2014-09-18 09:10:53

Val till riksdagen - Röster - Kalmar

23,47%
6,76%
4,46%
4,44%
32,74%
4,52%
6,94%
13,14%
2,66%
0,87%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,60%
+1,32
2010: 86,29%

Röstfördelning - kommun Kalmar

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 10260 23,47% -2170 -6,22 12430 29,69%
C Centerpartiet 2954 6,76% +242 +0,28 2712 6,48%
FP Folkpartiet liberalerna 1950 4,46% -642 -1,73 2592 6,19%
KD Kristdemokraterna 1941 4,44% -379 -1,10 2320 5,54%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14311 32,74% +533 -0,17 13778 32,91%
V Vänsterpartiet 1974 4,52% -33 -0,28 2007 4,79%
MP Miljöpartiet de gröna 3035 6,94% -269 -0,95 3304 7,89%
SD Sverigedemokraterna 5744 13,14% +3477 +7,73 2267 5,42%
FI Feministiskt initiativ 1162 2,66% +1073 +2,45 89 0,21%
ÖVR Övriga partier 380 0,87% +16   364 0,87%
  Giltiga röster 43711 100,00% +1848   41863 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 409 0,93% -140 -0,37 549 1,29%
OG Ogiltiga röster - övriga 18 0,04% -4 -0,01 22 0,05%
VDT Valdeltagande 44138 87,60% +1704 +1,32 42434 86,29%
  Antal röstberättigade 50384   +1206   49178  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Kalmar

