2014-09-18 11:24:18

Val till riksdagen - Röster - Växjö

24,01%
7,65%
4,29%
4,98%
31,29%
5,20%
7,19%
12,23%
2,43%
0,73%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,89%
+1,18
2010: 86,71%

Röstfördelning - kommun Växjö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 13525 24,01% -3274 -7,54 16799 31,55%
C Centerpartiet 4307 7,65% +324 +0,17 3983 7,48%
FP Folkpartiet liberalerna 2416 4,29% -1390 -2,86 3806 7,15%
KD Kristdemokraterna 2807 4,98% -351 -0,95 3158 5,93%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17623 31,29% +2296 +2,50 15327 28,79%
V Vänsterpartiet 2927 5,20% +151 -0,02 2776 5,21%
MP Miljöpartiet de gröna 4051 7,19% -65 -0,54 4116 7,73%
SD Sverigedemokraterna 6885 12,23% +4156 +7,10 2729 5,13%
FI Feministiskt initiativ 1368 2,43% +1171 +2,06 197 0,37%
ÖVR Övriga partier 410 0,73% +60 +0,07 350 0,66%
  Giltiga röster 56319 100,00% +3078   53241 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 485 0,85% -135 -0,30 620 1,15%
OG Ogiltiga röster - övriga 16 0,03% -14 -0,03 30 0,06%
VDT Valdeltagande 56820 87,89% +2929 +1,18 53891 86,71%
  Antal röstberättigade 64648   +2497   62151  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Växjö

