2014-09-19 09:53:33

Val till riksdagen - Röster - Uddevalla

20,49%
4,84%
4,76%
5,34%
33,79%
6,01%
6,04%
15,42%
2,41%
0,91%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,70%
+1,00
2010: 84,71%

Röstfördelning - kommun Uddevalla

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 7106 20,49% -2517 -8,29 9623 28,78%
C Centerpartiet 1679 4,84% -4 -0,19 1683 5,03%
FP Folkpartiet liberalerna 1651 4,76% -560 -1,85 2211 6,61%
KD Kristdemokraterna 1852 5,34% -406 -1,41 2258 6,75%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11718 33,79% +541 +0,36 11177 33,43%
V Vänsterpartiet 2084 6,01% +340 +0,79 1744 5,22%
MP Miljöpartiet de gröna 2096 6,04% -237 -0,93 2333 6,98%
SD Sverigedemokraterna 5347 15,42% +3301 +9,30 2046 6,12%
FI Feministiskt initiativ 836 2,41% +706 +2,02 130 0,39%
ÖVR Övriga partier 314 0,91% +84 +0,22 230 0,69%
  Giltiga röster 34683 100,00% +1248   33435 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 448 1,27% +80 +0,19 368 1,09%
OG Ogiltiga röster - övriga 9 0,03% -5 -0,02 14 0,04%
VDT Valdeltagande 35140 85,70% +1323 +1,00 33817 84,71%
  Antal röstberättigade 41002   +1080   39922  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Uddevalla

