2014-09-18 14:09:28

Val till riksdagen - Röster - Mjölby

21,01%
6,40%
4,26%
4,77%
37,70%
4,35%
4,34%
14,91%
1,45%
0,80%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,00%
+1,23
2010: 85,77%

Röstfördelning - kommun Mjölby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 3726 21,01% -704 -5,01 4430 26,03%
C Centerpartiet 1135 6,40% -26 -0,42 1161 6,82%
FP Folkpartiet liberalerna 756 4,26% -329 -2,11 1085 6,37%
KD Kristdemokraterna 846 4,77% -117 -0,89 963 5,66%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6685 37,70% +245 -0,13 6440 37,83%
V Vänsterpartiet 771 4,35% -91 -0,72 862 5,06%
MP Miljöpartiet de gröna 770 4,34% -210 -1,41 980 5,76%
SD Sverigedemokraterna 2644 14,91% +1821 +10,08 823 4,83%
FI Feministiskt initiativ 258 1,45% +241 +1,36 17 0,10%
ÖVR Övriga partier 141 0,80% -120 -0,74 261 1,53%
  Giltiga röster 17732 100,00% +710   17022 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 218 1,21% +7 -0,01 211 1,22%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,03% -6 -0,04 11 0,06%
VDT Valdeltagande 17955 87,00% +711 +1,23 17244 85,77%
  Antal röstberättigade 20638   +534   20104  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Mjölby

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
15,82% 3,81% 3,42% 4,00% 47,07% 4,49% 3,32% 16,60% 0,59% 0,88% 0,78%   83,97%
28,45% 4,57% 5,42% 5,42% 34,55% 4,23% 5,00% 10,92% 0,68% 0,76% 1,34%   89,80%
21,73% 5,43% 3,06% 3,65% 40,83% 4,75% 3,31% 15,70% 0,93% 0,59% 0,34% 0,08% 86,10%
20,71% 3,19% 4,89% 3,53% 38,68% 7,74% 6,60% 10,47% 2,50% 1,71% 1,79%   85,40%
22,45% 5,57% 5,11% 5,29% 36,77% 3,47% 5,11% 14,32% 1,37% 0,55% 0,90%   87,22%
24,77% 13,85% 4,92% 7,23% 19,85% 4,62% 5,08% 16,92% 1,69% 1,08% 1,22%   90,14%
17,30% 4,61% 3,79% 4,81% 43,40% 5,12% 3,99% 15,05% 1,74% 0,20% 1,41% 0,10% 83,15%
13,75% 7,05% 2,12% 5,76% 46,42% 4,58% 3,29% 15,04% 1,06% 0,94% 1,05%   82,14%
21,64% 11,44% 2,61% 4,35% 32,46% 4,48% 3,11% 18,28% 1,12% 0,50% 1,59%   82,78%
21,08% 2,52% 2,99% 5,22% 43,47% 4,38% 3,64% 14,18% 1,49% 1,03% 1,11%   81,14%
21,71% 13,83% 3,27% 5,19% 23,73% 3,84% 4,32% 21,04% 1,92% 1,15% 1,42%   87,85%
23,26% 5,51% 5,26% 5,14% 33,41% 6,12% 7,59% 9,30% 3,43% 0,98% 1,68% 0,12% 82,87%
27,10% 5,21% 7,12% 4,68% 32,52% 2,98% 3,83% 13,92% 1,70% 0,96% 0,95%   91,26%
24,23% 5,96% 6,90% 5,96% 31,69% 2,70% 4,19% 16,78% 1,03% 0,56% 1,56%   89,86%
22,40% 11,62% 3,16% 6,32% 33,55% 2,70% 2,88% 15,71% 1,02% 0,65% 0,83%   88,86%
12,40% 3,24% 3,02% 3,02% 52,40% 4,13% 3,58% 16,42% 1,45% 0,34% 1,32%   82,01%
15,73% 4,45% 3,83% 3,21% 47,62% 3,83% 3,62% 15,32% 1,24% 1,14% 1,73%   84,31%
21,71% 6,57% 5,12% 3,79% 38,42% 4,34% 4,68% 13,70% 1,34% 0,33% 1,21% 0,11% 79,82%
21,41% 5,43% 6,39% 3,51% 30,35% 7,03% 10,22% 10,86% 3,51% 1,28% 1,26% 0,31%  
Mjölby 21,01% 6,40% 4,26% 4,77% 37,70% 4,35% 4,34% 14,91% 1,45% 0,80% 1,21% 0,03% 87,00%

Röstfördelning övriga partier - kommun Mjölby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 48 0,27% -52 -0,32 100 0,59%
SPI SPI Välfärden 40 0,23% -109 -0,65 149 0,88%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 16 0,09% +16 +0,09    
ENH Enhet 15 0,08% +11 +0,06 4 0,02%
DjuP Djurens parti 7 0,04% +7 +0,04    
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,02% +2 +0,01 1 0,01%
SVP Svenskarnas parti 2 0,01% +1 +0,01 1 0,01%
  Direktdemokraterna 1 0,01% +1 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,01% +1 +0,01    
  Framstegspartiet 1 0,01% +1 +0,01    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,01% +1 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 5 0,03% -1 -0,01 6 0,04%
  Totalt övriga partier 141 0,80% -120 -0,74 261 1,53%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Mjölby

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Pensionärspartiet 3
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se