2014-09-17 20:49:16

Val till riksdagen - Röster - Båstad

34,67%
10,09%
6,14%
5,39%
18,19%
2,15%
6,30%
14,79%
1,68%
0,59%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,90%
+1,59
2010: 85,31%

Röstfördelning - kommun Båstad

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 3497 34,67% -811 -9,43 4308 44,10%
C Centerpartiet 1018 10,09% -167 -2,04 1185 12,13%
FP Folkpartiet liberalerna 619 6,14% -103 -1,25 722 7,39%
KD Kristdemokraterna 544 5,39% -158 -1,79 702 7,19%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1835 18,19% +342 +2,91 1493 15,28%
V Vänsterpartiet 217 2,15% +34 +0,28 183 1,87%
MP Miljöpartiet de gröna 635 6,30% +97 +0,79 538 5,51%
SD Sverigedemokraterna 1492 14,79% +943 +9,17 549 5,62%
FI Feministiskt initiativ 169 1,68% +151 +1,49 18 0,18%
ÖVR Övriga partier 60 0,59% -11 -0,13 71 0,73%
  Giltiga röster 10086 100,00% +317   9769 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 82 0,81% -43 -0,46 125 1,26%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,01%     1 0,01%
VDT Valdeltagande 10169 86,90% +274 +1,59 9895 85,31%
  Antal röstberättigade 11702   +103   11599  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Båstad

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
46,92% 4,51% 8,07% 7,03% 10,06% 1,56% 8,15% 12,14% 1,04% 0,52% 0,43%   82,66%
38,25% 5,27% 8,19% 5,77% 18,73% 2,92% 5,56% 12,82% 1,64% 0,85% 0,50%   79,45%
26,60% 11,78% 4,37% 4,97% 24,06% 3,45% 7,11% 14,92% 2,03% 0,71% 0,91%   78,58%
22,57% 7,89% 5,26% 6,28% 31,68% 2,63% 6,28% 15,18% 1,21% 1,01% 0,90%   82,06%
26,35% 16,04% 4,75% 4,50% 19,64% 2,62% 5,56% 16,94% 2,78% 0,82% 1,29%   86,33%
39,59% 12,27% 5,95% 6,32% 14,68% 1,12% 2,97% 14,87% 1,67% 0,56% 0,92%   86,33%
42,90% 7,88% 6,75% 5,49% 16,60% 2,11% 5,34% 11,81% 0,84% 0,28% 0,56%   85,73%
29,74% 19,06% 5,52% 4,54% 13,36% 1,96% 6,32% 17,45% 1,87% 0,18% 1,49% 0,09% 84,64%
38,31% 9,26% 5,13% 5,26% 17,39% 1,20% 5,26% 16,92% 0,87% 0,40% 0,53%   83,83%
40,13% 5,86% 8,46% 2,82% 12,58% 1,08% 12,80% 11,71% 4,12% 0,43% 0,43%    
Båstad 34,67% 10,09% 6,14% 5,39% 18,19% 2,15% 6,30% 14,79% 1,68% 0,59% 0,81% 0,01% 86,90%

Röstfördelning övriga partier - kommun Båstad

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 31 0,31% -15 -0,16 46 0,47%
SVP Svenskarnas parti 11 0,11% +11 +0,11    
ENH Enhet 5 0,05% +4 +0,04 1 0,01%
DjuP Djurens parti 4 0,04% +4 +0,04    
  Framstegspartiet 2 0,02% +2 +0,02    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 2 0,02% +2 +0,02    
  Direktdemokraterna 1 0,01% +1 +0,01    
SPI SPI Välfärden     -20 -0,20 20 0,20%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 4 0,04%     4 0,04%
  Totalt övriga partier 60 0,59% -11 -0,13 71 0,73%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Båstad

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se