2014-09-18 11:22:55

Val till riksdagen - Röster - Helsingborg

27,31%
3,37%
5,25%
3,42%
29,54%
4,10%
6,72%
17,43%
1,92%
0,92%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 82,68%
+1,22
2010: 81,46%

Röstfördelning - kommun Helsingborg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 22803 27,31% -5836 -8,90 28639 36,21%
C Centerpartiet 2812 3,37% +163 +0,02 2649 3,35%
FP Folkpartiet liberalerna 4384 5,25% -1850 -2,63 6234 7,88%
KD Kristdemokraterna 2859 3,42% -591 -0,94 3450 4,36%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24663 29,54% +2753 +1,84 21910 27,71%
V Vänsterpartiet 3422 4,10% +729 +0,69 2693 3,41%
MP Miljöpartiet de gröna 5612 6,72% +445 +0,19 5167 6,53%
SD Sverigedemokraterna 14555 17,43% +7440 +8,44 7115 9,00%
FI Feministiskt initiativ 1606 1,92% +1413 +1,68 193 0,24%
ÖVR Övriga partier 766 0,92% -265 -0,39 1031 1,30%
  Giltiga röster 83482 100,00% +4401   79081 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 781 0,93% -76 -0,14 857 1,07%
OG Ogiltiga röster - övriga 20 0,02% -21 -0,03 41 0,05%
VDT Valdeltagande 84283 82,68% +4304 +1,22 79979 81,46%
  Antal röstberättigade 101934   +3758   98176  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Helsingborg

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
30,54% 3,43% 5,59% 3,57% 26,87% 3,65% 6,53% 17,18% 1,85% 0,80% 0,90% 0,01% 83,32%
35,52% 7,15% 4,96% 5,07% 14,42% 2,42% 5,07% 23,76% 1,04% 0,58% 1,37%   88,43%
21,47% 2,71% 4,84% 2,51% 38,17% 3,22% 4,84% 19,41% 1,68% 1,16% 1,02%   84,25%
16,83% 2,19% 2,73% 2,30% 42,95% 4,04% 4,70% 22,84% 0,98% 0,44% 0,44%   73,52%
18,80% 1,45% 3,01% 1,93% 40,96% 4,22% 4,34% 22,41% 1,57% 1,33% 1,07%   73,86%
35,84% 3,53% 6,39% 3,62% 17,06% 5,05% 9,72% 15,06% 2,67% 1,05% 0,66%   78,98%
41,22% 3,41% 5,92% 5,32% 16,55% 1,71% 6,62% 16,25% 2,61% 0,40% 1,29%   86,70%
38,96% 3,14% 7,28% 5,05% 15,47% 3,23% 7,94% 16,13% 2,15% 0,66% 1,06%   84,04%
13,70% 0,89% 1,67% 2,00% 46,44% 6,68% 4,79% 21,60% 1,67% 0,56% 0,22%   72,46%
4,66% 0,45% 1,36% 0,68% 58,86% 8,98% 4,20% 18,52% 1,59% 0,68% 0,45% 0,11% 69,25%
4,94% 0,71% 1,76% 1,06% 63,49% 7,76% 4,76% 12,70% 0,88% 1,94% 0,53%   64,12%
7,35% 0,60% 0,60% 0,60% 69,27% 6,60% 2,85% 10,64% 0,75% 0,75% 0,74%   64,49%
10,41% 1,08% 2,36% 2,06% 52,65% 5,40% 4,72% 19,65% 1,08% 0,59% 0,29%   75,35%
