2014-09-17 16:10:42

Val till riksdagen - Röster - Bjuv

16,82%
3,18%
2,61%
2,22%
40,44%
3,49%
3,68%
25,66%
0,99%
0,91%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 81,03%
+1,51
2010: 79,52%

Röstfördelning - kommun Bjuv

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1425 16,82% -699 -9,04 2124 25,86%
C Centerpartiet 269 3,18% -36 -0,54 305 3,71%
FP Folkpartiet liberalerna 221 2,61% -184 -2,32 405 4,93%
KD Kristdemokraterna 188 2,22% -31 -0,45 219 2,67%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3425 40,44% +93 -0,14 3332 40,57%
V Vänsterpartiet 296 3,49% +34 +0,30 262 3,19%
MP Miljöpartiet de gröna 312 3,68% +26 +0,20 286 3,48%
SD Sverigedemokraterna 2173 25,66% +950 +10,76 1223 14,89%
FI Feministiskt initiativ 84 0,99% +70 +0,82 14 0,17%
ÖVR Övriga partier 77 0,91% +35 +0,40 42 0,51%
  Giltiga röster 8470 100,00% +258   8212 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 117 1,36% +15 +0,14 102 1,23%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,05% -2 -0,03 6 0,07%
VDT Valdeltagande 8591 81,03% +271 +1,51 8320 79,52%
  Antal röstberättigade 10602   +139   10463  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Bjuv

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
13,79% 2,61% 2,93% 1,25% 47,86% 5,33% 3,34% 20,69% 0,73% 1,46% 2,05%   75,68%
20,92% 4,35% 3,26% 2,43% 34,56% 2,68% 3,51% 26,11% 1,26% 0,92% 1,32% 0,08% 83,07%
16,87% 3,15% 1,32% 2,24% 42,68% 2,54% 3,66% 25,41% 1,02% 1,12% 1,11%   81,62%
20,47% 2,61% 3,34% 3,07% 39,40% 3,43% 3,61% 22,63% 0,90% 0,54% 1,95%   82,92%
15,30% 1,59% 2,56% 3,01% 44,30% 4,33% 4,07% 22,99% 1,24% 0,62% 0,96% 0,09% 77,86%
12,20% 1,87% 1,74% 1,87% 50,44% 5,11% 3,61% 21,92% 0,50% 0,75% 1,11%   68,52%
17,12% 4,94% 2,81% 2,30% 37,39% 2,98% 2,98% 27,94% 1,11% 0,43% 1,51%   82,61%
15,82% 3,75% 2,33% 1,01% 32,45% 2,23% 3,45% 36,41% 0,91% 1,62% 0,80% 0,20% 84,91%
16,79% 3,05% 3,82% 3,82% 24,43% 2,29% 13,74% 29,77% 1,53% 0,76% 1,50%    
Bjuv 16,82% 3,18% 2,61% 2,22% 40,44% 3,49% 3,68% 25,66% 0,99% 0,91% 1,36% 0,05% 81,03%

Röstfördelning övriga partier - kommun Bjuv

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Framstegspartiet 34 0,40% +34 +0,40    
PP Piratpartiet 21 0,25% -1 -0,02 22 0,27%
SVP Svenskarnas parti 8 0,09% +8 +0,09    
ENH Enhet 3 0,04% +3 +0,04    
DjuP Djurens parti 2 0,02% +2 +0,02    
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,02% +2 +0,02    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% +1 +0,01    
SPI SPI Välfärden 1 0,01% -10 -0,12 11 0,13%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 4 0,05% -5 -0,07 9 0,11%
  Totalt övriga partier 77 0,91% +35 +0,40 42 0,51%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Bjuv

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se