2014-09-18 15:54:59

Val till riksdagen - Röster - Kungsbacka

38,00%
7,59%
8,12%
5,51%
17,06%
2,87%
6,03%
11,99%
1,99%
0,84%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 90,34%
+1,03
2010: 89,31%

Röstfördelning - kommun Kungsbacka

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 19909 38,00% -2495 -7,54 22404 45,55%
C Centerpartiet 3975 7,59% +345 +0,21 3630 7,38%
FP Folkpartiet liberalerna 4254 8,12% -535 -1,62 4789 9,74%
KD Kristdemokraterna 2884 5,51% -727 -1,84 3611 7,34%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8936 17,06% +1139 +1,21 7797 15,85%
V Vänsterpartiet 1506 2,87% +245 +0,31 1261 2,56%
MP Miljöpartiet de gröna 3160 6,03% +361 +0,34 2799 5,69%
SD Sverigedemokraterna 6281 11,99% +4040 +7,43 2241 4,56%
FI Feministiskt initiativ 1042 1,99% +870 +1,64 172 0,35%
ÖVR Övriga partier 439 0,84% -44 -0,14 483 0,98%
  Giltiga röster 52386 100,00% +3199   49187 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 420 0,80% -27 -0,11 447 0,90%
OG Ogiltiga röster - övriga 22 0,04% +12 +0,02 10 0,02%
VDT Valdeltagande 52828 90,34% +3184 +1,03 49644 89,31%
  Antal röstberättigade 58477   +2890   55587  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Kungsbacka

