2014-09-17 16:54:42

Val till riksdagen - Röster - Askersund

17,35%
8,48%
3,11%
4,37%
37,92%
4,41%
4,14%
17,68%
1,57%
0,98%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,67%
+1,86
2010: 84,81%

Röstfördelning - kommun Askersund

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1330 17,35% -619 -8,20 1949 25,55%
C Centerpartiet 650 8,48% +35 +0,42 615 8,06%
FP Folkpartiet liberalerna 238 3,11% -138 -1,82 376 4,93%
KD Kristdemokraterna 335 4,37% -123 -1,63 458 6,00%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2906 37,92% -96 -1,44 3002 39,36%
V Vänsterpartiet 338 4,41% -14 -0,20 352 4,61%
MP Miljöpartiet de gröna 317 4,14% -60 -0,81 377 4,94%
SD Sverigedemokraterna 1355 17,68% +912 +11,87 443 5,81%
FI Feministiskt initiativ 120 1,57% +110 +1,43 10 0,13%
ÖVR Övriga partier 75 0,98% +29 +0,38 46 0,60%
  Giltiga röster 7664 100,00% +36   7628 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 80 1,03% -39 -0,50 119 1,54%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,04%     3 0,04%
VDT Valdeltagande 7747 86,67% -3 +1,86 7750 84,81%
  Antal röstberättigade 8938   -200   9138  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Askersund

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
19,02% 6,24% 2,44% 3,90% 38,93% 3,41% 2,05% 22,54% 0,98% 0,49% 1,35%   86,22%
19,52% 17,00% 2,64% 5,67% 30,86% 2,14% 3,27% 16,88% 1,26% 0,76% 0,63%   87,90%
16,15% 10,62% 3,23% 5,08% 31,69% 5,69% 3,38% 20,15% 2,00% 2,00% 1,51% 0,15% 87,55%
16,26% 4,23% 1,79% 4,23% 42,44% 5,04% 3,90% 19,67% 1,63% 0,81% 1,44%   73,15%
17,59% 17,90% 2,16% 3,70% 30,25% 3,70% 2,16% 18,21% 2,47% 1,85% 0,92%   89,34%
17,11% 6,59% 4,14% 4,99% 44,42% 3,93% 5,31% 11,05% 1,70% 0,74% 0,84%   86,67%
22,03% 4,71% 4,49% 4,60% 40,11% 4,39% 5,88% 11,44% 1,39% 0,96% 0,53% 0,11% 88,19%
10,32% 17,89% 2,32% 4,63% 34,74% 5,05% 6,74% 15,58% 1,89% 0,84% 1,25%   86,98%
16,78% 5,27% 2,91% 3,33% 39,53% 6,10% 2,64% 21,22% 1,39% 0,83% 1,37%   82,04%
14,67% 5,51% 3,36% 3,64% 40,28% 4,58% 4,30% 21,21% 1,21% 1,21% 0,83% 0,09% 86,82%
21,05% 8,77% 3,51% 3,51% 20,18% 9,65% 13,16% 12,28% 7,02% 0,88% 0,87%    
Askersund 17,35% 8,48% 3,11% 4,37% 37,92% 4,41% 4,14% 17,68% 1,57% 0,98% 1,03% 0,04% 86,67%

Röstfördelning övriga partier - kommun Askersund

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 29 0,38% +27 +0,35 2 0,03%
PP Piratpartiet 18 0,23% -16 -0,21 34 0,45%
DjuP Djurens parti 11 0,14% +11 +0,14    
ENH Enhet 8 0,10% +6 +0,08 2 0,03%
SVP Svenskarnas parti 3 0,04% +3 +0,04    
  Framstegspartiet 2 0,03% +2 +0,03    
SPI SPI Välfärden 2 0,03% +2 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% +1 +0,01    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014     -8 -0,11 8 0,11%
  Totalt övriga partier 75 0,98% +29 +0,38 46 0,60%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Askersund

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se