2014-09-18 11:10:37

Val till riksdagen - Röster - Karlskrona

20,71%
5,83%
5,21%
3,92%
36,33%
4,57%
5,40%
15,45%
1,77%
0,81%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,93%
+0,67
2010: 87,26%

Röstfördelning - kommun Karlskrona

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 8848 20,71% -3057 -7,98 11905 28,69%
C Centerpartiet 2493 5,83% +189 +0,28 2304 5,55%
FP Folkpartiet liberalerna 2225 5,21% -470 -1,29 2695 6,50%
KD Kristdemokraterna 1674 3,92% -103 -0,36 1777 4,28%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15522 36,33% +871 +1,02 14651 35,31%
V Vänsterpartiet 1954 4,57% +140 +0,20 1814 4,37%
MP Miljöpartiet de gröna 2309 5,40% -3 -0,17 2312 5,57%
SD Sverigedemokraterna 6603 15,45% +2921 +6,58 3682 8,87%
FI Feministiskt initiativ 755 1,77% +651 +1,52 104 0,25%
ÖVR Övriga partier 344 0,81% +96 +0,21 248 0,60%
  Giltiga röster 42727 100,00% +1235   41492 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 364 0,84% -171 -0,43 535 1,27%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,01% -10 -0,02 14 0,03%
VDT Valdeltagande 43095 87,93% +1054 +0,67 42041 87,26%
  Antal röstberättigade 49012   +834   48178  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Karlskrona