10,33% 0,83% 3,31% 2,48% 48,07% 4,82% 7,16% 20,66% 1,24% 1,10% 0,82%   72,84%
57,67% 4,75% 10,49% 6,73% 5,74% 1,70% 3,32% 7,44% 1,70% 0,45% 0,27%   90,31%
18,17% 3,41% 3,05% 3,05% 32,80% 2,93% 4,39% 30,12% 0,73% 1,34% 1,44%   78,05%
54,21% 4,58% 8,22% 7,18% 8,84% 1,46% 5,83% 8,32% 1,04% 0,31% 0,21%   91,19%
38,58% 5,23% 6,51% 3,36% 20,04% 2,00% 7,16% 15,32% 1,50% 0,29% 0,99%   90,80%
15,22% 0,84% 1,84% 1,84% 55,02% 4,35% 4,18% 14,55% 1,34% 0,84% 0,50%   61,77%
55,48% 5,25% 8,33% 4,68% 8,79% 1,71% 6,39% 7,53% 1,26% 0,57% 0,79%   93,05%
37,61% 3,77% 7,00% 2,91% 20,47% 5,82% 8,51% 11,64% 2,16% 0,11% 1,17%   90,20%
41,91% 3,71% 6,07% 3,71% 18,65% 3,26% 8,31% 13,15% 1,01% 0,22% 0,78%   92,47%
27,89% 6,63% 4,67% 5,04% 22,97% 3,56% 5,16% 22,60% 0,86% 0,61% 0,97%   87,35%
24,45% 3,79% 3,10% 2,30% 30,54% 2,87% 5,17% 25,14% 1,38% 1,26% 1,36%   86,31%
27,60% 3,87% 7,67% 4,04% 23,57% 3,87% 9,36% 15,90% 2,58% 1,53% 0,88%   71,14%
23,05% 2,22% 3,03% 1,82% 35,09% 3,24% 4,04% 25,78% 0,71% 1,01% 1,59%   81,57%
18,53% 3,10% 4,65% 2,45% 34,29% 2,69% 5,14% 27,43% 0,98% 0,73% 0,97% 0,08% 87,93%
45,47% 2,44% 7,60% 6,07% 13,25% 2,72% 4,88% 14,85% 1,74% 0,98% 0,49%   87,97%
29,95% 4,54% 6,62% 3,62% 24,71% 4,16% 8,31% 15,24% 2,16% 0,69% 0,54% 0,08% 85,04%
16,79% 1,95% 4,06% 1,78% 36,98% 4,30% 7,87% 23,11% 2,11% 1,05% 1,60%   76,45%
30,22% 3,64% 6,76% 3,11% 24,09% 4,80% 8,80% 15,20% 2,13% 1,24% 1,57%   82,11%
36,83% 2,59% 7,58% 3,69% 21,16% 2,10% 6,59% 17,07% 1,60% 0,80% 0,99%   85,33%
25,33% 4,08% 4,42% 1,08% 30,83% 4,08% 8,42% 18,92% 1,58% 1,25% 0,83%   80,56%
42,81% 3,06% 7,44% 5,07% 14,80% 2,64% 7,23% 13,48% 2,71% 0,76% 0,89% 0,07% 85,42%
33,03% 4,08% 7,05% 4,01% 17,97% 4,56% 8,85% 16,24% 3,73% 0,48% 0,55% 0,07% 77,61%
45,44% 4,74% 8,70% 5,73% 12,60% 2,55% 7,08% 10,40% 2,19% 0,57% 0,70%   87,57%
33,69% 4,68% 8,14% 4,30% 19,42% 3,68% 10,05% 11,67% 3,76% 0,61% 0,91%   85,39%
33,66% 3,15% 6,37% 2,77% 19,79% 4,20% 9,67% 16,79% 2,47% 1,12% 1,55% 0,07% 83,70%
26,98% 7,10% 5,48% 5,48% 21,30% 2,84% 5,07% 23,33% 1,83% 0,61% 0,80%   87,04%
30,17% 4,27% 3,87% 3,87% 26,15% 2,29% 4,98% 21,96% 1,74% 0,71% 0,86%   82,81%
32,32% 3,44% 4,09% 3,60% 30,69% 2,45% 3,85% 17,76% 1,39% 0,41% 0,97%   88,08%
36,32% 5,15% 8,22% 4,05% 16,93% 4,17% 9,69% 10,43% 3,68% 1,35% 1,21%    
