2014-09-18 18:22:12

Val till riksdagen - Röster - Borås

23,30%
4,92%
5,22%
5,15%
31,40%
5,76%
6,79%
14,44%
2,22%
0,80%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,87%
+0,23
2010: 84,63%

Röstfördelning - kommun Borås

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 15679 23,30% -3299 -5,81 18978 29,11%
C Centerpartiet 3312 4,92% +221 +0,18 3091 4,74%
FP Folkpartiet liberalerna 3513 5,22% -1505 -2,48 5018 7,70%
KD Kristdemokraterna 3465 5,15% -549 -1,01 4014 6,16%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21131 31,40% +331 -0,50 20800 31,91%
V Vänsterpartiet 3874 5,76% +230 +0,17 3644 5,59%
MP Miljöpartiet de gröna 4572 6,79% +356 +0,33 4216 6,47%
SD Sverigedemokraterna 9716 14,44% +5100 +7,36 4616 7,08%
FI Feministiskt initiativ 1492 2,22% +1366 +2,02 126 0,19%
ÖVR Övriga partier 541 0,80% -149 -0,25 690 1,06%
  Giltiga röster 67295 100,00% +2102   65193 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 688 1,01% -12 -0,05 700 1,06%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,01% -15 -0,02 22 0,03%
VDT Valdeltagande 67990 84,87% +2075 +0,23 65915 84,63%
  Antal röstberättigade 80115   +2232   77883  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Borås

