2014-09-17 20:02:23

Val till riksdagen - Röster - Trelleborg

23,86%
3,96%
3,93%
2,52%
32,76%
2,48%
4,28%
23,80%
1,45%
0,97%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,55%
+1,40
2010: 83,15%

Röstfördelning - kommun Trelleborg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 6487 23,86% -2435 -10,19 8922 34,05%
C Centerpartiet 1078 3,96% +41 +0,01 1037 3,96%
FP Folkpartiet liberalerna 1068 3,93% -453 -1,88 1521 5,80%
KD Kristdemokraterna 684 2,52% -273 -1,14 957 3,65%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8907 32,76% +882 +2,13 8025 30,63%
V Vänsterpartiet 673 2,48% +12 -0,05 661 2,52%
MP Miljöpartiet de gröna 1165 4,28% +135 +0,35 1030 3,93%
SD Sverigedemokraterna 6472 23,80% +2868 +10,05 3604 13,75%
FI Feministiskt initiativ 393 1,45% +336 +1,23 57 0,22%
ÖVR Övriga partier 264 0,97% -124 -0,51 388 1,48%
  Giltiga röster 27191 100,00% +989   26202 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 259 0,94% -42 -0,19 301 1,13%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,02% -15 -0,06 21 0,08%
VDT Valdeltagande 27456 84,55% +932 +1,40 26524 83,15%
  Antal röstberättigade 32473   +574   31899  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Trelleborg

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
25,07% 4,23% 3,97% 2,74% 32,26% 2,49% 4,28% 22,52% 1,47% 0,96% 0,78% 0,03% 83,04%
15,38% 2,15% 1,85% 1,69% 51,08% 1,69% 2,77% 21,38% 0,62% 1,38% 0,31%   80,20%
17,33% 2,53% 2,80% 2,13% 41,33% 2,40% 4,00% 24,27% 2,13% 1,07% 1,57%   80,98%
33,64% 7,68% 5,86% 3,14% 18,07% 2,65% 3,49% 23,80% 1,26% 0,42% 0,49% 0,07% 88,13%
33,45% 4,10% 4,28% 2,92% 25,16% 0,46% 4,56% 23,15% 1,00% 0,91% 0,72%   92,47%
18,81% 2,09% 3,13% 2,30% 42,22% 3,34% 5,43% 20,59% 1,36% 0,73% 0,93% 0,10% 70,84%
39,14% 5,32% 5,67% 4,29% 19,06% 1,29% 4,21% 18,45% 1,55% 1,03% 0,09%   89,90%
25,89% 9,39% 3,81% 4,82% 19,80% 2,03% 7,11% 25,38% 1,27% 0,51% 1,25% 0,25% 86,58%
14,64% 2,20% 2,29% 1,37% 40,99% 4,12% 4,94% 26,17% 1,56% 1,74% 1,00%   73,60%
20,80% 1,47% 4,16% 2,95% 39,51% 3,29% 3,99% 21,23% 1,65% 0,95% 1,28% 0,09% 76,07%
23,49% 6,04% 3,97% 2,25% 20,73% 3,28% 5,53% 32,99% 1,04% 0,69% 0,69%   85,23%
20,32% 2,31% 4,14% 1,22% 46,59% 2,55% 3,28% 18,13% 0,61% 0,85% 0,36%   83,59%
31,29% 11,94% 4,52% 4,19% 15,32% 1,45% 3,23% 25,00% 2,58% 0,48% 0,64%   88,01%
30,39% 4,47% 5,06% 3,48% 21,25% 1,79% 4,57% 25,72% 1,89% 1,39% 0,69%   86,30%
11,33% 1,04% 1,97% 1,85% 57,80% 3,24% 2,66% 17,92% 1,04% 1,16% 0,80%   71,59%
43,88% 5,61% 3,57% 3,06% 13,78% 6,63% 11,22% 5,61% 6,12% 0,51% 2,97%    
22,78% 3,73% 3,89% 2,32% 33,19% 2,46% 4,29% 24,94% 1,42% 0,98% 1,08% 0,01% 85,93%
25,11% 7,58% 4,22% 1,73% 19,05% 2,71% 6,49% 29,98% 1,95% 1,19% 0,86%   84,50%
22,85% 5,98% 3,28% 2,43% 25,48% 3,35% 4,73% 29,09% 1,58% 1,25% 1,30%   87,37%
18,93% 1,34% 2,75% 1,79% 42,71% 2,81% 4,80% 22,12% 1,28% 1,47% 1,32% 0,06% 78,44%
24,80% 2,54% 3,52% 2,70% 35,43% 2,13% 4,17% 23,08% 1,23% 0,41% 0,73%   88,82%
23,17% 11,09% 4,16% 1,58% 16,44% 3,76% 4,95% 30,10% 3,96% 0,79% 0,39%   85,50%
14,52% 2,13% 4,13% 2,24% 41,44% 2,13% 3,07% 28,34% 0,94% 1,06% 1,51% 0,12% 83,03%
14,86% 1,24% 2,63% 0,77% 48,30% 2,94% 2,01% 25,70% 0,31% 1,24% 2,42%   81,93%
16,06% 2,03% 3,08% 2,34% 43,32% 1,91% 3,63% 25,11% 1,42% 1,11% 0,67%   82,46%
16,65% 1,49% 3,17% 2,28% 41,92% 3,37% 4,36% 24,48% 1,19% 1,09% 1,85%   80,94%
38,50% 6,06% 6,78% 3,58% 17,85% 1,37% 4,04% 19,48% 1,50% 0,85% 0,90%   91,06%
22,29% 1,93% 3,48% 2,58% 32,47% 2,71% 3,87% 28,35% 1,55% 0,77% 0,77%   85,19%
25,79% 7,05% 6,49% 2,78% 23,56% 1,86% 4,27% 25,79% 1,86% 0,56% 0,55%   91,25%
25,08% 2,84% 3,43% 1,87% 36,20% 1,81% 4,33% 22,82% 0,90% 0,71% 1,02%   88,21%
32,65% 2,72% 7,48% 5,44% 21,77% 5,44% 7,48% 14,29% 2,72%        
Trelleborg 23,86% 3,96% 3,93% 2,52% 32,76% 2,48% 4,28% 23,80% 1,45% 0,97% 0,94% 0,02% 84,55%

Röstfördelning övriga partier - kommun Trelleborg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SPI SPI Välfärden 113 0,42% -143 -0,56 256 0,98%
PP Piratpartiet 82 0,30% -38 -0,16 120 0,46%
SVP Svenskarnas parti 17 0,06% +17 +0,06    
DjuP Djurens parti 16 0,06% +16 +0,06    
ENH Enhet 12 0,04% +12 +0,04    
  Direktdemokraterna 4 0,01% +4 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 4 0,01% +4 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   +1      
KrVP Kristna Värdepartiet 1   +1      
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 1   +1      
SKÅ Skånepartiet 1   +1      
VägV Vägvalet 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 11 0,04% -1   12 0,05%
  Totalt övriga partier 264 0,97% -124 -0,51 388 1,48%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Trelleborg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 3
Partier med färre än 2 röster 8

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se