23,90% 3,30% 4,89% 3,27% 32,37% 4,58% 6,92% 17,71% 2,01% 1,05% 0,96% 0,03% 82,02%
13,07% 1,25% 2,73% 3,75% 44,66% 4,55% 5,57% 22,84% 1,36% 0,23% 0,56%   78,88%
21,18% 2,22% 4,99% 2,66% 35,14% 3,55% 5,76% 22,95% 0,78% 0,78% 1,20%   84,23%
18,36% 5,52% 3,43% 3,43% 32,09% 3,58% 4,18% 27,91% 0,45% 1,04% 1,18%   84,96%
11,24% 0,81% 3,15% 0,54% 44,42% 5,94% 6,21% 24,73% 1,71% 1,26% 1,24% 0,27% 79,28%
17,24% 2,94% 4,21% 2,30% 34,10% 7,28% 12,90% 13,54% 3,45% 2,04% 0,89%   74,11%
21,36% 3,77% 6,18% 2,20% 30,37% 6,39% 9,53% 16,34% 1,99% 1,88% 1,14% 0,10% 72,38%
27,17% 4,21% 4,65% 3,24% 28,13% 3,59% 5,96% 19,46% 1,93% 1,67% 0,87% 0,09% 84,77%
16,13% 1,74% 3,32% 1,42% 43,40% 7,35% 7,51% 14,47% 3,16% 1,50% 0,78%   70,87%
32,32% 4,03% 6,20% 3,48% 23,83% 1,63% 5,33% 21,22% 0,76% 1,20% 1,29%   88,92%
36,02% 4,83% 7,77% 3,60% 22,65% 1,61% 5,78% 15,26% 1,52% 0,95% 1,03%   89,35%
37,55% 3,53% 4,83% 4,74% 22,86% 4,00% 6,04% 14,50% 1,67% 0,28% 1,10%   91,05%
31,88% 5,10% 7,20% 4,85% 21,26% 4,18% 8,03% 14,73% 1,92% 0,84% 0,75%   89,78%
12,48% 2,50% 2,91% 1,25% 42,30% 9,57% 9,99% 14,56% 3,33% 1,11% 0,55%   63,15%
13,24% 1,51% 3,55% 1,40% 42,84% 8,29% 9,26% 13,78% 3,98% 2,15% 1,27% 0,11% 69,01%
13,78% 2,68% 2,55% 1,15% 39,03% 5,61% 7,78% 23,21% 2,17% 2,04% 0,88%   79,10%
15,05% 2,22% 3,03% 1,75% 39,21% 6,42% 7,93% 21,12% 1,75% 1,52% 1,72%   71,77%
9,89% 1,47% 2,06% 0,88% 51,22% 10,19% 5,58% 15,38% 2,45% 0,88% 0,20% 0,20% 69,35%
26,94% 13,35% 2,43% 4,13% 19,17% 2,18% 3,64% 26,21% 1,70% 0,24% 1,43% 0,24% 81,84%
6,01% 1,44% 1,18% 0,65% 54,12% 8,63% 4,18% 20,92% 1,57% 1,31% 1,42%   65,71%
14,49% 2,04% 2,35% 2,55% 40,31% 6,12% 7,65% 21,94% 1,73% 0,82% 1,31%   71,65%
15,18% 1,49% 2,55% 1,80% 43,52% 5,52% 6,48% 20,59% 1,91% 0,96% 1,67%   74,73%
31,42% 3,09% 4,98% 4,72% 25,06% 4,38% 8,33% 14,94% 2,06% 1,03% 1,18% 0,25% 88,01%
31,66% 5,21% 5,21% 4,08% 25,21% 2,84% 5,69% 18,01% 1,23% 0,85% 0,94%   91,10%
37,96% 3,69% 5,89% 5,98% 21,44% 2,02% 5,36% 15,91% 1,05% 0,70% 0,52%   90,58%
24,72% 2,14% 4,34% 2,99% 33,19% 2,78% 6,62% 21,37% 1,07% 0,78% 0,92%   81,44%
15,21% 0,88% 2,48% 1,50% 47,30% 3,98% 6,10% 20,16% 1,68% 0,71% 0,96%   81,34%
13,75% 1,45% 2,90% 2,05% 51,92% 4,95% 5,89% 15,29% 1,20% 0,60% 0,76%   76,62%
35,00% 5,01% 7,95% 3,94% 22,76% 2,00% 4,72% 14,89% 2,00% 1,72% 0,99%   91,74%
