2014-09-18 18:53:13

Val till riksdagen - Röster - Mark

18,92%
8,90%
5,17%
5,18%
33,18%
5,61%
5,40%
14,77%
1,99%
0,88%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,42%
+0,76
2010: 85,65%

Röstfördelning - kommun Mark

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 4193 18,92% -1133 -5,54 5326 24,46%
C Centerpartiet 1972 8,90% -45 -0,37 2017 9,27%
FP Folkpartiet liberalerna 1145 5,17% -498 -2,38 1643 7,55%
KD Kristdemokraterna 1149 5,18% -309 -1,51 1458 6,70%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7352 33,18% -42 -0,79 7394 33,96%
V Vänsterpartiet 1244 5,61% +22   1222 5,61%
MP Miljöpartiet de gröna 1196 5,40% -49 -0,32 1245 5,72%
SD Sverigedemokraterna 3274 14,77% +2007 +8,95 1267 5,82%
FI Feministiskt initiativ 440 1,99% +387 +1,74 53 0,24%
ÖVR Övriga partier 196 0,88% +51 +0,22 145 0,67%
  Giltiga röster 22161 100,00% +391   21770 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 262 1,17% -9 -0,06 271 1,23%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,02% -3 -0,01 8 0,04%
VDT Valdeltagande 22428 86,42% +379 +0,76 22049 85,65%
  Antal röstberättigade 25953   +211   25742  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Mark

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
19,55% 7,20% 5,31% 4,70% 35,75% 5,72% 5,53% 13,45% 1,94% 0,84% 1,19% 0,03% 86,79%
15,29% 3,45% 4,19% 4,32% 39,46% 7,27% 6,41% 16,15% 2,10% 1,36% 0,73%   80,02%
14,54% 2,63% 4,11% 2,42% 48,89% 5,58% 5,27% 12,86% 2,63% 1,05% 0,73%   76,11%
20,90% 4,61% 5,74% 5,64% 38,22% 4,92% 4,82% 12,30% 2,05% 0,82% 1,21%   81,25%
27,50% 3,73% 8,01% 5,83% 30,42% 6,28% 5,01% 11,38% 1,18% 0,64% 1,26% 0,09% 87,91%
21,39% 4,01% 6,18% 3,34% 37,43% 6,18% 5,60% 12,95% 2,17% 0,75% 1,96% 0,08% 86,98%
16,99% 3,58% 5,12% 3,48% 38,59% 7,27% 7,78% 14,23% 1,74% 1,23% 1,81%   83,06%
16,74% 5,32% 4,52% 5,20% 34,73% 8,14% 8,37% 13,57% 2,94% 0,45% 0,45%   85,30%
14,86% 23,05% 3,20% 4,26% 30,65% 3,80% 2,80% 14,99% 1,60% 0,80% 1,31%   86,77%
18,35% 4,25% 5,86% 6,97% 38,91% 4,16% 5,86% 13,51% 1,61% 0,51% 1,01%   88,34%
26,73% 9,77% 5,95% 5,77% 27,53% 4,88% 4,71% 12,52% 1,60% 0,53% 0,88%   89,24%
24,61% 5,47% 6,64% 2,73% 25,00% 7,42% 8,20% 14,06% 3,13% 2,73% 1,91% 0,38%  
18,31% 10,55% 5,02% 5,66% 30,66% 5,51% 5,26% 16,07% 2,03% 0,93% 1,15% 0,02% 86,06%
18,76% 16,59% 4,15% 6,88% 24,03% 4,62% 4,34% 17,72% 1,98% 0,94% 1,58%   88,14%
17,46% 14,70% 4,06% 7,27% 24,58% 4,52% 3,29% 21,13% 1,91% 1,07% 1,66%   83,31%
18,48% 14,73% 3,26% 9,90% 27,78% 5,07% 4,29% 14,31% 1,39% 0,79% 1,37%   84,80%
20,95% 14,14% 4,43% 6,56% 24,62% 5,28% 5,20% 14,82% 3,15% 0,85% 0,84%   87,19%
9,37% 3,32% 4,49% 2,83% 47,90% 7,51% 4,98% 16,68% 1,46% 1,46% 0,87%   71,96%
14,07% 3,54% 5,50% 3,36% 46,60% 6,06% 5,22% 13,05% 1,68% 0,93% 0,92%   80,76%
15,99% 3,63% 8,30% 4,24% 39,84% 6,05% 7,35% 12,88% 1,30% 0,43% 1,03%   83,20%
22,35% 12,09% 5,82% 4,38% 23,66% 5,75% 5,95% 16,93% 2,16% 0,92% 0,84% 0,06% 89,25%
25,13% 9,05% 6,07% 3,51% 24,28% 4,58% 5,96% 17,68% 2,56% 1,17% 1,47% 0,10% 85,95%
21,88% 7,29% 4,51% 3,82% 24,31% 7,29% 10,42% 14,24% 5,56% 0,69%      
Mark 18,92% 8,90% 5,17% 5,18% 33,18% 5,61% 5,40% 14,77% 1,99% 0,88% 1,17% 0,02% 86,42%

Röstfördelning övriga partier - kommun Mark

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 66 0,30% -48 -0,23 114 0,52%
SVP Svenskarnas parti 29 0,13% +25 +0,11 4 0,02%
KrVP Kristna Värdepartiet 27 0,12% +27 +0,12    
ENH Enhet 25 0,11% +25 +0,11    
DjuP Djurens parti 24 0,11% +24 +0,11    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 8 0,04% +6 +0,03 2 0,01%
  Direktdemokraterna 3 0,01% +3 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1       1  
KLP Klassiskt liberala partiet 1   +1      
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1   +1      
SPI SPI Välfärden 1   -8 -0,04 9 0,04%
VägV Vägvalet 1   +1      
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -2 -0,01 2 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 9 0,04% -4 -0,02 13 0,06%
  Totalt övriga partier 196 0,88% +51 +0,22 145 0,67%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Mark

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Satanistiskt initiativ 3
Markbygdspartiet 2
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se