2014-09-17 17:19:50

Val till riksdagen - Röster - Simrishamn

25,08%
7,60%
4,53%
3,63%
26,07%
3,61%
5,81%
19,18%
3,91%
0,58%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,81%
+2,57
2010: 82,24%

Röstfördelning - kommun Simrishamn

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 3284 25,08% -1336 -11,10 4620 36,18%
C Centerpartiet 995 7,60% +47 +0,18 948 7,42%
FP Folkpartiet liberalerna 593 4,53% -192 -1,62 785 6,15%
KD Kristdemokraterna 475 3,63% -117 -1,01 592 4,64%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3413 26,07% +32 -0,41 3381 26,48%
V Vänsterpartiet 473 3,61% +41 +0,23 432 3,38%
MP Miljöpartiet de gröna 761 5,81% -112 -1,02 873 6,84%
SD Sverigedemokraterna 2512 19,18% +1545 +11,61 967 7,57%
FI Feministiskt initiativ 512 3,91% +419 +3,18 93 0,73%
ÖVR Övriga partier 76 0,58% -3 -0,04 79 0,62%
  Giltiga röster 13094 100,00% +324   12770 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 128 0,97% -39 -0,32 167 1,29%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,03% -2 -0,02 6 0,05%
VDT Valdeltagande 13226 84,81% +283 +2,57 12943 82,24%
  Antal röstberättigade 15594   -144   15738  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Simrishamn

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
24,74% 8,11% 4,89% 3,74% 26,72% 3,43% 4,68% 19,85% 3,22% 0,62% 0,52%   83,87%
24,14% 11,41% 4,77% 3,18% 21,35% 4,24% 6,63% 18,30% 5,57% 0,40% 0,66% 0,13% 85,97%
17,44% 8,16% 1,76% 2,01% 33,12% 2,76% 2,89% 29,23% 2,13% 0,50% 1,24% 0,12% 80,48%
23,24% 11,07% 2,62% 3,72% 22,54% 2,92% 3,92% 26,16% 2,92% 0,91% 1,19%   82,80%
30,87% 7,51% 5,74% 2,46% 17,21% 2,32% 10,25% 16,26% 6,69% 0,68% 1,08%   84,57%
31,93% 7,56% 6,93% 5,04% 15,34% 3,78% 11,13% 11,76% 6,30% 0,21% 0,42%   88,52%
27,62% 5,88% 5,29% 5,54% 27,54% 4,03% 5,46% 15,28% 2,85% 0,50% 0,67%   84,62%
21,93% 3,94% 4,40% 3,28% 36,64% 4,78% 5,34% 16,49% 2,25% 0,94% 0,93% 0,09% 75,54%
27,86% 5,18% 5,03% 3,50% 30,42% 3,65% 5,03% 14,95% 3,94% 0,44% 0,72%   84,98%
22,25% 3,41% 4,26% 2,73% 37,25% 2,05% 4,52% 20,63% 2,39% 0,51% 1,51%   79,40%
30,77% 9,76% 5,74% 5,74% 19,06% 2,76% 4,71% 16,88% 4,02% 0,57% 0,57%   85,05%
15,21% 9,73% 2,33% 2,74% 26,30% 4,66% 7,95% 26,71% 3,70% 0,68% 1,22%   86,13%
29,31% 8,32% 6,92% 4,34% 18,41% 4,69% 6,92% 15,59% 5,04% 0,47% 1,84% 0,11% 87,79%
28,37% 13,67% 3,47% 3,06% 19,80% 3,47% 3,27% 19,18% 5,51% 0,20% 0,81%   87,13%
21,66% 7,60% 3,00% 3,23% 19,35% 4,38% 7,83% 26,73% 6,22%   0,91%   86,22%
24,12% 7,54% 5,03% 1,51% 19,60% 7,54% 12,06% 12,56% 7,54% 2,51% 1,00%    
Simrishamn 25,08% 7,60% 4,53% 3,63% 26,07% 3,61% 5,81% 19,18% 3,91% 0,58% 0,97% 0,03% 84,81%

Röstfördelning övriga partier - kommun Simrishamn

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 33 0,25% -17 -0,14 50 0,39%
ENH Enhet 16 0,12% +15 +0,11 1 0,01%
SPI SPI Välfärden 9 0,07% -7 -0,06 16 0,13%
SVP Svenskarnas parti 9 0,07% +9 +0,07    
DjuP Djurens parti 3 0,02% +3 +0,02    
  Direktdemokraterna 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01%     1 0,01%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,01%     1 0,01%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,02% -8 -0,06 10 0,08%
  Totalt övriga partier 76 0,58% -3 -0,04 79 0,62%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Simrishamn

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se