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
44,64% 6,60% 9,16% 5,96% 13,33% 2,27% 5,39% 10,14% 1,83% 0,69% 0,64% 0,04% 91,28%
51,12% 7,76% 9,46% 7,60% 6,28% 1,24% 3,65% 11,02% 1,09% 0,78% 0,39% 0,08% 88,40%
49,74% 7,65% 9,95% 5,74% 11,35% 1,59% 4,46% 7,91% 0,89% 0,70% 0,88%   88,08%
54,50% 6,30% 10,09% 6,30% 7,90% 1,86% 3,86% 7,33% 1,35% 0,51% 0,38% 0,06% 89,37%
45,24% 4,80% 12,58% 8,07% 9,99% 2,11% 5,09% 9,80% 1,83% 0,48% 0,29% 0,10% 89,78%
53,65% 7,08% 14,67% 7,23% 5,47% 0,73% 3,80% 5,62% 1,31% 0,44% 0,58%   89,08%
47,05% 5,96% 8,84% 7,36% 10,24% 1,77% 4,64% 11,63% 1,91% 0,59% 0,66% 0,15% 90,30%
47,26% 5,02% 8,78% 6,90% 13,24% 2,19% 5,64% 9,72% 0,86% 0,39% 0,78%   85,91%
46,34% 6,14% 9,21% 5,19% 14,48% 1,97% 5,59% 9,05% 1,49% 0,55% 0,86% 0,08% 90,67%
46,61% 5,39% 8,38% 5,32% 14,93% 1,38% 5,17% 10,27% 1,60% 0,95% 0,44%   90,78%
55,72% 6,41% 13,15% 7,72% 4,25% 1,11% 3,27% 6,67% 1,44% 0,26% 0,13%   91,13%
50,08% 6,39% 9,83% 6,55% 9,75% 1,18% 3,95% 9,66% 1,60% 1,01% 0,50%   87,68%
34,43% 7,64% 6,60% 5,71% 18,74% 2,74% 9,01% 12,07% 2,57% 0,48% 0,88% 0,08% 88,94%
36,76% 10,99% 6,06% 5,65% 15,61% 2,77% 5,03% 14,27% 1,75% 1,13% 0,81%   88,87%
41,05% 7,13% 7,21% 5,02% 16,19% 3,16% 5,59% 11,34% 2,67% 0,65% 0,72%   90,01%
40,67% 8,20% 11,13% 5,86% 12,47% 3,93% 6,03% 10,04% 1,26% 0,42% 0,17%   89,46%
35,87% 5,41% 8,26% 4,84% 23,63% 2,99% 5,27% 10,96% 1,71% 1,07% 0,92% 0,14% 84,47%
19,33% 3,48% 5,88% 3,40% 35,42% 4,80% 7,35% 16,16% 2,94% 1,24% 1,30%   79,83%
42,80% 6,57% 7,62% 6,15% 12,38% 3,64% 6,36% 11,47% 2,45% 0,56% 0,42%   89,53%
40,14% 8,54% 6,67% 4,17% 16,74% 2,64% 7,08% 11,39% 2,08% 0,56% 0,76% 0,07% 85,97%
49,36% 5,36% 7,22% 3,84% 8,15% 2,21% 8,96% 8,38% 5,12% 1,40% 1,04%    
31,52% 8,56% 7,11% 5,06% 20,71% 3,46% 6,66% 13,80% 2,15% 0,99% 0,95% 0,04% 89,45%
30,85% 8,27% 7,61% 5,79% 18,78% 3,80% 8,44% 13,48% 2,07% 0,91% 0,74%   90,16%
25,34% 6,39% 7,07% 5,26% 30,00% 3,01% 5,71% 14,21% 2,11% 0,90% 1,12%   87,85%
26,27% 13,62% 4,94% 5,24% 20,21% 3,74% 6,66% 16,54% 1,57% 1,20% 1,04%   85,39%
30,53% 12,27% 5,78% 3,85% 16,53% 2,94% 5,48% 18,66% 2,23% 1,72% 0,60%   87,40%
36,79% 5,79% 9,71% 4,48% 19,61% 2,99% 7,84% 10,46% 1,77% 0,56% 0,83%   91,37%
31,61% 9,03% 8,02% 6,36% 17,05% 3,23% 6,36% 13,92% 3,50% 0,92% 1,18%   87,63%
21,13% 13,38% 5,39% 5,98% 24,83% 4,29% 4,80% 17,26% 1,68% 1,26% 1,00% 0,08% 87,22%
19,33% 21,00% 2,37% 3,69% 21,97% 4,22% 5,27% 19,42% 1,58% 1,14% 1,56%   88,45%
28,17% 5,42% 7,69% 5,74% 23,94% 5,74% 6,61% 14,41% 0,76% 1,52% 1,38% 0,32% 82,66%
35,28% 3,90% 6,67% 5,44% 24,10% 3,59% 5,44% 12,31% 2,26% 1,03% 1,22%   82,80%
31,26% 16,06% 6,23% 4,61% 15,82% 1,49% 8,09% 13,70% 2,37% 0,37% 0,86%   86,72%
32,99% 6,31% 7,82% 6,13% 23,19% 3,49% 7,07% 10,27% 1,79% 0,94% 0,47% 0,09% 88,77%
25,66% 5,87% 8,14% 5,17% 27,58% 4,38% 6,13% 13,22% 2,36% 1,49% 1,81%   81,96%
41,03% 5,98% 7,70% 4,48% 15,86% 2,53% 5,17% 14,25% 2,30% 0,69% 2,14%   81,04%
27,04% 3,61% 6,18% 4,31% 26,46% 6,41% 7,69% 14,92% 1,86% 1,52% 0,58%   85,11%
34,14% 10,36% 5,96% 4,90% 15,97% 2,56% 8,23% 14,27% 2,63% 0,99% 0,42%   86,60%
34,94% 6,25% 8,23% 5,38% 21,40% 2,72% 6,06% 12,24% 2,04% 0,74% 0,43% 0,06% 85,03%
37,22% 5,28% 6,88% 4,31% 22,64% 3,06% 6,46% 10,97% 1,88% 1,32% 0,83% 0,07% 87,90%
28,36% 7,92% 6,08% 4,70% 22,56% 4,70% 7,00% 15,75% 2,03% 0,92% 0,91% 0,09% 86,38%
43,65% 8,42% 9,90% 5,61% 11,82% 2,07% 6,57% 10,27% 1,26% 0,44% 0,73% 0,07% 89,92%
34,25% 8,90% 8,77% 6,27% 18,00% 2,76% 5,80% 13,22% 1,75% 0,27% 0,54% 0,13% 87,46%
32,18% 6,36% 8,95% 4,55% 20,33% 3,38% 7,69% 12,72% 2,98% 0,86% 0,86% 0,08% 85,17%
34,47% 5,98% 5,86% 2,81% 17,47% 4,10% 9,50% 12,78% 5,63% 1,41% 1,39%    
Kungsbacka 38,00% 7,59% 8,12% 5,51% 17,06% 2,87% 6,03% 11,99% 1,99% 0,84% 0,80% 0,04% 90,34%

Röstfördelning övriga partier - kommun Kungsbacka

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 150 0,29% -143 -0,31 293 0,60%
SPI SPI Välfärden 91 0,17% -62 -0,14 153 0,31%
ENH Enhet 65 0,12% +59 +0,11 6 0,01%
DjuP Djurens parti 40 0,08% +40 +0,08    
SVP Svenskarnas parti 20 0,04% +19 +0,04 1  
KrVP Kristna Värdepartiet 17 0,03% +17 +0,03    
VägV Vägvalet 11 0,02% +11 +0,02    
KLP Klassiskt liberala partiet 9 0,02% +6 +0,01 3 0,01%
  Hälsopartiet 8 0,02% +8 +0,02    
  Direktdemokraterna 7 0,01% +7 +0,01    
  Framstegspartiet 1   +1      
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 20 0,04% -6 -0,01 26 0,05%
  Totalt övriga partier 439 0,84% -44 -0,14 483 0,98%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Kungsbacka

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 4
Parti S 3
Kalle Anka Partiet 2
Partier med färre än 2 röster 11

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se