2014-09-17 17:32:20

Val till riksdagen - Röster - Lomma

39,91%
5,85%
9,89%
4,97%
17,39%
1,31%
5,80%
12,63%
1,60%
0,65%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 92,86%
+1,52
2010: 91,34%

Röstfördelning - kommun Lomma

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 6176 39,91% -903 -9,85 7079 49,77%
C Centerpartiet 905 5,85% +124 +0,36 781 5,49%
FP Folkpartiet liberalerna 1531 9,89% +16 -0,76 1515 10,65%
KD Kristdemokraterna 769 4,97% -26 -0,62 795 5,59%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2690 17,39% +669 +3,18 2021 14,21%
V Vänsterpartiet 203 1,31% +2 -0,10 201 1,41%
MP Miljöpartiet de gröna 897 5,80% +199 +0,89 698 4,91%
SD Sverigedemokraterna 1954 12,63% +1120 +6,77 834 5,86%
FI Feministiskt initiativ 248 1,60% +212 +1,35 36 0,25%
ÖVR Övriga partier 100 0,65% -164 -1,21 264 1,86%
  Giltiga röster 15473 100,00% +1249   14224 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 80 0,51% -55 -0,43 135 0,94%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,04% -3 -0,02 9 0,06%
VDT Valdeltagande 15559 92,86% +1191 +1,52 14368 91,34%
  Antal röstberättigade 16756   +1025   15731  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Lomma

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
38,98% 4,72% 11,60% 6,11% 16,55% 0,93% 6,88% 11,91% 2,01% 0,31% 0,08%   92,43%
43,96% 6,77% 12,16% 4,93% 14,24% 1,08% 5,47% 9,39% 1,39% 0,62% 0,61% 0,15% 93,37%
41,74% 6,83% 9,95% 3,37% 15,01% 1,18% 7,08% 12,56% 1,69% 0,59% 0,42%   93,41%
47,94% 6,33% 11,89% 6,51% 10,18% 1,01% 4,93% 9,17% 1,45% 0,57% 0,25%   93,02%
45,51% 4,23% 14,52% 7,31% 9,77% 1,41% 6,16% 9,07% 1,06% 0,97% 0,18%   90,68%
36,65% 8,48% 8,99% 5,76% 15,51% 1,46% 6,39% 14,11% 1,58% 1,08% 0,50%   86,73%
33,33% 6,41% 6,21% 6,41% 21,22% 2,20% 4,60% 16,22% 2,70% 0,70% 0,50%   89,24%
31,62% 4,66% 8,47% 4,43% 28,52% 1,32% 5,05% 13,21% 2,02% 0,70% 0,54%   87,73%
48,69% 5,76% 9,42% 4,71% 12,91% 1,05% 3,75% 12,39% 1,05% 0,26% 0,69%   94,44%
34,17% 5,17% 8,24% 3,88% 23,02% 1,94% 4,60% 16,96% 1,62% 0,40% 0,72% 0,24% 83,78%
40,54% 5,58% 8,54% 3,05% 20,05% 0,78% 6,10% 14,21% 0,52% 0,61% 0,61%   92,62%
34,62% 4,35% 7,69% 3,43% 25,25% 1,17% 6,44% 14,72% 1,51% 0,84% 0,58% 0,08% 90,59%
39,48% 5,97% 10,13% 2,60% 13,51% 2,60% 11,95% 9,09% 3,90% 0,78% 2,28%    
Lomma 39,91% 5,85% 9,89% 4,97% 17,39% 1,31% 5,80% 12,63% 1,60% 0,65% 0,51% 0,04% 92,86%

Röstfördelning övriga partier - kommun Lomma

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SPI SPI Välfärden 44 0,28% -152 -1,09 196 1,38%
PP Piratpartiet 33 0,21% -28 -0,22 61 0,43%
DjuP Djurens parti 5 0,03% +5 +0,03    
ENH Enhet 3 0,02% +3 +0,02    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2 0,01% +2 +0,01    
SVP Svenskarnas parti 2 0,01%     2 0,01%
  Direktdemokraterna 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% -2 -0,01 3 0,02%
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 8 0,05% +6 +0,03 2 0,02%
  Totalt övriga partier 100 0,65% -164 -1,21 264 1,86%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Lomma

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 3
Partier med färre än 2 röster 5

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se