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
21,30% 5,04% 4,81% 6,16% 34,16% 5,39% 6,42% 14,33% 1,71% 0,67% 0,89%   84,63%
20,61% 12,12% 4,24% 4,85% 27,73% 4,09% 5,61% 18,64% 1,06% 1,06% 1,05%   87,99%
11,08% 0,91% 2,28% 5,46% 48,86% 10,93% 6,68% 10,32% 2,73% 0,76% 0,60%   69,06%
21,99% 3,18% 5,77% 7,36% 37,11% 6,57% 6,07% 10,55% 1,09% 0,30% 0,59%   87,01%
14,73% 2,61% 5,08% 6,26% 51,50% 5,08% 4,17% 8,34% 1,04% 1,17% 0,39%   81,14%
11,33% 1,23% 3,52% 2,76% 57,43% 11,18% 4,44% 5,21% 2,45% 0,46% 0,76%   64,83%
9,07% 0,81% 2,02% 3,43% 56,65% 7,46% 6,65% 10,48% 2,02% 1,41% 0,40%   56,27%
13,79% 3,45% 2,92% 6,23% 44,56% 7,16% 7,03% 12,60% 1,33% 0,93% 1,18%   70,84%
15,77% 1,70% 5,10% 4,95% 44,82% 5,87% 8,04% 11,59% 1,55% 0,62% 0,46%   74,80%
22,31% 3,42% 4,72% 6,02% 27,74% 6,38% 9,09% 16,29% 3,07% 0,94% 1,85%   84,86%
21,48% 3,10% 5,13% 5,13% 33,53% 4,89% 7,52% 16,83% 1,79% 0,60% 1,18%   87,51%
18,06% 2,49% 3,40% 3,80% 40,71% 5,76% 6,68% 15,97% 1,70% 1,44% 1,42%   85,92%
19,90% 2,60% 4,70% 3,09% 35,97% 5,19% 9,27% 17,43% 1,36% 0,49% 1,82%   84,95%
13,21% 2,41% 3,43% 3,43% 41,30% 6,99% 4,70% 21,47% 1,78% 1,27% 0,88%   81,19%
18,40% 1,76% 5,60% 3,68% 38,08% 5,44% 8,96% 14,72% 2,56% 0,80% 1,26% 0,16% 81,91%
31,03% 4,90% 7,78% 9,09% 24,74% 2,71% 5,59% 12,94% 0,96% 0,26% 0,69%   89,79%
39,38% 5,13% 8,41% 8,62% 19,08% 2,67% 5,33% 9,95% 0,92% 0,51% 0,31%   87,63%
36,82% 6,03% 6,74% 11,45% 17,48% 3,99% 6,74% 9,05% 1,42% 0,27% 0,62%   88,25%
20,62% 9,35% 4,75% 6,38% 28,93% 5,49% 6,38% 15,88% 1,93% 0,30% 1,17%   87,55%
19,50% 6,61% 3,83% 5,92% 34,29% 2,87% 4,70% 19,50% 2,35% 0,44% 0,61%   89,75%
20,98% 7,07% 4,13% 4,46% 37,83% 5,11% 6,30% 13,37% 0,33% 0,43% 0,54%   86,53%
20,97% 9,50% 3,05% 2,69% 29,39% 6,27% 5,20% 20,07% 1,43% 1,43% 1,24%   88,98%
22,99% 5,62% 5,29% 9,82% 29,11% 4,03% 7,55% 13,51% 1,43% 0,67% 0,42%   89,46%
20,86% 5,65% 4,44% 7,13% 31,36% 4,98% 4,58% 18,44% 2,15% 0,40% 0,67%   87,18%
20,66% 13,65% 3,14% 6,83% 24,35% 4,06% 6,46% 19,37% 1,48%   1,45%   89,58%
20,77% 13,10% 5,59% 6,87% 22,04% 5,59% 3,67% 19,81% 1,92% 0,64% 1,26%   90,70%
21,16% 4,76% 4,23% 4,50% 25,13% 6,61% 12,70% 14,29% 5,82% 0,79% 1,56%    
25,23% 3,94% 5,79% 4,46% 29,34% 6,09% 7,56% 14,05% 2,60% 0,94% 1,12% 0,01% 84,51%
17,71% 3,62% 4,63% 3,02% 40,24% 7,44% 7,24% 13,08% 2,21% 0,80%     61,97%
23,08% 4,13% 5,16% 2,63% 30,21% 6,19% 9,10% 15,01% 3,47% 1,03% 1,66%   83,58%
28,98% 3,50% 6,37% 5,73% 26,91% 3,66% 9,55% 13,06% 2,07% 0,16% 1,41%   83,60%
33,50% 3,88% 6,25% 5,13% 19,63% 5,63% 7,63% 14,75% 3,38% 0,25% 1,36%   88,25%
35,36% 5,31% 6,87% 6,87% 20,34% 3,89% 7,90% 10,36% 2,72% 0,39% 0,90% 0,13% 90,49%
29,47% 4,85% 7,93% 5,44% 23,20% 6,04% 6,63% 12,66% 2,60% 1,18% 0,82%   81,30%
