2014-09-18 16:19:28

Val till riksdagen - Röster - Tanum

27,88%
13,37%
6,65%
3,75%
23,45%
3,97%
5,17%
11,76%
3,17%
0,82%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,55%
+3,25
2010: 82,30%

Röstfördelning - kommun Tanum

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2310 27,88% -269 -4,76 2579 32,64%
C Centerpartiet 1108 13,37% -105 -1,98 1213 15,35%
FP Folkpartiet liberalerna 551 6,65% -179 -2,59 730 9,24%
KD Kristdemokraterna 311 3,75% -144 -2,00 455 5,76%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1943 23,45% +206 +1,47 1737 21,98%
V Vänsterpartiet 329 3,97% +58 +0,54 271 3,43%
MP Miljöpartiet de gröna 428 5,17% -66 -1,09 494 6,25%
SD Sverigedemokraterna 974 11,76% +630 +7,40 344 4,35%
FI Feministiskt initiativ 263 3,17% +233 +2,79 30 0,38%
ÖVR Övriga partier 68 0,82% +20 +0,21 48 0,61%
  Giltiga röster 8285 100,00% +384   7901 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 116 1,38% -8 -0,16 124 1,54%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,01% -2 -0,03 3 0,04%
VDT Valdeltagande 8402 85,55% +374 +3,25 8028 82,30%
  Antal röstberättigade 9821   +67   9754  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Tanum

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
24,39% 23,75% 3,92% 1,91% 19,41% 2,97% 2,55% 17,07% 2,65% 1,38% 1,36%   83,93%
34,44% 5,74% 9,67% 5,34% 22,46% 4,23% 3,63% 10,47% 3,22% 0,81% 0,80%   85,34%
38,15% 7,10% 8,88% 2,94% 18,98% 4,16% 6,12% 10,78% 2,45% 0,43% 1,15% 0,06% 84,94%
25,04% 8,96% 7,81% 4,56% 26,97% 5,10% 7,88% 6,96% 5,80% 0,93% 1,15%   85,44%
18,60% 25,69% 3,44% 3,94% 23,13% 3,84% 4,13% 12,89% 3,15% 1,18% 2,21%   85,16%
27,91% 17,21% 5,04% 4,41% 20,67% 3,67% 5,25% 12,91% 2,52% 0,42% 1,65%   82,33%
22,28% 12,35% 5,65% 3,79% 32,77% 3,07% 4,12% 13,08% 1,94% 0,97% 1,67%   77,11%
28,04% 7,94% 8,88% 1,87% 18,69% 6,07% 10,75% 12,62% 5,14%   0,47%    
Tanum 27,88% 13,37% 6,65% 3,75% 23,45% 3,97% 5,17% 11,76% 3,17% 0,82% 1,38% 0,01% 85,55%

Röstfördelning övriga partier - kommun Tanum

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 33 0,40% -4 -0,07 37 0,47%
SVP Svenskarnas parti 9 0,11% +9 +0,11    
ENH Enhet 7 0,08% +6 +0,07 1 0,01%
  Direktdemokraterna 6 0,07% +6 +0,07    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 6 0,07% +2 +0,02 4 0,05%
  Hälsopartiet 2 0,02% +2 +0,02    
DjuP Djurens parti 1 0,01% +1 +0,01    
  Framstegspartiet 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,04% -2 -0,02 5 0,06%
  Totalt övriga partier 68 0,82% +20 +0,21 48 0,61%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Tanum

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se