2014-09-18 10:27:02

Val till riksdagen - Röster - Sunne

21,45%
13,75%
4,03%
3,46%
34,94%
3,65%
3,59%
12,63%
1,84%
0,65%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,07%
+2,64
2010: 83,44%

Röstfördelning - kommun Sunne

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1902 21,45% -472 -5,99 2374 27,44%
C Centerpartiet 1219 13,75% -238 -3,09 1457 16,84%
FP Folkpartiet liberalerna 357 4,03% -67 -0,87 424 4,90%
KD Kristdemokraterna 307 3,46% -77 -0,98 384 4,44%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3098 34,94% +280 +2,37 2818 32,57%
V Vänsterpartiet 324 3,65% -67 -0,87 391 4,52%
MP Miljöpartiet de gröna 318 3,59% -33 -0,47 351 4,06%
SD Sverigedemokraterna 1120 12,63% +767 +8,55 353 4,08%
FI Feministiskt initiativ 163 1,84% +146 +1,64 17 0,20%
ÖVR Övriga partier 58 0,65% -24 -0,29 82 0,95%
  Giltiga röster 8866 100,00% +215   8651 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 106 1,18% -13 -0,18 119 1,36%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,03% +1 +0,01 2 0,02%
VDT Valdeltagande 8975 86,07% +203 +2,64 8772 83,44%
  Antal röstberättigade 10427   -86   10513  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Sunne

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
22,37% 7,01% 5,20% 3,51% 40,15% 3,51% 3,75% 11,25% 2,30% 0,97% 1,78%   82,55%
17,68% 20,42% 4,23% 3,99% 31,88% 4,48% 3,36% 11,96% 1,37% 0,62% 0,86% 0,12% 81,67%
21,68% 8,91% 3,37% 3,07% 41,29% 3,86% 3,86% 11,39% 1,58% 0,99% 0,98%   82,32%
25,78% 7,06% 5,20% 3,63% 37,75% 3,24% 2,94% 11,18% 2,75% 0,49% 1,07%   80,55%
18,64% 17,92% 2,03% 2,39% 39,43% 2,51% 3,35% 12,54% 0,84% 0,36% 0,95%   84,25%
19,06% 5,81% 0,91% 1,63% 45,01% 4,36% 2,18% 19,24% 0,91% 0,91% 1,78%   82,38%
20,08% 20,70% 4,35% 3,31% 30,02% 3,31% 2,28% 15,32% 0,62%   0,82%   86,35%
19,96% 15,10% 4,26% 2,63% 33,84% 4,26% 3,65% 13,37% 1,93% 1,01% 1,10%   86,86%
20,95% 21,69% 3,12% 5,05% 24,96% 3,57% 4,46% 13,52% 2,23% 0,45% 1,17% 0,15% 86,77%
25,91% 9,88% 5,93% 4,17% 33,04% 2,63% 3,40% 12,84% 1,54% 0,66% 1,62%   86,22%
20,49% 26,27% 4,20% 4,90% 22,59% 3,68% 4,03% 10,86% 2,63% 0,35% 0,70%   90,13%
22,80% 9,33% 4,66% 3,63% 27,46% 7,77% 10,36% 7,77% 5,70% 0,52% 1,52% 0,51%  
Sunne 21,45% 13,75% 4,03% 3,46% 34,94% 3,65% 3,59% 12,63% 1,84% 0,65% 1,18% 0,03% 86,07%

Röstfördelning övriga partier - kommun Sunne

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 19 0,21% -20 -0,24 39 0,45%
ENH Enhet 17 0,19% +15 +0,17 2 0,02%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 7 0,08% -24 -0,28 31 0,36%
DjuP Djurens parti 6 0,07% +6 +0,07    
SVP Svenskarnas parti 4 0,05% +4 +0,05    
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 5 0,06% -4 -0,05 9 0,10%
  Totalt övriga partier 58 0,65% -24 -0,29 82 0,95%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Sunne

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 5

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se