2014-09-17 16:45:42

Val till riksdagen - Röster - Tomelilla

20,44%
9,61%
3,01%
2,32%
28,63%
2,62%
4,20%
25,55%
2,43%
1,19%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,37%
+4,05
2010: 80,32%

Röstfördelning - kommun Tomelilla

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1702 20,44% -767 -10,61 2469 31,05%
C Centerpartiet 800 9,61% +19 -0,21 781 9,82%
FP Folkpartiet liberalerna 251 3,01% -107 -1,49 358 4,50%
KD Kristdemokraterna 193 2,32% -35 -0,55 228 2,87%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2384 28,63% +130 +0,28 2254 28,35%
V Vänsterpartiet 218 2,62% -21 -0,39 239 3,01%
MP Miljöpartiet de gröna 350 4,20% -40 -0,70 390 4,91%
SD Sverigedemokraterna 2127 25,55% +1062 +12,15 1065 13,39%
FI Feministiskt initiativ 202 2,43% +172 +2,05 30 0,38%
ÖVR Övriga partier 99 1,19% -38 -0,53 137 1,72%
  Giltiga röster 8326 100,00% +375   7951 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 117 1,39% -23 -0,34 140 1,73%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,02%     2 0,02%
VDT Valdeltagande 8445 84,37% +352 +4,05 8093 80,32%
  Antal röstberättigade 10009   -67   10076  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Tomelilla

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
23,53% 12,20% 5,31% 4,04% 20,13% 2,77% 7,05% 19,41% 4,44% 1,11% 1,17%   84,63%
20,96% 13,81% 2,63% 2,34% 21,11% 2,70% 4,02% 28,05% 2,92% 1,46% 0,94% 0,07% 82,62%
20,33% 11,51% 2,21% 2,40% 23,20% 4,22% 4,79% 27,13% 2,68% 1,53% 1,32%   83,16%
18,53% 6,49% 2,31% 0,87% 37,71% 2,16% 3,46% 25,88% 1,37% 1,23% 1,56% 0,07% 77,30%
17,49% 7,36% 2,57% 1,96% 39,64% 1,76% 2,57% 24,58% 0,88% 1,22% 1,13%   81,77%
22,07% 7,84% 2,49% 2,17% 28,70% 1,98% 3,44% 28,70% 1,85% 0,77% 1,82%   84,10%
20,37% 6,94% 7,41% 4,63% 18,06% 6,94% 7,41% 19,44% 7,87% 0,93% 3,14%    
Tomelilla 20,44% 9,61% 3,01% 2,32% 28,63% 2,62% 4,20% 25,55% 2,43% 1,19% 1,39% 0,02% 84,37%

Röstfördelning övriga partier - kommun Tomelilla

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SPI SPI Välfärden 47 0,56% -58 -0,76 105 1,32%
PP Piratpartiet 29 0,35% +2 +0,01 27 0,34%
ENH Enhet 7 0,08% +7 +0,08    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 6 0,07% +6 +0,07    
SVP Svenskarnas parti 6 0,07% +6 +0,07    
  Direktdemokraterna 1 0,01% +1 +0,01    
DjuP Djurens parti 1 0,01% +1 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,02% -2 -0,03 4 0,06%
  Totalt övriga partier 99 1,19% -38 -0,53 137 1,72%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Tomelilla

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se