2014-09-18 08:30:02

Val till riksdagen - Röster - Tingsryd

20,30%
13,13%
2,23%
4,35%
31,24%
3,63%
2,77%
20,42%
1,31%
0,63%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,90%
+2,26
2010: 82,64%

Röstfördelning - kommun Tingsryd

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1614 20,30% -764 -10,07 2378 30,37%
C Centerpartiet 1044 13,13% -156 -2,19 1200 15,32%
FP Folkpartiet liberalerna 177 2,23% -135 -1,76 312 3,98%
KD Kristdemokraterna 346 4,35% -111 -1,48 457 5,84%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2484 31,24% +181 +1,83 2303 29,41%
V Vänsterpartiet 289 3,63% +15 +0,14 274 3,50%
MP Miljöpartiet de gröna 220 2,77% -77 -1,03 297 3,79%
SD Sverigedemokraterna 1624 20,42% +1055 +13,16 569 7,27%
FI Feministiskt initiativ 104 1,31% +94 +1,18 10 0,13%
ÖVR Övriga partier 50 0,63% +19 +0,23 31 0,40%
  Giltiga röster 7952 100,00% +121   7831 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 85 1,06% -33 -0,43 118 1,48%
OG Ogiltiga röster - övriga     -2 -0,03 2 0,03%
VDT Valdeltagande 8037 84,90% +86 +2,26 7951 82,64%
  Antal röstberättigade 9466   -155   9621  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Tingsryd

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
20,10% 9,06% 1,34% 3,89% 32,06% 3,33% 1,77% 27,39% 0,78% 0,28% 0,77%   82,69%
16,34% 15,11% 1,53% 3,66% 33,89% 4,27% 1,68% 21,07% 1,07% 1,37% 0,30%   84,77%
21,38% 8,86% 3,16% 5,50% 37,37% 2,14% 2,55% 17,21% 1,22% 0,61% 0,91%   78,40%
22,80% 10,36% 2,81% 5,40% 33,75% 3,40% 3,18% 16,88% 0,96% 0,44% 1,46%   83,70%
19,61% 13,53% 2,74% 2,91% 29,97% 4,37% 3,85% 20,29% 1,97% 0,77% 0,85%   84,26%
20,18% 14,57% 1,97% 3,84% 30,12% 4,13% 2,76% 19,29% 2,56% 0,59% 1,45%   83,96%
19,41% 21,97% 1,73% 5,12% 24,03% 4,05% 2,81% 19,41% 0,66% 0,83% 1,38%   85,22%
23,08% 11,54% 3,85% 3,21% 25,00% 3,21% 5,77% 21,79% 2,56%   0,64%    
Tingsryd 20,30% 13,13% 2,23% 4,35% 31,24% 3,63% 2,77% 20,42% 1,31% 0,63% 1,06%   84,90%

Röstfördelning övriga partier - kommun Tingsryd

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 13 0,16% -13 -0,17 26 0,33%
ENH Enhet 12 0,15% +12 +0,15    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 10 0,13% +10 +0,13    
DjuP Djurens parti 3 0,04% +3 +0,04    
KrVP Kristna Värdepartiet 3 0,04% +3 +0,04    
SVP Svenskarnas parti 3 0,04% +3 +0,04    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2 0,03%     2 0,03%
  Direktdemokraterna 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,04% +1 +0,01 2 0,02%
  Totalt övriga partier 50 0,63% +19 +0,23 31 0,40%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Tingsryd

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se