2014-09-18 13:42:50

Val till riksdagen - Röster - Söderköping

26,00%
8,71%
4,33%
5,03%
26,98%
3,79%
5,81%
16,53%
1,85%
0,98%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 88,34%
+2,54
2010: 85,80%

Röstfördelning - kommun Söderköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2555 26,00% -588 -7,66 3143 33,67%
C Centerpartiet 856 8,71% -77 -1,28 933 9,99%
FP Folkpartiet liberalerna 425 4,33% -124 -1,56 549 5,88%
KD Kristdemokraterna 494 5,03% -120 -1,55 614 6,58%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2651 26,98% +201 +0,74 2450 26,24%
V Vänsterpartiet 372 3,79% -24 -0,46 396 4,24%
MP Miljöpartiet de gröna 571 5,81% -92 -1,29 663 7,10%
SD Sverigedemokraterna 1624 16,53% +1154 +11,49 470 5,03%
FI Feministiskt initiativ 182 1,85% +146 +1,47 36 0,39%
ÖVR Övriga partier 96 0,98% +14 +0,10 82 0,88%
  Giltiga röster 9826 100,00% +490   9336 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 80 0,81% -43 -0,49 123 1,30%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,03% +2 +0,02 1 0,01%
VDT Valdeltagande 9909 88,34% +449 +2,54 9460 85,80%
  Antal röstberättigade 11217   +191   11026  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Söderköping

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
23,22% 6,92% 4,89% 4,79% 32,79% 3,56% 6,01% 14,87% 1,93% 1,02% 0,71%   81,27%
23,25% 6,75% 5,09% 5,44% 31,40% 5,18% 6,75% 13,25% 2,37% 0,53% 0,52%   84,70%
29,29% 7,86% 5,36% 6,07% 24,50% 3,43% 6,50% 14,57% 1,57% 0,86% 0,43% 0,07% 88,94%
30,32% 17,04% 5,45% 6,47% 18,40% 1,36% 3,58% 16,01% 0,68% 0,68% 0,34%   86,24%
27,79% 11,08% 3,28% 2,97% 23,28% 4,21% 4,51% 18,67% 3,08% 1,13% 0,51%   88,05%
22,73% 7,63% 2,78% 3,34% 32,99% 3,26% 5,48% 19,00% 1,67% 1,11% 1,02%   85,88%
29,22% 6,28% 5,43% 5,81% 25,35% 3,88% 6,98% 14,19% 2,09% 0,78% 0,77% 0,15% 86,86%
26,73% 8,31% 3,65% 3,42% 25,64% 3,73% 4,27% 21,37% 1,32% 1,55% 1,15%   87,32%
20,21% 14,12% 3,12% 8,62% 26,45% 4,46% 4,31% 16,79% 1,34% 0,59% 1,90%   85,86%
25,64% 5,98% 2,99% 5,98% 18,38% 5,13% 15,38% 15,81% 2,56% 2,14% 1,27%    
Söderköping 26,00% 8,71% 4,33% 5,03% 26,98% 3,79% 5,81% 16,53% 1,85% 0,98% 0,81% 0,03% 88,34%

Röstfördelning övriga partier - kommun Söderköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 42 0,43% +2   40 0,43%
ENH Enhet 18 0,18% +10 +0,10 8 0,09%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 17 0,17% +17 +0,17    
KrVP Kristna Värdepartiet 6 0,06% +6 +0,06    
DjuP Djurens parti 4 0,04% +4 +0,04    
SVP Svenskarnas parti 4 0,04% +3 +0,03 1 0,01%
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,02%     2 0,02%
SPI SPI Välfärden     -27 -0,29 27 0,29%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,03% -1 -0,01 4 0,04%
  Totalt övriga partier 96 0,98% +14 +0,10 82 0,88%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Söderköping

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se