2014-09-18 11:16:05

Val till riksdagen - Röster - Höör

22,39%
6,96%
4,81%
3,77%
25,51%
4,20%
7,77%
20,99%
2,35%
1,24%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,47%
+2,84
2010: 83,63%

Röstfördelning - kommun Höör

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2263 22,39% -1037 -12,26 3300 34,65%
C Centerpartiet 704 6,96% +110 +0,73 594 6,24%
FP Folkpartiet liberalerna 486 4,81% -201 -2,41 687 7,21%
KD Kristdemokraterna 381 3,77% -58 -0,84 439 4,61%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2579 25,51% +407 +2,71 2172 22,81%
V Vänsterpartiet 425 4,20% +69 +0,47 356 3,74%
MP Miljöpartiet de gröna 785 7,77% +78 +0,34 707 7,42%
SD Sverigedemokraterna 2122 20,99% +1025 +9,48 1097 11,52%
FI Feministiskt initiativ 238 2,35% +211 +2,07 27 0,28%
ÖVR Övriga partier 125 1,24% -20 -0,29 145 1,52%
  Giltiga röster 10108 100,00% +584   9524 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 123 1,20% +1 -0,06 122 1,26%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,04% +2 +0,02 2 0,02%
VDT Valdeltagande 10235 86,47% +587 +2,84 9648 83,63%
  Antal röstberättigade 11837   +300   11537  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Höör

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
29,84% 6,45% 6,00% 3,58% 22,40% 2,15% 7,26% 19,35% 1,88% 1,08% 0,71%   83,51%
20,88% 15,26% 5,76% 2,01% 18,47% 3,08% 5,49% 27,44% 1,07% 0,54% 1,06% 0,26% 87,01%
19,81% 4,07% 4,93% 4,15% 29,91% 4,39% 6,26% 23,34% 1,49% 1,64% 1,16%   78,30%
21,20% 4,46% 3,90% 3,35% 30,28% 4,78% 9,24% 18,88% 2,39% 1,51% 1,65%   82,80%
23,04% 4,03% 4,81% 4,42% 32,97% 3,34% 7,37% 15,67% 3,03% 1,32% 1,38%   88,91%
24,53% 6,83% 6,29% 4,76% 24,35% 4,31% 9,16% 16,17% 2,34% 1,26% 1,24%   86,36%
20,37% 6,77% 5,26% 3,49% 23,03% 5,67% 9,50% 21,94% 3,01% 0,96% 0,95%   83,87%
20,39% 12,44% 2,30% 4,84% 18,78% 4,61% 5,99% 27,30% 2,19% 1,15% 1,03%   85,31%
21,42% 7,96% 3,18% 2,46% 24,60% 5,50% 5,50% 25,90% 2,32% 1,16% 1,28% 0,14% 80,95%
21,45% 6,92% 4,50% 3,81% 21,80% 3,46% 14,19% 16,26% 5,54% 2,08% 2,36% 0,34%  
Höör 22,39% 6,96% 4,81% 3,77% 25,51% 4,20% 7,77% 20,99% 2,35% 1,24% 1,20% 0,04% 86,47%

Röstfördelning övriga partier - kommun Höör

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 35 0,35% -22 -0,25 57 0,60%
ENH Enhet 30 0,30% +27 +0,27 3 0,03%
SPI SPI Välfärden 25 0,25% -53 -0,57 78 0,82%
DjuP Djurens parti 13 0,13% +13 +0,13    
SVP Svenskarnas parti 9 0,09% +9 +0,09    
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,03% +3 +0,03    
  Hälsopartiet 2 0,02% +2 +0,02    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,01% +1 +0,01    
SKÅ Skånepartiet     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 7 0,07% +1 +0,01 6 0,06%
  Totalt övriga partier 125 1,24% -20 -0,29 145 1,52%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Höör

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Svenska Demograter 2
Partier med färre än 2 röster 5

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se