2014-09-18 08:42:23

Val till riksdagen - Röster - Herrljunga

18,90%
12,72%
4,25%
7,01%
28,42%
4,30%
4,30%
17,40%
1,69%
1,01%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,59%
+2,01
2010: 85,58%

Röstfördelning - kommun Herrljunga

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1183 18,90% -320 -5,82 1503 24,72%
C Centerpartiet 796 12,72% +4 -0,31 792 13,03%
FP Folkpartiet liberalerna 266 4,25% -174 -2,99 440 7,24%
KD Kristdemokraterna 439 7,01% -110 -2,02 549 9,03%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1779 28,42% +128 +1,26 1651 27,16%
V Vänsterpartiet 269 4,30% -27 -0,57 296 4,87%
MP Miljöpartiet de gröna 269 4,30% -53 -1,00 322 5,30%
SD Sverigedemokraterna 1089 17,40% +607 +9,47 482 7,93%
FI Feministiskt initiativ 106 1,69% +93 +1,48 13 0,21%
ÖVR Övriga partier 63 1,01% +32 +0,50 31 0,51%
  Giltiga röster 6259 100,00% +180   6079 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 80 1,26% -18 -0,32 98 1,59%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,02 1 0,02%
VDT Valdeltagande 6339 87,59% +161 +2,01 6178 85,58%
  Antal röstberättigade 7237   +18   7219  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Herrljunga

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
25,67% 24,73% 2,41% 8,42% 12,83% 1,87% 2,01% 18,45% 1,60% 2,01% 0,93%   69,65%
15,95% 6,89% 5,37% 6,09% 39,09% 5,08% 5,00% 14,07% 1,52% 0,94% 1,64%   78,19%
16,98% 15,01% 3,69% 5,92% 29,50% 4,80% 4,89% 17,24% 1,29% 0,69% 1,27%   83,11%
21,73% 9,40% 6,06% 5,85% 26,85% 5,22% 4,18% 17,87% 2,40% 0,42% 1,03%   77,73%
17,39% 10,56% 3,49% 8,15% 29,74% 3,80% 3,73% 20,89% 1,24% 1,01% 1,45%   77,11%
19,56% 15,95% 3,88% 8,60% 22,19% 4,16% 5,55% 16,09% 2,64% 1,39% 0,83%    
Herrljunga 18,90% 12,72% 4,25% 7,01% 28,42% 4,30% 4,30% 17,40% 1,69% 1,01% 1,26%   87,59%

Röstfördelning övriga partier - kommun Herrljunga

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 25 0,40% +2 +0,02 23 0,38%
KrVP Kristna Värdepartiet 13 0,21% +13 +0,21    
SVP Svenskarnas parti 9 0,14% +9 +0,14    
ENH Enhet 6 0,10% +4 +0,06 2 0,03%
  Direktdemokraterna 2 0,03% +2 +0,03    
DjuP Djurens parti 1 0,02% +1 +0,02    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,02% +1 +0,02    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,02% +1 +0,02    
SPI SPI Välfärden 1 0,02%     1 0,02%
KLP Klassiskt liberala partiet     -2 -0,03 2 0,03%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 4 0,06% +1 +0,01 3 0,05%
  Totalt övriga partier 63 1,01% +32 +0,50 31 0,51%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Herrljunga

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se