2014-09-18 08:58:18

Val till riksdagen - Röster - Borgholm

24,59%
14,70%
3,48%
5,07%
25,58%
3,68%
4,48%
15,29%
2,29%
0,83%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,96%
+2,79
2010: 84,16%

Röstfördelning - kommun Borgholm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1866 24,59% -463 -7,14 2329 31,73%
C Centerpartiet 1115 14,70% -121 -2,14 1236 16,84%
FP Folkpartiet liberalerna 264 3,48% -100 -1,48 364 4,96%
KD Kristdemokraterna 385 5,07% -152 -2,24 537 7,32%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1941 25,58% +232 +2,30 1709 23,28%
V Vänsterpartiet 279 3,68% +18 +0,12 261 3,56%
MP Miljöpartiet de gröna 340 4,48% -113 -1,69 453 6,17%
SD Sverigedemokraterna 1160 15,29% +780 +10,11 380 5,18%
FI Feministiskt initiativ 174 2,29% +151 +1,98 23 0,31%
ÖVR Övriga partier 63 0,83% +15 +0,18 48 0,65%
  Giltiga röster 7587 100,00% +247   7340 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 82 1,07% -18 -0,28 100 1,34%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,07% +5 +0,07    
VDT Valdeltagande 7674 86,96% +234 +2,79 7440 84,16%
  Antal röstberättigade 8825   -15   8840  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Borgholm

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
24,81% 25,56% 3,99% 4,99% 19,83% 3,99% 2,24% 12,72% 1,50% 0,37% 0,99%   87,76%
29,08% 6,09% 3,44% 4,72% 31,93% 2,65% 3,83% 15,62% 1,67% 0,98% 1,26%   81,70%
25,48% 5,64% 3,46% 3,73% 35,94% 3,18% 4,00% 14,92% 2,73% 0,91% 0,99% 0,18% 83,67%
24,14% 19,73% 3,26% 4,21% 23,18% 4,79% 6,13% 12,26% 1,34% 0,96% 1,32%   86,30%
18,79% 21,53% 3,99% 4,44% 21,30% 3,42% 4,78% 18,22% 2,51% 1,03% 1,24%   85,65%
25,10% 17,66% 3,17% 4,97% 24,83% 3,59% 4,55% 14,48% 1,24% 0,41% 0,68%   84,69%
20,67% 23,03% 2,76% 9,25% 22,83% 4,53% 3,54% 10,63% 2,17% 0,59% 0,39%   85,00%
27,31% 12,08% 2,29% 6,86% 22,09% 3,70% 4,03% 18,06% 2,39% 1,20% 0,86% 0,22% 82,87%
22,17% 12,95% 4,28% 4,61% 24,81% 4,17% 5,93% 17,45% 3,07% 0,55% 0,65% 0,11% 85,24%
29,27% 9,76% 4,88% 3,41% 14,15% 4,39% 11,22% 13,17% 7,80% 1,95% 5,09%    
Borgholm 24,59% 14,70% 3,48% 5,07% 25,58% 3,68% 4,48% 15,29% 2,29% 0,83% 1,07% 0,07% 86,96%

Röstfördelning övriga partier - kommun Borgholm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 20 0,26% -20 -0,28 40 0,54%
ENH Enhet 15 0,20% +14 +0,18 1 0,01%
SVP Svenskarnas parti 8 0,11% +8 +0,11    
  Direktdemokraterna 5 0,07% +5 +0,07    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 5 0,07% +5 +0,07    
KrVP Kristna Värdepartiet 4 0,05% +4 +0,05    
DjuP Djurens parti 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% -2 -0,03 3 0,04%
SPI SPI Välfärden     -2 -0,03 2 0,03%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 4 0,05% +2 +0,03 2 0,03%
  Totalt övriga partier 63 0,83% +15 +0,18 48 0,65%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Borgholm

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Direkt demokrati 2
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se