
26,60% 8,94% 7,02% 5,32% 26,60% 4,47% 5,96% 12,34% 2,13% 0,64% 1,26% 0,21% 85,18%
22,03% 12,39% 4,48% 10,76% 17,81% 3,27% 9,47% 16,61% 1,72% 1,46% 1,36% 0,08% 91,82%
15,90% 6,00% 6,10% 5,40% 31,30% 6,30% 12,70% 10,30% 3,00% 3,00% 1,19%   82,61%
25,22% 6,80% 7,27% 6,88% 29,09% 4,27% 9,72% 8,22% 1,50% 1,03% 1,09%   88,27%
25,52% 6,36% 6,87% 8,85% 26,63% 4,30% 7,65% 10,05% 2,06% 1,72% 0,94% 0,09% 89,84%
13,48% 3,05% 4,62% 8,03% 38,60% 6,74% 10,62% 10,62% 2,59% 1,66% 0,82% 0,09% 87,65%
11,68% 4,02% 7,26% 7,26% 36,90% 6,97% 9,81% 9,32% 4,61% 2,16% 1,07%   83,40%
16,17% 11,65% 1,50% 4,14% 30,45% 3,76% 3,01% 27,07% 1,13% 1,13% 0,37%   82,41%
25,11% 7,91% 7,31% 6,62% 28,20% 2,58% 5,33% 15,39% 1,20% 0,34% 1,19% 0,08% 91,60%
28,91% 9,35% 5,27% 9,11% 22,68% 3,12% 7,43% 11,58% 2,00% 0,56% 1,18%   89,10%
24,10% 11,11% 3,60% 6,26% 27,23% 3,60% 2,82% 19,09% 1,72% 0,47% 1,24%   91,38%
25,60% 6,28% 9,43% 3,14% 19,13% 4,16% 16,36% 7,95% 6,47% 1,48% 1,19%    
Linköping 24,19% 6,13% 6,96% 5,77% 29,10% 4,69% 8,24% 11,17% 2,59% 1,15% 1,03% 0,04% 88,02%

Röstfördelning övriga partier - kommun Linköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 719 0,72% -223 -0,27 942 0,98%
ENH Enhet 69 0,07% +63 +0,06 6 0,01%
KrVP Kristna Värdepartiet 58 0,06% +58 +0,06    
DjuP Djurens parti 52 0,05% +52 +0,05    
SVP Svenskarnas parti 50 0,05% +43 +0,04 7 0,01%
KLP Klassiskt liberala partiet 43 0,04% +28 +0,03 15 0,02%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 42 0,04% +41 +0,04 1  
  Direktdemokraterna 40 0,04% +40 +0,04    
SPI SPI Välfärden 35 0,03% -235 -0,25 270 0,28%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 6 0,01% +4   2  
  Fredsdemokraterna 1   +1      
  Hälsopartiet 1   +1      
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1   -1   2  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 39 0,04% -3   42 0,04%
  Totalt övriga partier 1156 1,15% -131 -0,19 1287 1,34%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Linköping

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 8
Kalle Anka Partiet 5
Lagompartiet 2
Manligt Initiativ 2
Mor 2
Våffelpartiet 2
Partier med färre än 2 röster 18

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se