2014-09-18 08:39:57

Val till riksdagen - Röster - Västervik

19,32%
7,91%
3,77%
3,85%
39,29%
5,14%
4,49%
13,61%
1,76%
0,87%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,39%
+1,66
2010: 83,73%

Röstfördelning - kommun Västervik

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 4730 19,32% -1500 -6,49 6230 25,81%
C Centerpartiet 1938 7,91% +168 +0,58 1770 7,33%
FP Folkpartiet liberalerna 922 3,77% -405 -1,73 1327 5,50%
KD Kristdemokraterna 943 3,85% -190 -0,84 1133 4,69%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9620 39,29% -22 -0,66 9642 39,95%
V Vänsterpartiet 1258 5,14% +29 +0,05 1229 5,09%
MP Miljöpartiet de gröna 1099 4,49% -203 -0,91 1302 5,39%
SD Sverigedemokraterna 3333 13,61% +2087 +8,45 1246 5,16%
FI Feministiskt initiativ 431 1,76% +332 +1,35 99 0,41%
ÖVR Övriga partier 213 0,87% +54 +0,21 159 0,66%
  Giltiga röster 24487 100,00% +350   24137 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 238 0,96% -92 -0,39 330 1,35%
OG Ogiltiga röster - övriga 9 0,04% +5 +0,02 4 0,02%
VDT Valdeltagande 24734 85,39% +263 +1,66 24471 83,73%
  Antal röstberättigade 28966   -261   29227  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Västervik

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
21,14% 4,00% 4,35% 3,20% 41,34% 5,18% 5,26% 12,83% 1,86% 0,84% 0,97% 0,06% 84,50%
22,79% 5,04% 4,27% 3,39% 40,25% 6,01% 4,85% 11,15% 1,45% 0,78% 1,25%   85,09%
31,83% 4,02% 5,91% 4,76% 28,55% 4,51% 6,64% 11,07% 2,21% 0,49% 1,13% 0,16% 81,36%
14,45% 2,84% 3,08% 1,42% 47,95% 6,64% 5,61% 14,22% 2,45% 1,34% 0,71%   80,90%
9,67% 1,84% 2,32% 0,97% 57,06% 4,74% 4,84% 16,25% 1,26% 1,06% 0,86%   76,41%
17,16% 3,51% 4,42% 3,28% 45,77% 4,65% 4,04% 14,49% 1,83% 0,84% 0,90% 0,23% 88,28%
32,74% 5,81% 6,16% 5,06% 28,19% 4,32% 4,95% 10,30% 1,78% 0,69% 1,03%   90,33%
20,25% 3,97% 3,20% 3,20% 44,57% 5,33% 4,46% 12,69% 1,36% 0,97% 1,24% 0,10% 79,66%
11,96% 2,77% 3,10% 3,99% 52,60% 4,87% 5,65% 12,96% 1,33% 0,78% 0,44%   83,83%
25,51% 4,18% 5,26% 2,29% 38,60% 4,05% 6,07% 11,47% 2,02% 0,54% 0,27%   85,90%
15,64% 2,89% 4,21% 2,05% 45,73% 8,54% 5,29% 13,36% 1,44% 0,84% 0,84%   75,16%
23,65% 4,42% 4,18% 2,76% 40,17% 3,19% 4,67% 14,31% 1,72% 0,92% 1,33% 0,06% 87,49%
16,85% 5,70% 4,85% 3,52% 38,79% 8,00% 6,67% 12,48% 2,42% 0,73% 0,84% 0,12% 81,19%
24,71% 3,45% 5,75% 5,75% 29,89% 4,60% 8,05% 8,62% 8,05% 1,15% 2,25%    
16,99% 12,92% 3,02% 4,69% 36,67% 5,08% 3,51% 14,61% 1,63% 0,90% 0,96% 0,01% 86,55%
16,70% 32,49% 1,83% 3,55% 20,82% 4,69% 2,06% 14,65% 1,37% 1,83% 1,13%   88,05%
20,59% 7,74% 6,30% 5,97% 34,03% 5,38% 5,97% 11,41% 1,97% 0,66% 1,29%   87,24%
18,38% 13,60% 3,32% 6,07% 35,47% 4,45% 3,40% 12,06% 2,35% 0,89% 0,40%   81,53%
16,06% 9,40% 3,37% 9,00% 35,34% 4,90% 2,73% 16,39% 1,69% 1,12% 1,11%   84,84%
13,53% 8,58% 1,98% 2,64% 41,47% 5,83% 3,41% 20,35% 1,32% 0,88% 1,41%   84,43%
9,77% 4,20% 1,48% 2,16% 56,36% 5,34% 2,84% 16,25% 1,02% 0,57% 1,01%   83,95%
16,53% 15,25% 1,27% 3,39% 39,83% 5,83% 3,28% 12,08% 1,38% 1,17% 1,05% 0,10% 87,53%
28,24% 19,38% 3,28% 4,11% 26,11% 3,28% 1,97% 11,49% 1,81% 0,33% 0,81%   89,50%
14,04% 22,70% 2,19% 4,50% 31,03% 5,26% 2,52% 14,58% 2,08% 1,10% 0,55%   85,46%
26,71% 9,36% 4,09% 3,70% 25,73% 6,24% 4,87% 17,74% 1,17% 0,39% 0,58%   87,76%
11,34% 6,23% 1,84% 2,86% 52,50% 4,60% 2,66% 16,55% 0,61% 0,82% 0,91%   83,94%
20,93% 6,98% 6,20% 5,43% 20,93% 5,43% 14,73% 13,95% 5,43%   0,77%    
Västervik 19,32% 7,91% 3,77% 3,85% 39,29% 5,14% 4,49% 13,61% 1,76% 0,87% 0,96% 0,04% 85,39%

Röstfördelning övriga partier - kommun Västervik

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 81 0,33% -61 -0,26 142 0,59%
DjuP Djurens parti 50 0,20% +50 +0,20    
ENH Enhet 28 0,11% +25 +0,10 3 0,01%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 25 0,10% +25 +0,10    
SVP Svenskarnas parti 9 0,04% +9 +0,04    
KrVP Kristna Värdepartiet 6 0,02% +6 +0,02    
  Direktdemokraterna 5 0,02% +5 +0,02    
  Hälsopartiet 1   +1      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1   1  
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -2 -0,01 2 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 8 0,03% -3 -0,01 11 0,04%
  Totalt övriga partier 213 0,87% +54 +0,21 159 0,66%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Västervik

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 8

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se