2014-09-18 17:12:33

Val till riksdagen - Röster - Mölndal

25,52%
5,05%
8,35%
5,33%
25,26%
5,75%
9,08%
11,55%
3,10%
1,01%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,54%
+1,06
2010: 86,48%

Röstfördelning - kommun Mölndal

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 10369 25,52% -2438 -7,34 12807 32,85%
C Centerpartiet 2054 5,05% +200 +0,30 1854 4,76%
FP Folkpartiet liberalerna 3395 8,35% -613 -1,93 4008 10,28%
KD Kristdemokraterna 2165 5,33% -377 -1,19 2542 6,52%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10265 25,26% +598 +0,46 9667 24,80%
V Vänsterpartiet 2337 5,75% +277 +0,47 2060 5,28%
MP Miljöpartiet de gröna 3688 9,08% +362 +0,54 3326 8,53%
SD Sverigedemokraterna 4695 11,55% +2510 +5,95 2185 5,61%
FI Feministiskt initiativ 1260 3,10% +1088 +2,66 172 0,44%
ÖVR Övriga partier 409 1,01% +49 +0,08 360 0,92%
  Giltiga röster 40637 100,00% +1656   38981 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 416 1,01% +10 -0,02 406 1,03%
OG Ogiltiga röster - övriga 13 0,03% +2   11 0,03%
VDT Valdeltagande 41066 87,54% +1668 +1,06 39398 86,48%
  Antal röstberättigade 46911   +1355   45556  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Mölndal

