2014-09-18 09:45:33

Val till riksdagen - Röster - Sotenäs

31,45%
5,18%
6,63%
5,43%
29,10%
3,94%
3,70%
12,41%
1,72%
0,44%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,37%
+1,43
2010: 84,94%

Röstfördelning - kommun Sotenäs

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1997 31,45% -456 -7,68 2453 39,13%
C Centerpartiet 329 5,18% +43 +0,62 286 4,56%
FP Folkpartiet liberalerna 421 6,63% -91 -1,54 512 8,17%
KD Kristdemokraterna 345 5,43% -157 -2,57 502 8,01%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1848 29,10% +141 +1,87 1707 27,23%
V Vänsterpartiet 250 3,94% +15 +0,19 235 3,75%
MP Miljöpartiet de gröna 235 3,70% -37 -0,64 272 4,34%
SD Sverigedemokraterna 788 12,41% +527 +8,25 261 4,16%
FI Feministiskt initiativ 109 1,72% +94 +1,48 15 0,24%
ÖVR Övriga partier 28 0,44% +2 +0,03 26 0,41%
  Giltiga röster 6350 100,00% +81   6269 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 68 1,06% -2 -0,04 70 1,10%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,02%     1 0,02%
VDT Valdeltagande 6419 86,37% +79 +1,43 6340 84,94%
  Antal röstberättigade 7432   -32   7464  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Sotenäs

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
28,69% 8,36% 4,84% 3,82% 27,73% 4,18% 5,36% 14,16% 2,42% 0,44% 1,09%   84,38%
24,98% 4,98% 5,27% 6,71% 32,42% 4,26% 3,90% 15,09% 1,88% 0,51% 0,93%   84,52%
29,02% 3,87% 5,36% 4,09% 36,09% 4,61% 3,27% 11,68% 1,49% 0,52% 1,32%   78,68%
37,35% 4,60% 7,64% 4,51% 27,51% 4,42% 2,67% 9,57% 1,38% 0,37% 0,82% 0,09% 85,30%
41,65% 3,76% 12,63% 8,14% 18,37% 1,57% 2,82% 9,81% 1,04% 0,21% 0,83%   85,64%
30,52% 3,76% 2,82% 8,45% 28,64% 4,23% 3,76% 14,55% 2,35% 0,94% 2,29%    
Sotenäs 31,45% 5,18% 6,63% 5,43% 29,10% 3,94% 3,70% 12,41% 1,72% 0,44% 1,06% 0,02% 86,37%

Röstfördelning övriga partier - kommun Sotenäs

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 15 0,24% -6 -0,10 21 0,33%
SVP Svenskarnas parti 4 0,06% +4 +0,06    
ENH Enhet 2 0,03% +2 +0,03    
DjuP Djurens parti 1 0,02% +1 +0,02    
  Fredsdemokraterna 1 0,02% +1 +0,02    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,02% +1 +0,02    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,02% +1 +0,02    
SPI SPI Välfärden     -1 -0,02 1 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,05% -1 -0,02 4 0,07%
  Totalt övriga partier 28 0,44% +2 +0,03 26 0,41%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Sotenäs

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se