17,55% 2,56% 5,72% 4,93% 33,93% 10,06% 8,48% 13,41% 2,17% 1,18% 1,55%   83,47%
31,63% 3,66% 7,19% 5,23% 22,88% 5,10% 9,41% 10,33% 3,66% 0,92% 0,78%   83,35%
30,00% 3,53% 6,96% 6,67% 27,65% 5,39% 6,76% 10,49% 2,35% 0,20% 0,87%   81,80%
33,72% 4,34% 7,38% 7,09% 18,09% 4,63% 8,68% 13,46% 2,03% 0,58% 1,57%   85,19%
36,01% 2,98% 6,38% 5,35% 21,09% 4,32% 8,23% 12,04% 2,98% 0,62% 1,02%   84,87%
40,54% 3,44% 7,29% 5,41% 19,33% 4,26% 5,49% 10,24% 3,11% 0,90% 1,13%   84,42%
23,60% 4,43% 6,32% 4,21% 30,66% 5,06% 6,53% 17,39% 1,26% 0,53% 1,25%   83,20%
22,73% 4,32% 5,86% 6,97% 27,20% 7,39% 8,79% 12,55% 3,07% 1,12% 0,97%   86,91%
23,52% 2,96% 6,74% 5,43% 32,24% 5,92% 7,89% 12,83% 1,64% 0,82% 0,33%   83,45%
23,31% 4,60% 4,91% 5,83% 32,52% 3,37% 10,43% 10,74% 3,37% 0,92% 0,61%   91,62%
12,41% 1,49% 3,72% 2,85% 43,18% 9,06% 7,44% 14,76% 3,35% 1,74% 0,62%   70,83%
33,19% 5,01% 8,27% 4,57% 18,28% 5,22% 8,60% 12,30% 3,16% 1,41% 0,76%   74,26%
21,80% 3,26% 5,53% 3,79% 31,19% 7,65% 8,86% 12,79% 4,09% 1,06% 0,68%   83,81%
12,11% 1,68% 4,80% 1,56% 41,85% 9,83% 8,27% 13,79% 3,72% 2,40% 1,42%   73,63%
21,89% 2,45% 4,38% 4,20% 31,00% 7,53% 7,36% 17,51% 2,63% 1,05% 1,38% 0,09% 82,08%
18,63% 6,45% 3,68% 3,28% 38,59% 5,42% 5,22% 17,30% 0,72% 0,72% 0,91%   87,88%
20,00% 4,76% 4,85% 2,82% 35,63% 4,37% 6,80% 18,64% 0,78% 1,36% 2,00%   87,44%
16,07% 17,60% 4,34% 4,08% 26,28% 7,40% 7,14% 14,54% 1,28% 1,28% 0,76%   82,81%
15,51% 1,69% 2,19% 1,85% 44,18% 8,09% 2,70% 21,75% 1,35% 0,67% 1,50%   81,79%
16,77% 3,46% 4,09% 3,14% 42,66% 5,77% 4,61% 18,13% 0,84% 0,52% 1,04%   83,90%
27,72% 2,81% 7,19% 4,04% 17,89% 7,72% 12,46% 12,98% 5,61% 1,58% 2,56%    
23,22% 5,68% 5,05% 4,93% 30,96% 5,76% 6,42% 14,87% 2,30% 0,80% 1,01% 0,02% 85,37%
17,06% 15,14% 4,05% 6,82% 21,54% 4,48% 6,18% 21,32% 0,43% 2,99% 2,09%   86,62%
30,70% 5,33% 4,96% 4,23% 22,06% 6,25% 9,19% 12,50% 4,60% 0,18% 0,18%   89,20%
28,66% 5,37% 7,59% 5,58% 26,45% 4,95% 6,64% 12,12% 2,21% 0,42% 1,04% 0,10% 86,88%
24,35% 4,46% 5,58% 5,76% 27,88% 5,39% 8,18% 15,06% 3,16% 0,19% 0,92% 0,18% 87,74%
19,28% 4,07% 6,78% 5,27% 34,79% 6,63% 5,72% 13,55% 3,16% 0,75% 1,04%   84,51%
16,24% 2,56% 3,31% 3,16% 37,29% 7,97% 7,67% 18,05% 2,11% 1,65% 0,60%   83,63%
18,90% 4,36% 4,59% 4,14% 32,21% 7,72% 6,38% 18,46% 3,02% 0,22% 0,89%   81,85%
24,45% 3,99% 3,99% 5,40% 31,36% 6,47% 5,76% 15,68% 1,68% 1,24% 1,14%   82,51%
9,50% 2,05% 1,68% 2,98% 46,18% 8,57% 4,84% 18,06% 4,10% 2,05% 1,29%   75,14%
13,30% 3,43% 3,43% 2,36% 47,64% 6,87% 4,51% 15,02% 3,00% 0,43% 0,43%   77,36%
8,94% 2,19% 3,54% 2,19% 44,86% 9,44% 5,90% 19,06% 1,01% 2,87% 0,67%   74,81%
14,65% 1,70% 3,75% 3,24% 41,23% 6,81% 6,81% 18,74% 2,56% 0,51% 0,84% 0,17% 81,79%
