2014-09-19 08:03:30

Val till riksdagen - Röster - Varberg

25,17%
9,14%
5,25%
4,21%
31,36%
4,18%
6,09%
11,58%
2,01%
1,02%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 88,52%
+1,63
2010: 86,89%

Röstfördelning - kommun Varberg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 10392 25,17% -1881 -6,60 12273 31,77%
C Centerpartiet 3772 9,14% -48 -0,75 3820 9,89%
FP Folkpartiet liberalerna 2167 5,25% -704 -2,18 2871 7,43%
KD Kristdemokraterna 1739 4,21% -295 -1,05 2034 5,27%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12947 31,36% +1743 +2,35 11204 29,00%
V Vänsterpartiet 1725 4,18% +97 -0,04 1628 4,21%
MP Miljöpartiet de gröna 2515 6,09% +104 -0,15 2411 6,24%
SD Sverigedemokraterna 4782 11,58% +2946 +6,83 1836 4,75%
FI Feministiskt initiativ 829 2,01% +744 +1,79 85 0,22%
ÖVR Övriga partier 423 1,02% -47 -0,19 470 1,22%
  Giltiga röster 41291 100,00% +2659   38632 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 444 1,06% -175 -0,51 619 1,58%
OG Ogiltiga röster - övriga 9 0,02% -1   10 0,03%
VDT Valdeltagande 41744 88,52% +2483 +1,63 39261 86,89%
  Antal röstberättigade 47158   +1973   45185  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Varberg