38,13% 4,44% 8,78% 5,31% 15,93% 2,80% 6,85% 16,31% 1,16% 0,29% 0,29%   89,88%
41,16% 5,49% 9,68% 5,95% 16,16% 1,37% 5,18% 13,41% 0,76% 0,84% 0,83% 0,08% 92,14%
31,36% 2,87% 7,32% 5,24% 22,95% 2,87% 7,22% 16,72% 2,57% 0,89% 1,08%   87,43%
37,52% 5,11% 7,04% 6,03% 17,76% 3,52% 7,12% 13,23% 2,43% 0,25% 0,50%   86,83%
31,93% 2,71% 5,12% 4,42% 27,01% 3,92% 8,94% 13,65% 1,61% 0,70% 0,90%   87,47%
18,28% 2,91% 5,54% 4,02% 31,99% 5,68% 8,03% 17,17% 4,57% 1,80% 1,10%   76,04%
14,99% 2,41% 2,54% 2,54% 38,88% 6,48% 8,26% 18,68% 3,18% 2,03% 1,38%   69,88%
23,33% 9,11% 4,50% 4,50% 22,96% 2,67% 5,22% 24,42% 2,55% 0,73% 0,96%   83,27%
27,95% 4,00% 7,26% 4,74% 26,32% 3,93% 9,04% 13,27% 2,45% 1,04% 0,74%   87,17%
22,82% 3,38% 5,71% 3,38% 30,08% 4,93% 8,70% 17,31% 2,90% 0,77% 1,05% 0,10% 79,85%
14,10% 2,03% 3,05% 2,91% 46,66% 6,25% 5,09% 17,15% 1,45% 1,31% 1,29%   72,00%
16,62% 1,17% 3,61% 2,44% 43,81% 4,52% 4,79% 20,96% 1,45% 0,63% 0,54%   80,01%
26,04% 4,73% 7,54% 1,78% 21,30% 5,77% 13,31% 11,83% 6,36% 1,33% 1,02%    
Helsingborg 27,31% 3,37% 5,25% 3,42% 29,54% 4,10% 6,72% 17,43% 1,92% 0,92% 0,93% 0,02% 82,68%

Röstfördelning övriga partier - kommun Helsingborg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 327 0,39% -122 -0,18 449 0,57%
SPI SPI Välfärden 140 0,17% -352 -0,45 492 0,62%
SVP Svenskarnas parti 88 0,11% +81 +0,10 7 0,01%
ENH Enhet 70 0,08% +65 +0,08 5 0,01%
DjuP Djurens parti 30 0,04% +30 +0,04    
  Direktdemokraterna 21 0,03% +21 +0,03    
KrVP Kristna Värdepartiet 18 0,02% +18 +0,02    
KLP Klassiskt liberala partiet 15 0,02% +1   14 0,02%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 7 0,01% -1   8 0,01%
  Framstegspartiet 5 0,01% +5 +0,01    
Däp Djurägarpartiet 3   +3      
RS Rättvisepartiet Socialisterna 2   +1   1  
  Hälsopartiet 1   +1      
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 1       1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 38 0,05% -16 -0,02 54 0,06%
  Totalt övriga partier 766 0,92% -265 -0,39 1031 1,30%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Helsingborg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 19
Direkt Demokrati 2
Kalle Anka Partiet 2
Satanistiskt Initiativ 2
Partier med färre än 2 röster 13

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se