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
24,91% 7,67% 4,33% 5,38% 31,04% 4,87% 6,83% 12,21% 2,11% 0,66% 0,94% 0,02% 88,85%
20,89% 19,46% 4,29% 5,87% 17,60% 5,87% 8,87% 13,73% 3,15% 0,29% 0,43%   86,56%
25,36% 6,89% 4,26% 5,26% 34,38% 3,41% 7,67% 10,16% 2,06% 0,57% 0,71%   90,72%
14,80% 12,93% 1,72% 3,66% 37,89% 5,98% 3,29% 17,64% 1,57% 0,52% 1,98%   85,58%
15,50% 24,70% 1,45% 5,57% 20,10% 5,33% 4,36% 18,16% 4,12% 0,73% 1,43%   88,96%
31,50% 4,98% 4,88% 7,42% 31,50% 2,13% 7,11% 8,94% 1,02% 0,51% 0,91%   90,68%
23,99% 4,99% 5,38% 4,91% 34,52% 6,33% 5,94% 10,85% 2,38% 0,71% 0,94%   86,15%
33,85% 4,98% 7,47% 6,79% 27,23% 2,84% 7,30% 8,51% 0,60% 0,43% 0,51%   93,60%
32,30% 7,12% 5,07% 6,85% 22,78% 3,91% 8,10% 9,52% 3,20% 1,16% 0,62%   87,40%
22,80% 3,80% 3,13% 4,81% 39,70% 3,55% 6,08% 13,01% 2,28% 0,84% 0,92% 0,08% 82,88%
35,81% 9,36% 5,90% 4,98% 22,69% 4,68% 6,21% 8,24% 2,03% 0,10% 0,61%   89,50%
22,72% 4,44% 4,31% 5,53% 37,32% 5,15% 6,18% 12,03% 1,87% 0,45% 1,08%   89,67%
25,55% 4,18% 4,93% 5,75% 32,40% 5,07% 7,26% 10,62% 3,15% 1,10% 1,02%   80,95%
24,56% 4,80% 4,09% 3,27% 31,58% 5,85% 9,47% 12,63% 1,75% 1,99% 0,81%   87,07%
17,91% 8,99% 2,90% 8,77% 28,13% 3,13% 3,73% 24,70% 1,14% 0,61% 0,68%   83,93%
25,02% 6,79% 5,24% 4,46% 30,16% 6,40% 8,63% 9,12% 3,98% 0,19% 0,77%   88,13%
18,32% 4,51% 2,96% 3,17% 40,38% 7,68% 8,53% 11,35% 2,68% 0,42% 1,11%   82,90%
32,23% 7,00% 4,51% 7,92% 25,32% 3,96% 8,75% 7,73% 1,93% 0,64% 0,91%   91,64%
14,18% 2,93% 2,10% 3,57% 45,65% 9,52% 8,42% 10,34% 2,10% 1,19% 0,73%   74,54%
26,87% 4,87% 6,52% 4,87% 29,48% 7,13% 7,13% 9,13% 3,30% 0,70% 0,69% 0,09% 84,54%
20,83% 8,14% 2,80% 4,27% 35,38% 5,34% 4,27% 17,76% 0,53% 0,67% 1,58%   89,63%
21,04% 11,34% 2,93% 4,39% 31,56% 4,85% 4,76% 17,20% 0,82% 1,10% 1,35%   87,11%
26,95% 8,25% 5,99% 5,41% 31,26% 2,56% 6,14% 11,69% 1,17% 0,58% 0,80%   88,58%
27,97% 9,55% 4,14% 4,51% 27,44% 4,21% 7,44% 12,56% 1,73% 0,45% 0,75%   91,22%
23,88% 16,48% 3,14% 5,83% 24,55% 3,81% 6,17% 14,24% 1,68% 0,22% 0,78%   91,83%
34,68% 9,44% 4,78% 7,05% 22,28% 2,33% 5,66% 11,83% 1,70% 0,25% 0,87% 0,19% 89,27%
17,93% 5,43% 6,25% 3,29% 28,62% 9,70% 13,32% 8,06% 6,09% 1,32% 1,94%    
23,06% 7,62% 4,25% 4,56% 31,56% 5,55% 7,59% 12,24% 2,77% 0,80% 0,76% 0,04% 86,89%
5,87% 1,96% 1,47% 1,59% 61,25% 11,49% 3,67% 11,00% 0,73% 0,98% 0,61%   66,80%
29,52% 7,93% 4,02% 6,43% 25,30% 4,12% 5,12% 15,56% 1,41% 0,60% 0,99%   88,25%
33,17% 5,03% 5,35% 4,62% 25,06% 3,97% 7,22% 12,33% 2,92% 0,32% 0,80% 0,08% 86,99%
31,89% 5,96% 5,42% 4,33% 25,15% 4,64% 7,20% 11,22% 3,25% 0,93% 0,69% 0,08% 83,09%
6,91% 3,02% 1,19% 1,73% 60,48% 10,58% 5,62% 7,24% 1,62% 1,62% 0,43%   64,81%
22,94% 13,85% 3,03% 5,19% 24,24% 5,41% 6,28% 16,45% 2,60%   1,28%   88,47%
24,10% 5,73% 4,78% 5,39% 31,88% 5,39% 7,10% 12,56% 2,25% 0,82% 0,54%   86,60%
23,82% 12,30% 3,61% 4,47% 28,46% 4,64% 5,93% 13,93% 2,32% 0,52% 0,60% 0,17% 88,86%
19,74% 11,93% 2,49% 4,38% 33,29% 5,05% 4,11% 16,44% 1,75% 0,81% 1,26%   87,54%
27,80% 6,56% 6,56% 6,18% 24,20% 5,28% 9,01% 11,20% 2,96% 0,26% 0,64%   86,12%
16,60% 5,72% 3,65% 4,61% 38,13% 7,39% 7,70% 13,11% 2,07% 1,03% 0,71% 0,08% 85,40%
8,04% 1,40% 1,53% 1,91% 54,46% 10,08% 5,48% 12,76% 2,55% 1,79% 0,38%   66,98%
17,06% 23,03% 2,56% 4,69% 27,93% 3,84% 4,48% 14,93% 1,49%   0,42%   89,89%
20,15% 6,18% 5,59% 2,79% 24,85% 7,79% 18,38% 5,15% 7,94% 1,18% 0,87%   83,35%
34,39% 6,63% 7,68% 6,15% 19,69% 4,03% 10,57% 6,72% 3,65% 0,48% 0,76%   94,42%
14,59% 2,43% 2,43% 2,43% 41,34% 8,87% 7,58% 15,88% 2,86% 1,57% 0,71% 0,14% 77,05%
26,20% 6,05% 4,81% 5,12% 34,65% 3,10% 6,36% 11,86% 1,40% 0,47% 0,54%   91,34%
17,36% 4,92% 4,92% 3,62% 39,00% 5,11% 9,01% 11,98% 3,62% 0,46% 0,37% 0,09% 85,94%
19,03% 21,41% 2,28% 5,42% 21,60% 4,76% 5,14% 16,37% 2,95% 1,05% 1,31% 0,09% 89,66%
26,79% 6,18% 5,85% 3,54% 24,32% 5,69% 13,52% 7,09% 5,77% 1,24% 0,65% 0,16% 84,11%
20,31% 16,07% 2,89% 5,00% 25,41% 3,75% 5,29% 18,96% 1,73% 0,58% 0,29%   88,76%
27,49% 5,38% 5,96% 5,45% 28,00% 4,73% 7,64% 12,22% 2,55% 0,58% 0,87%   83,86%
31,48% 5,95% 5,01% 6,68% 28,01% 2,74% 7,49% 10,36% 1,94% 0,33% 0,66%   86,60%
21,59% 11,50% 3,33% 4,44% 29,16% 5,05% 6,56% 15,54% 1,61% 1,21% 1,39%   89,02%
26,50% 4,82% 5,91% 5,75% 27,27% 5,52% 9,79% 10,18% 3,42% 0,85% 0,62% 0,08% 86,81%
22,32% 4,11% 3,87% 2,62% 29,68% 7,98% 12,97% 8,48% 6,61% 1,37% 1,60%    
Växjö 24,01% 7,65% 4,29% 4,98% 31,29% 5,20% 7,19% 12,23% 2,43% 0,73% 0,85% 0,03% 87,89%

Röstfördelning övriga partier - kommun Växjö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 204 0,36% -95 -0,20 299 0,56%
ENH Enhet 76 0,13% +64 +0,11 12 0,02%
DjuP Djurens parti 23 0,04% +23 +0,04    
KrVP Kristna Värdepartiet 20 0,04% +20 +0,04    
  Direktdemokraterna 15 0,03% +15 +0,03    
SVP Svenskarnas parti 14 0,02% +8 +0,01 6 0,01%
KLP Klassiskt liberala partiet 12 0,02% +9 +0,02 3 0,01%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 12 0,02% +8 +0,01 4 0,01%
  Framstegspartiet 7 0,01% +7 +0,01    
RNP Reformist Neutral Partiet 7 0,01% +7 +0,01    
  Hälsopartiet 5 0,01% +5 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2       2  
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1   +1      
  Republikanerna     -3 -0,01 3 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 12 0,02% -9 -0,02 21 0,04%
  Totalt övriga partier 410 0,73% +60 +0,07 350 0,66%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Växjö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 4
En hyvens tjomme 2
Partier med färre än 2 röster 6

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se