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
23,76% 9,28% 5,21% 4,49% 31,98% 4,25% 5,72% 12,44% 1,84% 1,02% 1,11% 0,02% 88,31%
17,24% 3,55% 4,75% 2,90% 44,32% 6,45% 6,93% 10,31% 2,42% 1,13% 1,58% 0,08% 82,32%
23,34% 5,35% 6,85% 6,21% 36,05% 3,00% 3,35% 13,70% 1,28% 0,86% 2,03%   86,67%
28,94% 4,76% 5,51% 4,06% 28,19% 4,99% 7,83% 11,66% 2,84% 1,22% 0,86% 0,06% 86,57%
12,38% 2,83% 4,20% 3,74% 49,27% 5,96% 6,57% 11,84% 1,38% 1,83% 0,76%   81,72%
25,69% 4,33% 7,17% 4,46% 35,02% 4,19% 7,57% 8,05% 2,57% 0,95% 0,80%   89,98%
12,39% 23,70% 4,13% 5,87% 21,30% 3,26% 4,13% 22,17% 2,17% 0,87% 1,92%   85,12%
21,65% 17,82% 3,83% 4,21% 27,97% 2,68% 4,21% 16,09% 0,77% 0,77% 0,57%   81,02%
25,76% 13,54% 6,44% 3,06% 24,45% 4,26% 5,90% 13,97% 1,53% 1,09% 1,72%   89,79%
18,31% 3,33% 5,30% 3,10% 41,98% 7,64% 7,56% 10,82% 1,06% 0,91% 1,27% 0,07% 87,07%
28,71% 10,46% 5,32% 6,46% 21,48% 5,13% 5,32% 16,16% 0,95%   0,94%   89,70%
23,30% 4,58% 4,05% 3,59% 38,73% 5,42% 7,26% 10,16% 1,83% 1,07% 0,91%   86,79%
29,97% 8,01% 6,80% 4,61% 28,88% 3,17% 7,44% 8,18% 2,07% 0,86% 0,97%   89,02%
32,20% 9,36% 4,84% 4,22% 23,87% 2,78% 7,20% 12,76% 2,16% 0,62% 0,51% 0,10% 92,18%
18,74% 29,43% 2,34% 3,51% 19,33% 3,66% 3,37% 16,69% 1,17% 1,76% 1,30%   91,05%
24,00% 13,83% 5,33% 5,33% 31,00% 2,83% 2,25% 12,92% 1,67% 0,83% 0,99%   87,26%
19,22% 15,45% 4,48% 4,72% 31,13% 2,59% 3,66% 16,16% 1,30% 1,30% 0,93%   81,76%
25,94% 15,30% 3,76% 5,84% 24,55% 3,13% 2,57% 15,51% 2,29% 1,11% 0,69%   84,43%
28,46% 12,85% 3,95% 5,58% 27,19% 2,90% 3,67% 13,77% 1,27% 0,35% 1,32%   88,96%
23,06% 5,36% 9,38% 5,09% 23,86% 6,17% 11,26% 9,65% 3,75% 2,41% 1,58%    
26,61% 8,99% 5,28% 3,92% 30,72% 4,10% 6,47% 10,71% 2,17% 1,03% 1,02% 0,02% 88,74%
23,53% 5,86% 6,21% 2,84% 33,36% 5,00% 8,28% 12,41% 1,90% 0,60% 0,85%   86,41%
28,19% 4,80% 7,08% 2,58% 34,17% 5,02% 6,72% 8,27% 2,44% 0,74% 0,44%   85,01%
24,79% 20,06% 2,79% 4,55% 24,98% 3,25% 4,55% 13,00% 1,30% 0,74% 1,10%   89,48%
31,56% 4,76% 5,41% 3,23% 30,19% 5,81% 7,34% 8,23% 2,66% 0,81% 0,56%   87,44%
27,01% 5,49% 6,77% 3,39% 33,63% 3,91% 7,15% 8,35% 3,09% 1,20% 1,34%   84,19%
17,09% 16,67% 3,67% 4,38% 28,11% 3,81% 5,93% 17,94% 1,13% 1,27% 1,39%   85,89%
18,08% 26,54% 1,73% 3,27% 21,92% 7,50% 3,85% 14,81% 1,54% 0,77% 0,95%   84,54%
19,12% 17,99% 2,69% 3,82% 28,33% 6,80% 3,40% 14,45% 2,55% 0,85% 2,22%   88,81%
21,40% 25,23% 2,48% 2,70% 22,52% 1,80% 3,83% 16,67% 2,25% 1,13% 1,11%   86,68%
10,79% 1,78% 2,53% 2,44% 54,03% 5,35% 6,00% 12,95% 2,53% 1,59% 0,84% 0,19% 77,71%
27,89% 9,67% 6,48% 3,85% 31,36% 3,38% 7,61% 6,85% 2,07% 0,85% 0,93%   91,57%
32,62% 6,54% 8,38% 5,51% 26,23% 3,09% 6,02% 8,52% 2,28% 0,81% 0,80%   91,47%
35,84% 5,49% 5,58% 6,76% 26,63% 2,03% 6,51% 8,79% 1,44% 0,93% 0,92%   88,71%
31,79% 7,01% 6,45% 6,00% 25,34% 2,38% 7,92% 10,07% 1,24% 1,81% 1,12%   89,76%
21,12% 11,40% 3,27% 3,27% 38,81% 2,51% 4,02% 13,33% 1,26% 1,01% 1,08%   87,77%
24,80% 16,10% 4,82% 3,09% 28,40% 3,38% 5,97% 9,63% 2,73% 1,08% 1,00% 0,07% 87,27%
27,43% 3,57% 5,73% 3,44% 32,75% 5,05% 7,35% 11,39% 1,89% 1,42% 1,46% 0,13% 86,17%
34,78% 4,51% 6,40% 5,01% 26,66% 4,06% 6,18% 9,24% 2,39% 0,78% 0,55%   84,88%
27,47% 5,93% 4,40% 3,08% 19,78% 5,71% 15,38% 10,77% 5,49% 1,98% 2,36%    
Varberg 25,17% 9,14% 5,25% 4,21% 31,36% 4,18% 6,09% 11,58% 2,01% 1,02% 1,06% 0,02% 88,52%

Röstfördelning övriga partier - kommun Varberg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SPI SPI Välfärden 154 0,37% -85 -0,25 239 0,62%
PP Piratpartiet 139 0,34% -68 -0,20 207 0,54%
ENH Enhet 46 0,11% +42 +0,10 4 0,01%
DjuP Djurens parti 32 0,08% +32 +0,08    
SVP Svenskarnas parti 18 0,04% +18 +0,04    
KrVP Kristna Värdepartiet 9 0,02% +9 +0,02    
  Direktdemokraterna 5 0,01% +5 +0,01    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 5 0,01% +2   3 0,01%
KLP Klassiskt liberala partiet 1   -3 -0,01 4 0,01%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1   -2 -0,01 3 0,01%
VägV Vägvalet 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 12 0,03% +2   10 0,03%
  Totalt övriga partier 423 1,02% -47 -0,19 470 1,22%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Varberg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 2
Satanistiskt initiativ 2
Partier med färre än 2 röster 8

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se