2014-09-18 09:01:03

Val till riksdagen - Röster - Hässleholm

19,01%
6,07%
3,85%
5,13%
29,89%
3,10%
6,93%
23,45%
1,77%
0,81%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,08%
+1,37
2010: 83,71%

Röstfördelning - kommun Hässleholm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 6204 19,01% -3044 -10,03 9248 29,04%
C Centerpartiet 1980 6,07% -562 -1,91 2542 7,98%
FP Folkpartiet liberalerna 1255 3,85% -622 -2,05 1877 5,89%
KD Kristdemokraterna 1674 5,13% -183 -0,70 1857 5,83%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9754 29,89% +750 +1,62 9004 28,27%
V Vänsterpartiet 1011 3,10% -12 -0,11 1023 3,21%
MP Miljöpartiet de gröna 2260 6,93% +341 +0,90 1919 6,03%
SD Sverigedemokraterna 7653 23,45% +3550 +10,57 4103 12,88%
FI Feministiskt initiativ 578 1,77% +514 +1,57 64 0,20%
ÖVR Övriga partier 264 0,81% +55 +0,15 209 0,66%
  Giltiga röster 32633 100,00% +787   31846 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 426 1,29% +33 +0,07 393 1,22%
OG Ogiltiga röster - övriga 13 0,04% +2 +0,01 11 0,03%
VDT Valdeltagande 33072 85,08% +822 +1,37 32250 83,71%
  Antal röstberättigade 38871   +345   38526  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Hässleholm