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
23,68% 4,12% 6,91% 3,82% 32,57% 5,61% 7,11% 12,44% 2,61% 1,13% 0,86% 0,01% 87,23%
14,91% 2,98% 7,32% 5,15% 37,40% 5,96% 7,86% 15,72% 2,44% 0,27%     87,65%
26,34% 6,16% 8,67% 5,25% 26,34% 4,10% 9,58% 9,69% 2,17% 1,71% 1,02%   84,62%
13,63% 2,84% 4,27% 1,54% 40,28% 6,64% 9,60% 14,45% 3,20% 3,55% 1,75%   78,52%
21,03% 3,83% 5,04% 2,96% 38,99% 4,27% 7,23% 12,38% 2,52% 1,75% 1,08%   82,12%
31,91% 6,38% 7,90% 6,28% 20,36% 4,46% 7,19% 12,26% 2,74% 0,51% 0,60%   90,19%
26,03% 4,42% 8,07% 4,32% 28,82% 5,09% 7,97% 11,34% 2,21% 1,73% 0,86%   83,73%
21,05% 4,75% 7,30% 3,82% 32,43% 5,77% 6,88% 14,60% 2,55% 0,85% 0,59%   85,31%
19,29% 4,15% 4,50% 4,33% 39,45% 5,54% 4,50% 15,31% 1,73% 1,21% 0,77%   80,23%
26,07% 3,67% 7,65% 3,90% 32,34% 5,89% 6,73% 10,55% 2,60% 0,61% 0,38% 0,08% 86,33%
30,55% 3,56% 5,73% 3,48% 30,84% 5,22% 6,39% 11,10% 2,39% 0,73% 0,36%   88,37%
24,60% 2,70% 7,90% 3,30% 32,10% 6,80% 6,20% 13,10% 2,50% 0,80% 1,09%   84,74%
22,28% 4,27% 6,03% 2,93% 34,92% 6,53% 7,29% 12,06% 2,93% 0,75% 0,83%   85,88%
21,36% 3,81% 8,81% 3,73% 34,41% 6,19% 4,92% 13,22% 2,97% 0,59% 1,17%   80,51%
24,39% 3,33% 8,87% 2,66% 27,27% 6,43% 12,42% 8,43% 4,88% 1,33% 2,38%    
17,70% 6,47% 4,12% 3,42% 39,59% 4,47% 4,58% 17,64% 1,30% 0,72% 1,00% 0,01% 86,52%
15,68% 7,50% 3,60% 2,82% 35,74% 3,02% 3,12% 27,07% 0,78% 0,68% 1,06%   88,34%
13,20% 3,11% 2,76% 4,57% 46,85% 5,95% 4,06% 18,21% 0,95% 0,35% 1,02%   90,42%
4,69% 1,17% 0,88% 1,03% 68,91% 6,89% 3,67% 9,53% 0,73% 2,49% 0,58%   66,03%
9,15% 3,05% 3,84% 2,37% 48,70% 6,89% 6,67% 16,50% 1,47% 1,36% 0,90%   72,37%
18,94% 5,13% 5,22% 5,13% 38,90% 4,76% 4,10% 16,04% 1,40% 0,37% 0,46%   80,25%
29,38% 6,83% 7,86% 3,77% 29,38% 3,06% 6,05% 12,02% 1,02% 0,63% 1,01%   92,25%
17,10% 4,80% 3,55% 3,96% 41,40% 5,11% 6,88% 14,70% 1,88% 0,63% 1,74%   87,53%
30,06% 6,53% 7,17% 4,14% 29,14% 3,68% 6,89% 9,83% 2,02% 0,55% 1,18% 0,09% 91,07%
18,49% 5,99% 4,68% 3,87% 42,32% 2,92% 3,14% 16,74% 1,02% 0,80% 0,58%   88,21%
19,52% 3,74% 3,65% 2,80% 42,44% 3,82% 4,67% 17,91% 0,85% 0,59% 0,84%   87,55%
14,91% 12,35% 2,11% 4,22% 33,43% 3,92% 3,77% 23,19% 1,36% 0,75% 1,63%   82,42%
11,34% 13,52% 0,96% 2,19% 38,11% 3,83% 2,87% 25,27% 1,78% 0,14% 1,08%   88,52%
14,92% 12,62% 2,90% 2,22% 33,59% 4,94% 1,96% 25,06% 1,11% 0,68% 1,18%   84,79%
22,22% 4,76% 7,14% 3,97% 23,81% 7,94% 10,71% 14,68% 4,37% 0,40% 0,79%    
20,67% 6,83% 4,62% 4,45% 36,85% 3,72% 4,59% 16,26% 1,42% 0,59% 0,69% 0,01% 89,87%
15,57% 7,78% 3,34% 3,34% 42,25% 3,41% 3,56% 19,35% 0,89% 0,52% 0,88%   89,30%
16,82% 6,52% 4,25% 3,97% 42,63% 4,35% 3,12% 16,82% 0,76% 0,76% 1,03%   86,63%
15,88% 13,46% 2,73% 4,31% 30,81% 4,00% 2,52% 24,08% 1,37% 0,84% 0,52%   84,15%
18,81% 2,99% 3,87% 4,42% 45,24% 3,21% 4,76% 15,15% 0,66% 0,88% 0,44%   85,42%
14,80% 14,66% 1,66% 4,84% 33,47% 4,29% 2,63% 22,27% 1,11% 0,28% 0,41%   88,97%
15,33% 3,32% 6,15% 4,88% 46,58% 3,61% 4,20% 14,65% 0,88% 0,39% 0,78%   83,36%
22,19% 7,10% 6,13% 4,97% 32,65% 2,58% 6,13% 15,16% 2,13% 0,97% 0,32% 0,06% 90,15%
24,20% 7,69% 2,79% 5,77% 34,15% 3,32% 4,58% 16,25% 0,93% 0,33% 0,46%   90,94%
21,63% 2,49% 5,65% 3,30% 39,96% 4,55% 3,96% 16,06% 1,83% 0,59% 1,45%   87,10%
17,43% 5,81% 4,23% 3,65% 41,24% 4,56% 3,82% 18,01% 0,83% 0,41% 0,66%   89,39%
17,21% 11,38% 2,96% 5,93% 31,45% 3,92% 3,82% 20,27% 2,68% 0,38% 0,48%   87,80%
27,27% 4,29% 7,24% 4,57% 35,98% 3,23% 6,96% 9,00% 1,26% 0,21% 0,56%   92,03%
35,87% 5,18% 7,22% 4,37% 26,22% 3,35% 5,59% 9,04% 2,24% 0,91% 0,30%   90,72%
25,20% 6,80% 5,20% 2,40% 19,60% 6,80% 14,40% 13,20% 4,80% 1,60% 3,09% 0,39%  
Karlskrona 20,71% 5,83% 5,21% 3,92% 36,33% 4,57% 5,40% 15,45% 1,77% 0,81% 0,84% 0,01% 87,93%

Röstfördelning övriga partier - kommun Karlskrona

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 182 0,43% -41 -0,11 223 0,54%
ENH Enhet 54 0,13% +50 +0,12 4 0,01%
SVP Svenskarnas parti 44 0,10% +41 +0,10 3 0,01%
DjuP Djurens parti 17 0,04% +17 +0,04    
KrVP Kristna Värdepartiet 10 0,02% +10 +0,02    
KLP Klassiskt liberala partiet 9 0,02% +7 +0,02 2  
  Direktdemokraterna 5 0,01% +5 +0,01    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 2   +2      
SPI SPI Välfärden 2   +1   1  
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1   1  
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 19 0,04% +6 +0,01 13 0,03%
  Totalt övriga partier 344 0,81% +96 +0,21 248 0,60%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Karlskrona

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Djurpartiet 2
Partiet de fria 2
Partier med färre än 2 röster 15

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se