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
18,67% 4,86% 4,46% 4,52% 37,34% 6,22% 5,38% 15,74% 2,06% 0,74% 1,25% 0,02% 85,34%
24,51% 8,29% 4,76% 4,50% 27,16% 7,94% 5,56% 14,29% 2,56% 0,44% 0,79%   88,60%
14,56% 2,22% 4,32% 4,64% 44,83% 6,65% 6,33% 14,03% 1,69% 0,74% 1,04%   84,70%
19,83% 3,22% 4,98% 3,63% 41,64% 4,57% 6,13% 13,71% 1,77% 0,52% 0,93%   89,75%
24,49% 4,29% 6,26% 5,18% 34,32% 4,47% 4,65% 14,30% 1,61% 0,45% 0,89%   88,69%
18,12% 4,40% 6,16% 3,69% 33,77% 8,71% 7,04% 14,34% 2,99% 0,79% 1,64%   84,26%
17,54% 2,57% 5,96% 5,96% 37,78% 6,20% 6,78% 14,27% 2,34% 0,58% 1,04%   90,00%
18,10% 3,11% 4,90% 3,96% 36,57% 7,07% 6,31% 16,40% 2,36% 1,23% 1,94% 0,09% 83,12%
20,78% 2,26% 4,31% 4,84% 38,00% 5,06% 7,00% 15,18% 1,83% 0,75% 1,28%   89,53%
5,26% 2,55% 1,75% 4,78% 57,42% 11,16% 3,19% 11,80% 1,28% 0,80% 0,95% 0,16% 70,06%
9,08% 2,05% 3,08% 4,11% 49,83% 10,27% 7,02% 12,16% 1,71% 0,68% 0,85%   67,62%
8,30% 3,16% 2,37% 2,96% 50,40% 5,93% 4,84% 18,58% 1,78% 1,68% 1,17%   74,31%
12,24% 2,18% 3,81% 3,74% 47,96% 7,55% 4,76% 15,51% 1,90% 0,34% 1,28%   78,24%
24,41% 5,19% 3,54% 6,49% 34,08% 4,13% 4,72% 15,57% 1,42% 0,47% 1,74%   90,08%
26,70% 9,00% 5,00% 5,40% 26,20% 3,70% 5,60% 15,50% 2,40% 0,50% 1,38%   89,97%
22,34% 9,52% 6,03% 5,75% 26,01% 5,18% 4,62% 17,72% 1,98% 0,85% 1,12%   87,74%
19,65% 8,87% 3,11% 5,58% 28,61% 3,93% 2,74% 25,59% 1,28% 0,64% 1,26%   88,29%
24,73% 8,39% 4,03% 2,55% 32,59% 4,78% 3,50% 15,61% 2,76% 1,06% 1,67%   87,65%
19,91% 1,85% 3,70% 2,78% 31,94% 9,26% 10,65% 12,04% 6,02% 1,85% 1,81% 0,45%  
22,24% 4,82% 5,04% 6,13% 30,37% 5,81% 6,68% 15,10% 2,75% 1,06% 1,29% 0,03% 86,05%
26,86% 8,65% 3,65% 5,66% 25,27% 3,78% 8,16% 15,16% 2,13% 0,67% 1,26% 0,06% 91,08%
30,84% 2,87% 5,31% 6,99% 31,84% 3,43% 4,68% 12,42% 1,12% 0,50% 1,23%   88,83%
23,41% 5,17% 7,17% 12,16% 24,05% 5,08% 5,81% 11,80% 3,90% 1,45% 1,17%   87,18%
21,79% 5,31% 4,68% 12,86% 26,46% 6,06% 9,03% 10,31% 2,34% 1,17% 1,16%   91,63%
31,24% 7,24% 7,16% 6,72% 17,54% 4,54% 8,73% 13,18% 2,88% 0,79% 1,04%   87,86%
18,50% 9,79% 5,64% 8,21% 25,72% 5,54% 6,82% 15,92% 2,87% 0,99% 1,27%   84,42%
22,22% 2,54% 5,00% 3,39% 35,96% 6,02% 6,28% 15,44% 2,71% 0,42% 1,67%   79,88%
16,65% 3,73% 4,16% 4,42% 34,00% 8,59% 6,33% 17,52% 3,04% 1,56% 1,54%   81,77%
19,60% 3,30% 5,37% 5,28% 34,50% 6,97% 5,18% 16,02% 3,11% 0,66% 1,03% 0,09% 82,54%
25,19% 3,89% 6,13% 4,56% 29,83% 5,63% 7,37% 13,50% 2,90% 0,99% 1,23%   89,20%
19,14% 3,97% 4,67% 5,48% 27,30% 6,42% 8,75% 19,72% 3,03% 1,52% 1,38%   83,88%
20,60% 2,99% 5,87% 4,98% 36,92% 5,47% 4,78% 15,12% 2,49% 0,80% 1,56% 0,20% 81,32%
15,67% 2,82% 4,69% 3,97% 39,28% 7,58% 5,49% 16,68% 2,74% 1,08% 1,14% 0,14% 82,63%
19,25% 6,29% 3,38% 4,13% 33,33% 4,69% 4,32% 20,94% 2,72% 0,94% 2,20%   79,90%
14,73% 3,81% 3,51% 5,11% 36,17% 9,12% 6,01% 15,03% 3,91% 2,61% 0,70%   73,57%
25,23% 3,65% 3,65% 4,56% 19,15% 6,38% 17,63% 12,77% 4,26% 2,74% 0,90%    
Uddevalla 20,49% 4,84% 4,76% 5,34% 33,79% 6,01% 6,04% 15,42% 2,41% 0,91% 1,27% 0,03% 85,70%

Röstfördelning övriga partier - kommun Uddevalla

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 131 0,38% -38 -0,13 169 0,51%
KrVP Kristna Värdepartiet 52 0,15% +52 +0,15    
ENH Enhet 51 0,15% +47 +0,14 4 0,01%
DjuP Djurens parti 18 0,05% +18 +0,05    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 14 0,04% +14 +0,04    
SVP Svenskarnas parti 12 0,03% +11 +0,03 1  
  Direktdemokraterna 7 0,02% +7 +0,02    
KLP Klassiskt liberala partiet 5 0,01% +4 +0,01 1  
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 5 0,01% +3 +0,01 2 0,01%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 2 0,01% -34 -0,10 36 0,11%
VägV Vägvalet 1   +1      
SPI SPI Välfärden     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 16 0,05%     16 0,05%
  Totalt övriga partier 314 0,91% +84 +0,22 230 0,69%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Uddevalla

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 4
Kalle Anka Partiet 2
Partier med färre än 2 röster 10

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se