2014-09-18 08:28:34

Val till riksdagen - Röster - Falkenberg

23,19%
11,31%
4,05%
3,93%
32,59%
3,89%
5,75%
13,05%
1,66%
0,59%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,18%
+1,25
2010: 84,93%

Röstfördelning - kommun Falkenberg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 6516 23,19% -1159 -5,69 7675 28,88%
C Centerpartiet 3177 11,31% -181 -1,33 3358 12,64%
FP Folkpartiet liberalerna 1137 4,05% -683 -2,80 1820 6,85%
KD Kristdemokraterna 1104 3,93% -181 -0,91 1285 4,84%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9158 32,59% +1194 +2,62 7964 29,97%
V Vänsterpartiet 1094 3,89% +120 +0,23 974 3,67%
MP Miljöpartiet de gröna 1615 5,75% +28 -0,22 1587 5,97%
SD Sverigedemokraterna 3666 13,05% +2130 +7,27 1536 5,78%
FI Feministiskt initiativ 466 1,66% +421 +1,49 45 0,17%
ÖVR Övriga partier 166 0,59% -162 -0,64 328 1,23%
  Giltiga röster 28099 100,00% +1527   26572 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 310 1,09% -88 -0,38 398 1,47%
OG Ogiltiga röster - övriga 10 0,04% -5 -0,02 15 0,06%
VDT Valdeltagande 28419 86,18% +1434 +1,25 26985 84,93%
  Antal röstberättigade 32975   +1203   31772  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Falkenberg

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
21,54% 10,93% 3,80% 3,98% 34,61% 4,00% 5,52% 13,43% 1,69% 0,49% 1,27% 0,02% 85,41%
18,66% 5,93% 3,29% 3,84% 40,94% 5,82% 6,59% 12,18% 1,54% 1,21% 1,09%   76,75%
17,98% 5,13% 2,74% 3,97% 43,68% 5,05% 5,99% 13,21% 2,02% 0,22% 0,86%   81,27%
20,79% 4,21% 3,37% 3,37% 43,40% 6,32% 4,35% 11,94% 1,54% 0,70% 1,66%   82,84%
26,56% 6,43% 4,63% 4,99% 35,10% 4,33% 4,99% 9,92% 2,46% 0,60% 1,89% 0,06% 77,24%
22,89% 17,38% 4,04% 4,65% 25,95% 2,82% 2,69% 18,85% 0,61% 0,12% 1,09% 0,12% 74,64%
17,21% 25,75% 1,56% 3,56% 23,33% 4,27% 4,27% 18,21% 1,28% 0,57% 0,85%   83,31%
23,55% 22,54% 2,02% 3,61% 25,58% 2,17% 5,35% 14,02% 0,87% 0,29% 0,86%   90,30%
26,48% 14,23% 5,14% 5,24% 26,58% 3,95% 5,04% 10,77% 2,37% 0,20% 1,17% 0,10% 86,79%
18,35% 21,05% 2,16% 3,91% 27,53% 4,05% 4,72% 17,00% 0,94% 0,27% 1,59%   85,18%
13,28% 5,01% 4,68% 3,16% 50,82% 2,18% 4,90% 13,93% 1,74% 0,33% 1,08%   87,07%
21,93% 10,07% 3,93% 3,64% 33,21% 3,86% 6,50% 13,57% 2,36% 0,93% 0,85%   73,97%
23,68% 7,76% 5,06% 2,63% 38,16% 3,05% 6,16% 12,47% 0,76% 0,28% 1,50%   89,66%
23,42% 14,36% 4,58% 4,38% 28,41% 3,97% 5,19% 14,36% 1,12% 0,20% 1,50%   86,02%
21,14% 7,80% 3,47% 4,68% 29,81% 4,16% 10,75% 13,52% 3,47% 1,21% 1,54%    
24,82% 11,68% 4,29% 3,88% 30,60% 3,78% 5,98% 12,67% 1,63% 0,69% 0,92% 0,05% 86,97%
18,44% 22,44% 3,21% 3,41% 24,45% 3,11% 4,71% 16,93% 2,40% 0,90% 0,80%   79,34%
16,85% 19,86% 3,12% 3,80% 25,32% 3,41% 7,21% 17,43% 2,04% 0,97% 0,87%   83,21%
29,39% 13,59% 5,47% 6,20% 19,20% 3,84% 7,39% 13,00% 1,77% 0,15% 0,44% 0,15% 86,09%
17,61% 28,08% 3,57% 2,59% 22,04% 2,34% 1,35% 21,31% 0,49% 0,62% 0,61%   78,78%
25,26% 4,78% 3,33% 2,30% 37,54% 3,75% 9,90% 10,15% 2,13% 0,85% 1,68%   80,98%
24,48% 6,55% 4,91% 3,28% 38,28% 4,83% 5,34% 10,09% 1,38% 0,86% 1,11%   87,47%
33,60% 5,28% 5,13% 6,15% 28,39% 3,39% 5,60% 11,28% 0,79% 0,39% 0,55%   85,28%
28,98% 4,88% 6,46% 4,17% 33,23% 3,46% 5,20% 11,18% 1,73% 0,71% 0,47% 0,16% 89,81%
16,07% 6,29% 1,83% 3,58% 47,16% 5,59% 7,07% 9,52% 2,18% 0,70% 1,12%   71,84%
27,34% 24,87% 1,69% 2,73% 20,44% 3,26% 3,13% 14,84% 1,04% 0,65% 0,65%   80,10%
34,88% 10,64% 5,82% 4,76% 22,92% 3,44% 5,45% 10,08% 1,31% 0,69% 0,93% 0,12% 88,54%
21,23% 5,10% 6,05% 3,61% 42,25% 5,20% 7,54% 7,54% 1,17% 0,32% 1,26%   89,92%
20,36% 13,82% 2,82% 2,67% 35,66% 3,86% 3,57% 15,45% 1,04% 0,74% 1,03% 0,15% 76,95%
23,45% 10,78% 4,75% 4,28% 23,30% 2,85% 9,67% 16,16% 3,80% 0,95% 1,25% 0,16%  
Falkenberg 23,19% 11,31% 4,05% 3,93% 32,59% 3,89% 5,75% 13,05% 1,66% 0,59% 1,09% 0,04% 86,18%

Röstfördelning övriga partier - kommun Falkenberg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 75 0,27% -53 -0,21 128 0,48%
ENH Enhet 32 0,11% +30 +0,11 2 0,01%
SVP Svenskarnas parti 15 0,05% +15 +0,05    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 9 0,03% +4 +0,01 5 0,02%
DjuP Djurens parti 8 0,03% +8 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 5 0,02% +2 +0,01 3 0,01%
SPI SPI Välfärden 4 0,01% -169 -0,64 173 0,65%
  Direktdemokraterna 3 0,01% +3 +0,01    
KrVP Kristna Värdepartiet 3 0,01% +3 +0,01    
  Fredsdemokraterna 1   +1      
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 10 0,04% -7 -0,03 17 0,07%
  Totalt övriga partier 166 0,59% -162 -0,64 328 1,23%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Falkenberg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Kalle Anka Partiet 2
Partiet de fria 2
Partier med färre än 2 röster 6

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se