2014-09-17 19:43:58

Val till riksdagen - Röster - Forshaga

14,94%
6,53%
3,07%
3,50%
46,94%
4,82%
3,84%
14,03%
1,54%
0,79%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,33%
+0,95
2010: 86,38%

Röstfördelning - kommun Forshaga

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1135 14,94% -436 -6,16 1571 21,10%
C Centerpartiet 496 6,53% +52 +0,57 444 5,96%
FP Folkpartiet liberalerna 233 3,07% -150 -2,08 383 5,14%
KD Kristdemokraterna 266 3,50% -52 -0,77 318 4,27%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3566 46,94% +51 -0,27 3515 47,21%
V Vänsterpartiet 366 4,82% -33 -0,54 399 5,36%
MP Miljöpartiet de gröna 292 3,84% -70 -1,02 362 4,86%
SD Sverigedemokraterna 1066 14,03% +678 +8,82 388 5,21%
FI Feministiskt initiativ 117 1,54% +113 +1,49 4 0,05%
ÖVR Övriga partier 60 0,79% -1 -0,03 61 0,82%
  Giltiga röster 7597 100,00% +152   7445 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 68 0,89% -15 -0,22 83 1,10%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,03% +1 +0,01 1 0,01%
VDT Valdeltagande 7667 87,33% +138 +0,95 7529 86,38%
  Antal röstberättigade 8779   +63   8716  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Forshaga

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
11,65% 6,34% 2,33% 2,62% 51,86% 4,73% 2,33% 15,22% 2,11% 0,80% 1,01% 0,07% 81,31%
12,21% 6,57% 2,07% 2,63% 47,98% 5,16% 2,25% 19,15% 0,85% 1,13% 0,93%   74,19%
15,69% 5,00% 3,75% 3,31% 47,19% 5,25% 4,56% 13,13% 1,31% 0,81% 0,68% 0,06% 85,02%
15,00% 5,47% 3,18% 4,07% 45,45% 5,59% 4,96% 13,99% 1,27% 1,02% 0,94%   86,59%
18,42% 5,62% 3,65% 4,25% 46,41% 3,89% 4,55% 11,18% 1,73% 0,30% 0,77%   89,01%
15,92% 25,16% 2,55% 4,46% 30,89% 2,87% 2,87% 11,46% 2,87% 0,96% 1,57%    
Forshaga 14,94% 6,53% 3,07% 3,50% 46,94% 4,82% 3,84% 14,03% 1,54% 0,79% 0,89% 0,03% 87,33%

Röstfördelning övriga partier - kommun Forshaga

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 25 0,33% -9 -0,13 34 0,46%
SVP Svenskarnas parti 10 0,13% +8 +0,10 2 0,03%
ENH Enhet 7 0,09% +7 +0,09    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 7 0,09% -2 -0,03 9 0,12%
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,04% +2 +0,03 1 0,01%
  Direktdemokraterna 2 0,03% +2 +0,03    
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,03% +2 +0,03    
DjuP Djurens parti 1 0,01% +1 +0,01    
SPI SPI Välfärden     -2 -0,03 2 0,03%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,04% -10 -0,14 13 0,18%
  Totalt övriga partier 60 0,79% -1 -0,03 61 0,82%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Forshaga

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se