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
20,04% 5,05% 4,29% 4,93% 31,73% 3,22% 7,55% 20,28% 1,99% 0,92% 1,26% 0,04% 84,42%
14,95% 16,31% 2,72% 3,02% 21,00% 2,11% 4,83% 30,97% 2,27% 1,81% 0,90%   83,29%
13,54% 2,56% 3,94% 4,58% 41,58% 5,86% 5,97% 20,04% 0,85% 1,07% 1,16% 0,11% 77,55%
21,13% 3,85% 5,07% 4,60% 28,64% 2,82% 9,48% 19,25% 3,57% 1,60% 1,48%   74,19%
15,37% 2,81% 3,07% 4,28% 35,70% 5,08% 6,28% 25,13% 1,34% 0,94% 1,45%   79,39%
20,43% 4,34% 4,57% 5,46% 32,26% 3,29% 9,43% 17,66% 2,17% 0,37% 1,33%   86,30%
19,68% 3,02% 3,69% 5,11% 32,24% 3,18% 10,39% 19,18% 2,60% 0,92% 1,81%   78,50%
14,84% 12,05% 2,46% 4,24% 24,78% 3,13% 5,47% 29,35% 2,79% 0,89% 1,32% 0,11% 86,24%
15,59% 8,53% 2,39% 3,75% 29,01% 2,50% 3,64% 32,88% 1,37% 0,34% 1,12%   84,19%
26,19% 4,76% 4,76% 7,68% 29,11% 2,60% 8,33% 13,64% 2,27% 0,65% 0,96% 0,11% 84,14%
22,02% 2,42% 5,28% 7,34% 35,99% 1,97% 7,70% 15,40% 1,16% 0,72% 0,53%   82,09%
9,00% 1,52% 2,08% 3,32% 58,73% 5,40% 5,40% 12,88% 0,69% 0,97% 0,82%   71,37%
31,08% 4,71% 7,39% 4,84% 22,04% 1,91% 8,15% 18,22% 1,15% 0,51% 0,38% 0,13% 91,11%
23,05% 3,62% 5,04% 4,96% 30,29% 3,07% 8,10% 19,67% 1,26% 0,94% 1,77% 0,23% 85,27%
19,81% 7,76% 4,43% 4,43% 27,79% 2,51% 5,32% 25,72% 1,70% 0,52% 1,38%   87,84%
19,79% 3,35% 3,92% 3,92% 33,37% 4,11% 9,66% 16,16% 3,44% 2,29% 1,51%   78,43%
26,29% 3,51% 5,98% 7,01% 30,21% 2,78% 7,42% 15,05% 1,44% 0,31% 1,62%   89,15%
25,74% 3,47% 4,95% 1,98% 27,23% 3,22% 12,62% 14,36% 4,95% 1,49% 0,98%    
17,99% 7,08% 3,41% 5,33% 28,05% 2,98% 6,30% 26,62% 1,55% 0,70% 1,32% 0,04% 85,75%
18,04% 5,53% 3,30% 5,53% 26,58% 3,49% 6,40% 28,71% 1,75% 0,68% 2,09%   84,38%
14,21% 5,70% 2,13% 7,38% 30,43% 1,45% 6,04% 30,43% 1,34% 0,89% 1,00%   81,87%
16,73% 17,80% 4,52% 10,36% 13,28% 3,05% 6,77% 25,37% 1,20% 0,93% 0,66%   86,43%
14,96% 7,48% 3,58% 6,01% 35,09% 2,21% 4,00% 25,29% 0,84% 0,53% 1,35%   82,22%
17,39% 10,75% 2,42% 3,50% 22,10% 3,14% 6,88% 29,47% 3,26% 1,09% 1,31%   81,22%
28,73% 7,35% 4,12% 4,12% 24,94% 2,12% 7,68% 18,71% 1,67% 0,56% 1,53% 0,11% 86,21%
13,79% 4,63% 2,47% 3,50% 37,04% 2,88% 5,86% 27,16% 1,34% 1,34% 2,11%   80,93%
19,32% 6,88% 3,68% 3,86% 27,90% 4,43% 4,62% 27,43% 1,23% 0,66% 1,30%   84,58%
14,32% 5,39% 2,41% 4,67% 31,70% 4,51% 6,68% 27,43% 2,09% 0,80% 0,88%   80,38%
15,02% 5,53% 2,37% 3,36% 31,32% 2,87% 6,52% 31,03% 1,28% 0,69% 1,46%   85,65%
18,32% 8,91% 2,48% 5,69% 23,39% 2,35% 5,57% 31,31% 1,61% 0,37% 0,61% 0,25% 88,20%
16,14% 5,40% 4,59% 5,11% 38,12% 2,52% 5,03% 21,61% 1,18% 0,30% 1,02% 0,07% 89,16%
19,95% 6,62% 3,01% 5,25% 28,89% 3,35% 7,22% 24,59% 0,95% 0,17% 2,02% 0,08% 82,44%
19,78% 7,05% 4,84% 3,65% 26,49% 2,04% 5,01% 29,03% 1,53% 0,59% 1,01%   88,08%
21,04% 4,03% 4,30% 8,42% 23,70% 2,29% 8,42% 26,08% 0,91% 0,82% 1,18%   84,36%
19,70% 10,10% 2,99% 7,23% 19,95% 3,74% 6,23% 27,18% 1,62% 1,25% 1,35%   82,12%
22,65% 5,92% 5,57% 3,48% 19,16% 5,92% 13,94% 16,72% 6,27% 0,35% 1,37% 0,34%  
Hässleholm 19,01% 6,07% 3,85% 5,13% 29,89% 3,10% 6,93% 23,45% 1,77% 0,81% 1,29% 0,04% 85,08%

Röstfördelning övriga partier - kommun Hässleholm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 113 0,35% -41 -0,14 154 0,48%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 36 0,11% +36 +0,11    
SVP Svenskarnas parti 24 0,07% +22 +0,07 2 0,01%
KrVP Kristna Värdepartiet 15 0,05% +15 +0,05    
DjuP Djurens parti 13 0,04% +13 +0,04    
ENH Enhet 12 0,04% +11 +0,03 1  
SPI SPI Välfärden 11 0,03% -27 -0,09 38 0,12%
  Direktdemokraterna 7 0,02% +7 +0,02    
KLP Klassiskt liberala partiet 6 0,02% +4 +0,01 2 0,01%
  Framstegspartiet 4 0,01% +4 +0,01    
  Nya Partiet 3 0,01% +3 +0,01    
SKÅ Skånepartiet 2 0,01% +2 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1       1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 17 0,05% +6 +0,02 11 0,03%
  Totalt övriga partier 264 0,81% +55 +0,15 209 0,66%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Hässleholm

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet De Fria 3
Liberala Partiet 2
Partier med färre än 2 röster 12

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se