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
21,37% 6,17% 4,38% 4,38% 35,62% 4,85% 6,66% 13,30% 2,34% 0,93% 0,81% 0,02% 86,30%
30,31% 7,28% 6,32% 5,23% 24,12% 4,21% 7,59% 10,66% 3,83% 0,45% 0,89%   90,91%
15,63% 4,28% 3,50% 4,35% 45,80% 4,43% 5,05% 14,07% 1,94% 0,93% 0,62%   78,42%
31,84% 5,84% 6,30% 5,73% 25,43% 5,27% 6,87% 9,74% 2,41% 0,57% 0,57%   88,87%
30,55% 8,14% 4,76% 5,92% 26,85% 3,17% 6,87% 10,89% 1,80% 1,06% 0,53% 0,11% 90,07%
15,17% 4,57% 4,14% 3,71% 42,24% 5,00% 6,03% 15,26% 2,93% 0,95% 0,77%   80,18%
19,28% 2,46% 2,61% 4,78% 41,88% 5,36% 5,94% 14,78% 1,74% 1,16% 0,72% 0,14% 84,16%
15,08% 4,28% 3,89% 1,95% 40,18% 6,23% 9,05% 13,62% 3,31% 2,43% 1,15%   77,38%
27,58% 7,19% 7,67% 6,59% 22,18% 4,80% 12,23% 7,91% 3,24% 0,60% 1,07%   88,09%
21,34% 6,78% 2,59% 5,48% 38,78% 3,49% 3,99% 14,66% 1,79% 1,10% 0,69%   88,52%
24,29% 10,30% 4,44% 6,14% 28,92% 2,65% 5,29% 15,50% 1,70% 0,76% 0,38% 0,09% 89,25%
26,34% 4,05% 5,16% 4,70% 37,02% 3,41% 7,00% 10,31% 1,66% 0,37% 0,82%   91,79%
22,29% 4,55% 3,88% 4,75% 39,24% 2,81% 4,84% 15,31% 1,84% 0,48% 1,34%   90,72%
21,86% 16,03% 2,18% 4,01% 30,23% 3,14% 4,88% 15,59% 1,48% 0,61% 0,69%   89,47%
18,37% 3,28% 4,74% 3,89% 36,13% 6,81% 8,52% 14,23% 3,41% 0,61% 0,84%   81,04%
7,60% 0,97% 3,02% 2,05% 54,76% 8,56% 7,24% 13,51% 0,84% 1,45% 1,43%   73,64%
10,71% 2,87% 4,53% 2,21% 49,89% 8,83% 5,19% 12,03% 2,32% 1,43% 0,55% 0,11% 72,79%
10,19% 3,17% 4,81% 1,73% 48,65% 8,37% 5,96% 13,56% 2,12% 1,44% 0,76%   77,80%
25,33% 10,20% 3,25% 4,17% 29,28% 3,88% 5,74% 15,94% 1,62% 0,58% 0,69%   89,72%
18,09% 2,89% 3,65% 4,26% 39,06% 5,62% 6,69% 15,50% 3,34% 0,91% 1,20%   77,89%
29,20% 5,99% 5,56% 6,63% 27,38% 3,21% 6,42% 13,26% 2,03% 0,32% 0,53%   88,60%
18,20% 7,14% 6,45% 3,00% 24,19% 6,91% 15,67% 9,45% 5,99% 3,00% 1,59%    
25,43% 7,31% 4,53% 4,49% 30,06% 4,21% 7,20% 12,99% 2,95% 0,82% 1,03% 0,06% 88,84%
19,57% 4,07% 3,10% 3,90% 39,06% 5,40% 7,71% 13,64% 2,92% 0,62% 1,91%   83,29%
32,62% 5,16% 6,20% 5,51% 24,01% 4,04% 9,64% 7,92% 3,87% 1,03% 0,77% 0,09% 87,53%
22,22% 13,45% 2,90% 3,38% 32,69% 2,50% 6,12% 14,17% 2,09% 0,48% 0,88%   87,75%
20,09% 13,65% 1,84% 5,21% 32,36% 3,07% 5,21% 16,10% 1,69% 0,77% 1,06%   86,48%
33,54% 5,35% 8,39% 6,42% 19,63% 3,93% 8,47% 9,63% 3,93% 0,71% 0,88%   90,41%
32,07% 4,65% 5,59% 3,86% 26,16% 6,86% 6,93% 10,72% 2,60% 0,55% 1,25%   83,01%
22,79% 7,92% 3,09% 4,49% 38,08% 2,81% 3,09% 15,43% 1,33% 0,98% 0,97% 0,07% 86,96%
29,17% 5,09% 5,56% 3,94% 28,13% 3,70% 9,03% 9,03% 4,86% 1,50% 1,71%   85,76%
23,73% 5,18% 5,33% 3,26% 31,05% 6,13% 11,39% 9,47% 3,66% 0,80% 1,33% 0,08% 84,04%
26,40% 4,91% 5,59% 4,02% 30,01% 4,98% 9,14% 10,10% 4,09% 0,75% 0,95%   86,55%
13,66% 14,44% 0,94% 3,92% 32,50% 4,24% 3,45% 22,76% 3,14% 0,94% 1,39%   82,29%
32,95% 6,41% 5,36% 6,98% 25,81% 2,27% 6,41% 10,55% 2,27% 0,97% 0,88%   91,20%
25,27% 5,01% 5,51% 5,65% 29,99% 4,51% 8,16% 11,02% 4,37% 0,50% 1,13% 0,07% 85,33%
30,04% 7,13% 5,53% 5,08% 28,34% 3,21% 5,44% 13,55% 1,25% 0,45% 1,15%   89,02%
15,40% 4,03% 1,58% 2,73% 44,46% 7,05% 5,61% 14,39% 3,60% 1,15%   1,14% 79,26%
17,00% 5,57% 3,59% 5,00% 37,77% 5,38% 5,76% 16,81% 1,61% 1,51% 0,66%   85,01%
22,73% 6,26% 3,79% 3,52% 31,81% 5,02% 9,25% 14,27% 2,73% 0,62% 0,79%   87,26%
21,18% 10,63% 2,64% 3,96% 30,56% 3,54% 5,00% 20,07% 1,81% 0,63% 0,96%   89,42%
15,44% 18,92% 2,45% 5,15% 28,83% 2,70% 4,89% 18,28% 2,57% 0,77% 1,15%   89,12%
39,47% 6,07% 7,29% 4,35% 19,23% 2,73% 6,98% 10,43% 2,83% 0,61% 0,60%   88,83%
28,35% 7,04% 5,84% 2,75% 20,45% 4,30% 13,92% 8,76% 6,87% 1,72% 1,18% 0,34%  
Kalmar 23,47% 6,76% 4,46% 4,44% 32,74% 4,52% 6,94% 13,14% 2,66% 0,87% 0,93% 0,04% 87,60%

Röstfördelning övriga partier - kommun Kalmar

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 197 0,45% -68 -0,18 265 0,63%
ENH Enhet 56 0,13% +50 +0,11 6 0,01%
SVP Svenskarnas parti 47 0,11% +1   46 0,11%
DjuP Djurens parti 15 0,03% +15 +0,03    
KrVP Kristna Värdepartiet 12 0,03% +12 +0,03    
  Direktdemokraterna 11 0,03% +11 +0,03    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 11 0,03% +3 +0,01 8 0,02%
KLP Klassiskt liberala partiet 8 0,02% +5 +0,01 3 0,01%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 5 0,01% +5 +0,01    
  Fredsdemokraterna 1   +1      
SPI SPI Välfärden     -19 -0,05 19 0,05%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 17 0,04%     17 0,04%
  Totalt övriga partier 380 0,87% +16   364 0,87%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Kalmar

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 2
Partier med färre än 2 röster 15

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se