2014-09-18 08:16:40

Val till riksdagen - Röster - Lidköping

19,78%
7,00%
5,11%
5,37%
36,11%
5,64%
5,84%
12,47%
1,83%
0,86%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 88,22%
+1,13
2010: 87,09%

Röstfördelning - kommun Lidköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 5280 19,78% -1512 -6,57 6792 26,34%
C Centerpartiet 1868 7,00% +26 -0,15 1842 7,14%
FP Folkpartiet liberalerna 1363 5,11% -371 -1,62 1734 6,73%
KD Kristdemokraterna 1433 5,37% -254 -1,18 1687 6,54%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9641 36,11% +546 +0,83 9095 35,28%
V Vänsterpartiet 1507 5,64% +45 -0,03 1462 5,67%
MP Miljöpartiet de gröna 1559 5,84% -92 -0,56 1651 6,40%
SD Sverigedemokraterna 3329 12,47% +2022 +7,40 1307 5,07%
FI Feministiskt initiativ 489 1,83% +433 +1,61 56 0,22%
ÖVR Övriga partier 229 0,86% +73 +0,25 156 0,61%
  Giltiga röster 26698 100,00% +916   25782 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 268 0,99% -36 -0,17 304 1,17%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,02% -2 -0,01 8 0,03%
VDT Valdeltagande 26972 88,22% +878 +1,13 26094 87,09%
  Antal röstberättigade 30574   +613   29961  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Lidköping

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
21,31% 7,25% 5,60% 6,51% 33,12% 5,53% 6,17% 11,87% 1,87% 0,78% 0,94% 0,02% 89,68%
21,62% 4,58% 5,17% 4,28% 38,82% 6,49% 8,04% 8,19% 2,36% 0,44% 0,88% 0,07% 90,90%
14,18% 2,63% 3,47% 4,73% 50,21% 5,57% 3,89% 12,39% 2,10% 0,84% 0,52%   78,83%
16,64% 4,99% 5,82% 5,24% 37,85% 7,74% 7,65% 10,90% 2,41% 0,75% 0,66% 0,08% 86,50%
25,35% 4,80% 7,71% 6,49% 28,60% 6,96% 6,56% 10,28% 2,03% 1,22% 0,87%   85,11%
20,37% 9,30% 5,40% 12,93% 24,62% 2,83% 4,96% 16,12% 1,59% 1,86% 0,96% 0,09% 89,63%
28,89% 5,58% 7,83% 9,27% 27,63% 5,04% 5,13% 9,00% 1,44% 0,18% 1,16%   94,37%
22,55% 10,70% 5,47% 5,80% 28,27% 4,98% 6,21% 13,64% 1,55% 0,82% 1,13%   90,96%
21,01% 4,22% 4,64% 5,82% 39,83% 5,06% 6,33% 11,31% 1,69% 0,08% 0,75%   94,31%
17,93% 13,74% 6,42% 6,07% 28,55% 4,01% 4,91% 15,88% 1,69% 0,80% 1,06%   88,79%
23,19% 3,99% 5,21% 4,15% 37,02% 7,08% 8,30% 8,62% 1,63% 0,81% 0,89%   88,95%
19,30% 16,84% 2,84% 7,66% 26,96% 4,45% 3,78% 15,80% 1,80% 0,57% 1,31%   88,81%
29,41% 5,88% 11,03% 5,15% 14,71% 2,94% 12,50% 13,24% 2,94% 2,21% 2,16%    
18,28% 6,75% 4,62% 4,25% 39,03% 5,76% 5,52% 13,06% 1,80% 0,93% 1,05% 0,02% 86,84%
12,89% 2,35% 3,66% 2,87% 47,47% 7,67% 4,97% 14,46% 2,26% 1,39% 1,20%   83,24%
19,25% 4,48% 6,14% 4,56% 33,36% 8,13% 8,46% 11,45% 2,99% 1,16% 1,15% 0,08% 78,61%
22,25% 6,97% 7,25% 5,30% 38,28% 3,28% 5,37% 9,21% 1,81% 0,28% 0,97%   91,99%
18,51% 13,53% 3,57% 2,06% 32,90% 4,44% 3,25% 19,16% 1,62% 0,97% 1,07%   86,88%
13,70% 3,40% 4,68% 4,85% 47,40% 5,62% 5,19% 12,94% 1,45% 0,77% 0,93%   87,85%
13,11% 2,77% 2,95% 3,14% 45,80% 8,96% 4,43% 13,85% 3,05% 1,94% 0,46%   74,78%
12,72% 2,88% 4,48% 3,04% 48,96% 7,76% 5,20% 12,64% 1,60% 0,72% 0,79%   87,20%
27,24% 7,36% 6,10% 6,33% 29,45% 5,23% 5,78% 11,01% 1,03% 0,48% 1,17%   90,57%
22,54% 16,63% 2,73% 4,88% 26,09% 3,84% 3,55% 18,18% 0,81% 0,74% 0,81%   87,89%
15,58% 4,87% 5,84% 3,99% 42,84% 5,26% 7,69% 11,49% 1,56% 0,88% 1,44%   81,60%
19,59% 7,92% 3,07% 4,85% 40,82% 3,96% 5,80% 11,88% 1,09% 1,02% 1,21% 0,07% 90,05%
22,51% 8,90% 5,24% 2,62% 25,13% 7,33% 10,99% 7,85% 7,33% 2,09% 3,03% 0,51%  
Lidköping 19,78% 7,00% 5,11% 5,37% 36,11% 5,64% 5,84% 12,47% 1,83% 0,86% 0,99% 0,02% 88,22%

Röstfördelning övriga partier - kommun Lidköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 102 0,38% -34 -0,15 136 0,53%
KrVP Kristna Värdepartiet 35 0,13% +35 +0,13    
SVP Svenskarnas parti 32 0,12% +27 +0,10 5 0,02%
DjuP Djurens parti 23 0,09% +23 +0,09    
ENH Enhet 18 0,07% +18 +0,07    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 6 0,02% +6 +0,02    
  Direktdemokraterna 5 0,02% +5 +0,02    
  Hälsopartiet 1   +1      
KLP Klassiskt liberala partiet 1   -1   2 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 6 0,02% -7 -0,02 13 0,05%
  Totalt övriga partier 229 0,86% +73 +0,25 156 0,61%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Lidköping

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 2
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se