2014-09-17 20:20:39

Val till riksdagen - Röster - Filipstad

12,31%
3,94%
2,26%
2,11%
46,18%
6,69%
3,04%
21,32%
1,36%
0,78%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,47%
+0,84
2010: 82,64%

Röstfördelning - kommun Filipstad

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 821 12,31% -451 -6,30 1272 18,60%
C Centerpartiet 263 3,94% +5 +0,17 258 3,77%
FP Folkpartiet liberalerna 151 2,26% -127 -1,80 278 4,07%
KD Kristdemokraterna 141 2,11% -52 -0,71 193 2,82%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3081 46,18% -463 -5,65 3544 51,84%
V Vänsterpartiet 446 6,69% -112 -1,48 558 8,16%
MP Miljöpartiet de gröna 203 3,04% -45 -0,58 248 3,63%
SD Sverigedemokraterna 1422 21,32% +999 +15,13 423 6,19%
FI Feministiskt initiativ 91 1,36% +86 +1,29 5 0,07%
ÖVR Övriga partier 52 0,78% -6 -0,07 58 0,85%
  Giltiga röster 6671 100,00% -166   6837 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 67 0,99% -17 -0,22 84 1,21%
OG Ogiltiga röster - övriga     -4 -0,06 4 0,06%
VDT Valdeltagande 6738 83,47% -187 +0,84 6925 82,64%
  Antal röstberättigade 8072   -308   8380  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Filipstad

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
10,54% 15,99% 3,06% 0,68% 34,35% 5,10% 2,72% 23,13% 2,38% 2,04%     84,73%
13,01% 4,69% 2,65% 2,48% 47,08% 5,75% 1,77% 20,00% 2,21% 0,35% 0,96%   80,07%
14,67% 1,77% 2,56% 2,17% 41,14% 6,69% 5,02% 24,31% 0,69% 0,98% 0,68%   82,10%
11,61% 2,28% 1,95% 2,06% 49,89% 6,40% 3,15% 20,28% 1,84% 0,54% 1,81%   78,45%
16,07% 4,09% 3,19% 2,40% 45,51% 5,99% 2,69% 18,76% 0,90% 0,40% 1,18%   81,97%
12,90% 1,94% 0,81% 1,13% 51,94% 6,61% 3,71% 18,87% 0,32% 1,77% 0,80%   82,67%
12,33% 7,19% 1,71% 2,74% 37,33% 9,59% 1,37% 24,32% 2,74% 0,68%     86,65%
7,66% 6,05% 1,61% 1,21% 41,53% 8,47% 5,24% 25,40% 2,02% 0,81% 1,59%   83,17%
12,23% 5,76% 3,24% 2,88% 44,60% 7,91% 2,16% 20,14% 0,36% 0,72% 1,07%   83,38%
4,34% 1,90% 1,08% 1,90% 57,32% 6,91% 0,81% 24,80% 0,41% 0,54% 0,54%   83,65%
19,08% 3,82% 3,82% 4,58% 25,19% 12,21% 12,21% 12,21% 5,34% 1,53% 2,96%    
Filipstad 12,31% 3,94% 2,26% 2,11% 46,18% 6,69% 3,04% 21,32% 1,36% 0,78% 0,99%   83,47%

Röstfördelning övriga partier - kommun Filipstad

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 21 0,31% -14 -0,20 35 0,51%
PP Piratpartiet 20 0,30% +7 +0,11 13 0,19%
ENH Enhet 2 0,03% +2 +0,03    
  Nya Partiet 2 0,03% +2 +0,03    
  Direktdemokraterna 1 0,01% +1 +0,01    
DjuP Djurens parti 1 0,01% +1 +0,01    
SVP Svenskarnas parti 1 0,01% +1 +0,01    
  Republikanerna     -1 -0,01 1 0,01%
SPI SPI Välfärden     -5 -0,07 5 0,07%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 4 0,06%     4 0,06%
  Totalt övriga partier 52 0,78% -6 -0,07 58 0,85%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Filipstad

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se