9,22% 1,19% 3,92% 2,39% 44,03% 8,19% 7,17% 20,82% 1,88% 1,19% 1,84%   69,18%
10,62% 1,27% 2,12% 2,34% 46,92% 7,22% 6,37% 19,96% 2,76% 0,42% 1,88%   72,18%
18,02% 2,50% 4,83% 3,97% 35,43% 9,66% 8,53% 13,28% 2,50% 1,29% 0,77%   76,46%
10,89% 0,98% 2,72% 2,51% 56,64% 9,59% 5,34% 7,30% 3,59% 0,44% 0,54%   69,14%
6,40% 0,49% 2,46% 0,49% 64,78% 11,08% 5,42% 5,91% 2,46% 0,49% 0,25%   64,40%
30,16% 5,35% 7,23% 6,12% 23,35% 3,82% 7,92% 12,44% 2,85% 0,76% 1,03%   90,59%
25,22% 14,05% 3,64% 3,01% 23,09% 5,27% 5,40% 16,81% 2,76% 0,75% 0,75%   91,15%
17,41% 6,35% 3,56% 5,08% 36,47% 4,83% 4,07% 19,06% 2,67% 0,51% 1,87%   84,60%
19,32% 10,15% 4,19% 6,07% 27,26% 4,64% 5,41% 20,86% 1,55% 0,55% 1,52%   82,73%
26,80% 6,85% 4,42% 7,81% 28,01% 4,77% 5,46% 14,66% 0,95% 0,26% 1,20%   89,98%
28,61% 10,45% 6,09% 7,59% 23,63% 4,48% 5,60% 10,45% 2,11% 1,00% 1,23%   92,19%
23,25% 5,78% 7,90% 7,12% 31,70% 4,00% 5,56% 12,35% 1,56% 0,78% 0,77%   90,33%
32,65% 5,52% 7,48% 4,08% 26,00% 3,78% 5,90% 12,85% 1,13% 0,60% 0,60%   88,20%
23,47% 9,98% 4,82% 3,42% 25,83% 4,29% 7,18% 19,00% 1,31% 0,70% 1,38%   87,59%
39,95% 4,08% 7,30% 6,83% 20,64% 2,04% 6,75% 10,75% 1,49% 0,16% 0,62%   87,45%
32,64% 6,85% 6,05% 6,94% 20,24% 3,57% 6,55% 15,18% 1,29% 0,69% 0,79%   90,88%
33,23% 4,28% 4,48% 7,46% 22,39% 4,28% 6,17% 14,93% 2,19% 0,60% 1,18%   88,74%
22,12% 21,22% 3,39% 6,32% 18,06% 5,42% 5,87% 14,00% 3,39% 0,23% 1,56%   91,09%
26,57% 5,23% 7,11% 2,30% 19,46% 8,16% 10,67% 10,67% 7,95% 1,88% 1,03% 0,21%  
Borås 23,30% 4,92% 5,22% 5,15% 31,40% 5,76% 6,79% 14,44% 2,22% 0,80% 1,01% 0,01% 84,87%

Röstfördelning övriga partier - kommun Borås

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 275 0,41% -155 -0,25 430 0,66%
ENH Enhet 51 0,08% +47 +0,07 4 0,01%
KrVP Kristna Värdepartiet 46 0,07% +46 +0,07    
SVP Svenskarnas parti 45 0,07% +36 +0,05 9 0,01%
DjuP Djurens parti 27 0,04% +27 +0,04    
KLP Klassiskt liberala partiet 20 0,03% +16 +0,02 4 0,01%
  Framstegspartiet 15 0,02% +15 +0,02    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 10 0,01% +9 +0,01 1  
  Direktdemokraterna 8 0,01% +8 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 8 0,01% +5 +0,01 3  
SPI SPI Välfärden 7 0,01% -203 -0,31 210 0,32%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 4 0,01% +2   2  
VägV Vägvalet 3   +3      
  Hälsopartiet 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 21 0,03% -6 -0,01 27 0,04%
  Totalt övriga partier 541 0,80% -149 -0,25 690 1,06%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Borås

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 5
Kalle Anka Partiet 2
Satanistiskt initiativ 2
Partier med färre än 2 röster 12

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se