2014-09-17 18:22:57

Val till riksdagen - Röster - Höganäs

33,89%
5,30%
6,37%
5,38%
22,00%
2,95%
6,32%
14,77%
2,08%
0,94%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,74%
+1,87
2010: 85,87%

Röstfördelning - kommun Höganäs

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 5709 33,89% -1114 -8,46 6823 42,35%
C Centerpartiet 892 5,30% +30 -0,06 862 5,35%
FP Folkpartiet liberalerna 1073 6,37% -386 -2,69 1459 9,06%
KD Kristdemokraterna 906 5,38% -173 -1,32 1079 6,70%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3706 22,00% +448 +1,78 3258 20,22%
V Vänsterpartiet 497 2,95% +82 +0,37 415 2,58%
MP Miljöpartiet de gröna 1065 6,32% +118 +0,44 947 5,88%
SD Sverigedemokraterna 2488 14,77% +1462 +8,40 1026 6,37%
FI Feministiskt initiativ 351 2,08% +321 +1,90 30 0,19%
ÖVR Övriga partier 159 0,94% -52 -0,37 211 1,31%
  Giltiga röster 16846 100,00% +736   16110 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 147 0,86% -20 -0,16 167 1,03%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,02% -3 -0,02 7 0,04%
VDT Valdeltagande 16997 87,74% +713 +1,87 16284 85,87%
  Antal röstberättigade 19372   +408   18964  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Höganäs

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
25,17% 3,10% 5,54% 3,25% 31,81% 4,28% 7,01% 15,94% 2,44% 1,48% 0,95%   87,47%
25,93% 2,83% 5,45% 4,14% 28,10% 4,79% 8,50% 16,99% 1,96% 1,31% 0,97%   86,88%
22,03% 4,52% 5,01% 2,65% 32,94% 2,75% 5,31% 21,44% 2,26% 1,08% 1,07%   80,88%
26,85% 3,24% 5,14% 3,96% 32,16% 4,05% 9,37% 12,43% 1,71% 1,08% 0,71% 0,09% 80,39%
19,39% 4,45% 3,90% 3,06% 40,54% 4,82% 7,05% 13,91% 1,67% 1,21% 1,37%   81,63%
23,16% 5,56% 3,76% 3,93% 32,90% 4,01% 4,91% 18,90% 1,72% 1,15% 1,45%   81,31%
36,05% 8,51% 5,62% 6,43% 17,30% 1,63% 4,98% 17,03% 1,18% 1,27% 0,63% 0,18% 90,78%
34,41% 7,37% 5,00% 6,78% 17,54% 2,80% 5,93% 17,46% 1,86% 0,85% 1,34%   84,28%
36,37% 3,49% 6,97% 8,04% 20,73% 1,97% 5,00% 14,92% 1,52% 0,98% 0,53%   90,80%
35,96% 3,51% 4,63% 4,63% 22,05% 2,11% 6,32% 17,98% 1,40% 1,40% 1,25%   87,50%
41,33% 5,64% 8,02% 7,01% 11,42% 3,18% 7,51% 11,78% 3,25% 0,87% 0,29%   88,07%
32,58% 6,98% 7,46% 6,98% 16,13% 3,69% 7,95% 14,29% 3,29% 0,64% 0,80%   87,10%
47,42% 6,05% 10,22% 7,04% 11,21% 1,49% 4,37% 9,82% 1,88% 0,50% 0,40%   90,04%
56,56% 6,81% 10,77% 8,42% 4,33% 0,87% 4,21% 7,05% 0,87% 0,12% 0,25%   89,50%
47,84% 6,29% 7,63% 5,43% 11,57% 1,26% 4,96% 12,98% 1,81% 0,24% 1,01% 0,08% 88,07%
40,76% 6,37% 9,24% 1,91% 14,33% 1,59% 8,92% 8,92% 7,01% 0,96% 0,63%    
Höganäs 33,89% 5,30% 6,37% 5,38% 22,00% 2,95% 6,32% 14,77% 2,08% 0,94% 0,86% 0,02% 87,74%

Röstfördelning övriga partier - kommun Höganäs

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 64 0,38% +7 +0,03 57 0,35%
SPI SPI Välfärden 51 0,30% -93 -0,59 144 0,89%
ENH Enhet 13 0,08% +11 +0,06 2 0,01%
SVP Svenskarnas parti 13 0,08% +13 +0,08    
KrVP Kristna Värdepartiet 4 0,02% +4 +0,02    
DjuP Djurens parti 3 0,02% +3 +0,02    
  Framstegspartiet 2 0,01% +2 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% +2 +0,01    
SKÅ Skånepartiet 1 0,01% +1 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,01 1 0,01%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 6 0,04%     6 0,04%
  Totalt övriga partier 159 0,94% -52 -0,37 211 1,31%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Höganäs

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Liberala partiet 2
Partiet de fria 2
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se