2014-09-19 09:04:29

Val till riksdagen - Röster - Härryda

29,50%
6,21%
8,23%
4,88%
22,56%
4,57%
7,96%
12,58%
2,60%
0,92%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 89,32%
+1,26
2010: 88,06%

Röstfördelning - kommun Härryda

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 6829 29,50% -967 -6,78 7796 36,28%
C Centerpartiet 1437 6,21% +151 +0,22 1286 5,98%
FP Folkpartiet liberalerna 1905 8,23% -343 -2,23 2248 10,46%
KD Kristdemokraterna 1130 4,88% -246 -1,52 1376 6,40%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5222 22,56% +525 +0,70 4697 21,86%
V Vänsterpartiet 1059 4,57% +69 -0,03 990 4,61%
MP Miljöpartiet de gröna 1843 7,96% +212 +0,37 1631 7,59%
SD Sverigedemokraterna 2913 12,58% +1701 +6,94 1212 5,64%
FI Feministiskt initiativ 601 2,60% +527 +2,25 74 0,34%
ÖVR Övriga partier 213 0,92% +32 +0,08 181 0,84%
  Giltiga röster 23152 100,00% +1661   21491 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 213 0,91% -23 -0,17 236 1,09%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,02% +2 +0,01 2 0,01%
VDT Valdeltagande 23369 89,32% +1640 +1,26 21729 88,06%
  Antal röstberättigade 26163   +1488   24675  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Härryda

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
31,09% 6,41% 9,89% 5,42% 21,02% 4,44% 8,79% 9,36% 2,65% 0,93% 0,66% 0,01% 89,57%
32,48% 7,72% 10,12% 4,61% 16,59% 4,53% 10,65% 10,03% 2,22% 1,06% 0,44%   91,81%
30,19% 7,83% 12,08% 6,13% 21,51% 2,92% 8,21% 8,77% 1,42% 0,94% 0,93%   90,75%
32,90% 8,62% 9,71% 4,86% 20,42% 3,47% 8,23% 8,62% 2,48% 0,69% 0,79%   89,45%
31,59% 5,83% 11,44% 7,20% 18,79% 4,85% 8,11% 9,39% 2,27% 0,53% 0,75%   85,92%
28,43% 4,81% 7,84% 6,42% 27,90% 4,81% 7,31% 8,11% 3,74% 0,62% 0,27%   85,03%
27,36% 5,33% 9,18% 4,46% 25,26% 4,98% 7,43% 12,24% 2,62% 1,14% 0,52%   86,86%
36,36% 6,89% 7,79% 3,80% 18,08% 4,10% 7,59% 12,49% 2,00% 0,90% 1,09%   90,20%
44,42% 7,27% 9,62% 5,83% 11,57% 2,25% 10,64% 6,14% 1,64% 0,61% 0,51%   92,82%
34,46% 7,18% 13,78% 7,55% 13,71% 3,30% 9,90% 6,16% 3,15% 0,81% 0,51%   92,95%
14,49% 2,56% 5,78% 2,84% 38,26% 8,71% 8,81% 12,88% 3,60% 2,08% 1,03% 0,09% 75,53%
25,57% 7,76% 10,05% 2,74% 18,26% 6,39% 13,70% 6,39% 8,22% 0,91%      
27,95% 6,01% 6,62% 4,36% 24,04% 4,71% 7,16% 15,71% 2,54% 0,91% 1,15% 0,03% 89,09%
24,58% 8,06% 4,71% 3,27% 22,91% 4,55% 7,42% 20,43% 2,95% 1,12% 1,18%   88,49%
24,75% 6,80% 8,48% 5,33% 22,58% 4,34% 8,38% 15,78% 2,27% 1,28% 1,27%   86,89%
26,53% 7,33% 4,95% 4,06% 24,55% 6,63% 6,04% 16,14% 2,87% 0,89% 1,27%   89,27%
23,88% 4,96% 4,50% 2,66% 25,34% 6,61% 5,33% 22,87% 2,66% 1,19% 1,36%   83,38%
25,23% 3,32% 7,47% 3,98% 31,12% 5,48% 6,39% 14,36% 1,91% 0,75% 1,07%   86,44%
33,49% 4,52% 10,09% 6,30% 20,26% 3,79% 8,56% 10,09% 2,02% 0,89% 1,04%   92,60%
21,07% 6,48% 4,58% 4,40% 31,00% 4,32% 6,48% 17,62% 2,94% 1,12% 1,53%   85,90%
31,10% 6,48% 6,71% 3,70% 22,07% 3,70% 5,17% 17,67% 2,62% 0,77% 1,07% 0,08% 87,11%
28,41% 5,22% 6,53% 4,92% 21,18% 5,12% 8,63% 16,16% 2,91% 0,90% 1,39%   86,70%
37,50% 6,84% 7,72% 5,29% 20,74% 3,16% 8,60% 7,79% 2,21% 0,15% 0,66% 0,07% 93,52%
29,32% 6,02% 6,77% 0,75% 16,54% 6,02% 12,03% 15,04% 4,51% 3,01%   0,75%  
Härryda 29,50% 6,21% 8,23% 4,88% 22,56% 4,57% 7,96% 12,58% 2,60% 0,92% 0,91% 0,02% 89,32%

Röstfördelning övriga partier - kommun Härryda

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 103 0,44% -54 -0,29 157 0,73%
ENH Enhet 38 0,16% +33 +0,14 5 0,02%
SVP Svenskarnas parti 19 0,08% +16 +0,07 3 0,01%
DjuP Djurens parti 14 0,06% +14 +0,06    
  Direktdemokraterna 8 0,03% +8 +0,03    
VägV Vägvalet 5 0,02% +5 +0,02    
KrVP Kristna Värdepartiet 3 0,01% +3 +0,01    
  Hälsopartiet 2 0,01% +2 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% +2 +0,01    
SPI SPI Välfärden 2 0,01%     2 0,01%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   +1      
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1   +1      
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 15 0,06% +2   13 0,06%
  Totalt övriga partier 213 0,92% +32 +0,08 181 0,84%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Härryda

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 3
Partier med färre än 2 röster 12

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se