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
24,34% 4,60% 8,44% 5,15% 25,21% 6,40% 9,80% 10,98% 3,86% 1,21% 0,91% 0,04% 86,12%
20,79% 4,04% 6,93% 4,39% 29,56% 6,00% 7,74% 17,90% 1,50% 1,15% 1,14%   86,82%
22,58% 3,79% 5,74% 5,87% 31,85% 6,01% 7,31% 12,92% 2,48% 1,44% 0,90% 0,13% 84,68%
22,11% 5,26% 8,26% 6,07% 26,64% 7,13% 8,50% 11,26% 3,89% 0,89% 1,04% 0,08% 81,79%
21,49% 3,55% 7,02% 3,73% 30,46% 6,66% 9,33% 13,06% 3,73% 0,98% 1,05%   82,52%
22,70% 4,65% 10,92% 5,51% 23,68% 7,24% 7,03% 13,30% 3,78% 1,19% 0,75%   84,73%
18,59% 3,60% 5,62% 3,31% 36,02% 8,07% 8,65% 11,67% 3,03% 1,44% 1,84%   75,94%
27,49% 4,99% 10,08% 6,21% 20,16% 5,91% 10,29% 10,49% 2,85% 1,53% 0,81%   84,69%
30,75% 6,30% 11,15% 3,69% 19,88% 4,75% 10,96% 9,21% 2,13% 1,16% 0,77%   89,88%
39,92% 4,28% 12,33% 7,31% 14,73% 3,03% 10,24% 5,43% 2,51% 0,21% 0,73%   89,34%
20,27% 4,17% 8,05% 5,33% 31,04% 7,08% 9,41% 11,93% 1,55% 1,16% 0,96%   84,16%
23,37% 4,22% 6,99% 5,54% 29,52% 5,54% 10,00% 10,36% 3,61% 0,84% 1,19%   80,85%
21,53% 4,17% 6,21% 3,49% 24,73% 7,86% 13,09% 11,35% 5,82% 1,75% 0,77%   80,11%
25,61% 3,41% 7,01% 6,11% 25,97% 6,38% 9,61% 11,59% 3,14% 1,17% 1,15% 0,09% 69,48%
26,93% 5,68% 8,52% 6,56% 16,65% 6,56% 13,12% 8,33% 6,56% 1,08% 1,16%   85,30%
27,40% 6,32% 11,30% 6,67% 16,10% 7,47% 12,19% 6,41% 5,43% 0,71% 0,53% 0,09% 87,07%
31,74% 7,16% 13,17% 5,91% 14,42% 3,94% 9,44% 7,05% 5,91% 1,24% 0,41%   86,97%
34,90% 8,03% 12,88% 7,48% 12,88% 5,54% 7,76% 4,43% 5,26% 0,83% 0,14%   88,71%
15,79% 3,32% 5,84% 4,00% 33,52% 8,12% 10,18% 11,56% 5,72% 1,95% 0,57%   76,97%
16,05% 1,96% 4,85% 4,16% 37,53% 9,12% 5,89% 15,59% 2,54% 2,31% 1,81% 0,11% 77,80%
14,73% 2,59% 5,73% 2,86% 37,38% 5,87% 8,73% 17,60% 2,59% 1,91% 0,68%   81,19%
22,63% 4,13% 6,50% 2,75% 24,50% 6,00% 14,38% 11,50% 6,63% 1,00% 0,62% 0,25%  
26,62% 5,49% 8,28% 5,49% 25,30% 5,14% 8,40% 12,09% 2,39% 0,81% 1,11% 0,03% 88,92%
23,08% 4,04% 8,19% 4,83% 29,39% 6,21% 7,99% 12,13% 2,56% 1,58% 1,55%   81,94%
18,07% 4,17% 4,47% 4,27% 35,45% 6,36% 8,04% 14,30% 2,48% 2,38% 0,98% 0,20% 75,31%
23,20% 4,04% 8,85% 5,41% 29,90% 4,98% 11,08% 10,91% 1,20% 0,43% 1,19% 0,08% 87,99%
22,47% 5,72% 6,64% 4,39% 26,35% 9,70% 10,73% 10,32% 3,47% 0,20% 0,61%   90,28%
25,00% 3,34% 6,56% 2,85% 30,69% 8,04% 9,03% 10,27% 3,34% 0,87% 1,22% 0,12% 86,12%
30,08% 3,37% 12,20% 7,08% 19,28% 5,23% 8,83% 11,73% 1,74% 0,46% 0,81%   88,21%
23,46% 4,69% 9,38% 7,21% 23,91% 4,12% 7,89% 16,02% 2,40% 0,92% 1,13%   87,09%
23,37% 7,59% 6,28% 2,62% 22,58% 4,36% 5,49% 25,46% 1,48% 0,78% 1,97%   87,18%
20,31% 4,09% 5,75% 6,13% 30,52% 8,05% 8,30% 11,37% 4,34% 1,15% 0,76%   76,23%
35,84% 8,17% 14,25% 6,35% 12,70% 2,54% 10,44% 6,26% 2,81% 0,64% 0,45%   89,13%
29,22% 6,94% 10,36% 6,53% 21,55% 3,01% 10,47% 8,08% 3,32% 0,52% 0,72%   91,44%
28,72% 5,17% 8,13% 7,18% 23,13% 5,17% 9,50% 8,76% 4,12% 0,11% 1,04%   87,80%
24,21% 4,48% 7,83% 5,90% 27,67% 7,12% 8,65% 11,39% 2,44% 0,31% 1,11%   84,17%
24,06% 5,92% 7,80% 4,32% 29,04% 5,45% 6,39% 14,00% 2,16% 0,85% 1,02%   85,66%
25,00% 4,89% 6,82% 7,50% 29,77% 3,86% 7,50% 11,82% 1,93% 0,91% 1,35%   88,76%
25,96% 5,30% 7,77% 6,12% 25,78% 3,75% 7,68% 14,72% 2,01% 0,91% 1,26%   88,64%
28,97% 5,75% 8,09% 6,39% 25,03% 4,05% 8,20% 10,54% 1,92% 1,06% 1,57% 0,10% 88,84%
30,86% 5,52% 7,77% 5,07% 25,23% 4,17% 6,31% 13,51% 0,79% 0,79% 0,67% 0,11% 91,42%
33,26% 7,05% 6,38% 5,71% 20,49% 4,03% 6,27% 14,89% 1,12% 0,78% 1,00%   85,99%
30,18% 7,62% 7,72% 6,00% 22,76% 4,78% 8,74% 9,55% 1,93% 0,71% 1,01%   91,19%
31,88% 6,15% 11,16% 4,92% 24,22% 4,07% 7,00% 8,14% 1,89% 0,57% 1,12%   90,52%
29,82% 5,26% 8,97% 4,29% 20,27% 5,26% 11,50% 8,58% 4,87% 1,17% 2,29%    
Mölndal 25,52% 5,05% 8,35% 5,33% 25,26% 5,75% 9,08% 11,55% 3,10% 1,01% 1,01% 0,03% 87,54%

Röstfördelning övriga partier - kommun Mölndal

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 235 0,58% -88 -0,25 323 0,83%
ENH Enhet 36 0,09% +34 +0,08 2 0,01%
SVP Svenskarnas parti 34 0,08% +33 +0,08 1  
DjuP Djurens parti 26 0,06% +26 +0,06    
KrVP Kristna Värdepartiet 20 0,05% +20 +0,05    
  Direktdemokraterna 19 0,05% +19 +0,05    
KLP Klassiskt liberala partiet 10 0,02% +4 +0,01 6 0,02%
VägV Vägvalet 5 0,01% +5 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2       2 0,01%
  Hälsopartiet 1   +1      
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 1   +1      
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1   +1      
SPI SPI Välfärden 1   -3 -0,01 4 0,01%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 17 0,04% -5 -0,01 22 0,06%
  Totalt övriga partier 409 1,01% +49 +0,08 360 0,92%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Mölndal

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 8
Kalle Anka Partiet 3
Partier med färre än 2 röster 6

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se