2014-09-18 10:53:29

Val till riksdagen - Röster - Västerås

24,80%
4,50%
6,46%
4,48%
32,50%
5,14%
5,89%
12,95%
2,33%
0,97%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,48%
+0,26
2010: 85,22%

Röstfördelning - kommun Västerås

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 22759 24,80% -3723 -5,61 26482 30,41%
C Centerpartiet 4126 4,50% +412 +0,23 3714 4,26%
FP Folkpartiet liberalerna 5925 6,46% -1786 -2,40 7711 8,85%
KD Kristdemokraterna 4109 4,48% -317 -0,60 4426 5,08%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 29830 32,50% +1394 -0,15 28436 32,65%
V Vänsterpartiet 4713 5,14% +522 +0,32 4191 4,81%
MP Miljöpartiet de gröna 5402 5,89% -195 -0,54 5597 6,43%
SD Sverigedemokraterna 11885 12,95% +6770 +7,08 5115 5,87%
FI Feministiskt initiativ 2138 2,33% +1947 +2,11 191 0,22%
ÖVR Övriga partier 894 0,97% -339 -0,44 1233 1,42%
  Giltiga röster 91781 100,00% +4685   87096 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 911 0,98% -1 -0,05 912 1,04%
OG Ogiltiga röster - övriga 35 0,04% -10 -0,01 45 0,05%
VDT Valdeltagande 92727 85,48% +4674 +0,26 88053 85,22%
  Antal röstberättigade 108479   +5153   103326  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Västerås

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
23,59% 4,21% 6,39% 4,81% 34,65% 5,36% 5,50% 12,58% 2,06% 0,87% 0,83% 0,04% 84,46%
44,81% 4,90% 9,79% 7,39% 14,11% 2,82% 4,90% 8,63% 2,24% 0,41% 0,50%   89,37%
21,52% 4,08% 6,34% 6,80% 34,54% 6,23% 5,10% 12,23% 2,15% 1,02% 1,01%   69,74%
17,40% 2,41% 7,24% 3,91% 39,13% 7,08% 5,00% 14,40% 3,08% 0,33% 0,91%   80,21%
8,37% 1,11% 2,71% 1,11% 53,94% 8,74% 6,53% 12,68% 3,69% 1,11% 0,37% 0,12% 69,15%
23,85% 3,58% 7,43% 6,61% 33,03% 5,78% 5,96% 10,37% 2,48% 0,92% 0,55%   77,13%
30,43% 4,14% 7,69% 6,26% 25,70% 5,92% 5,83% 9,89% 3,47% 0,68% 0,50% 0,08% 82,98%
38,40% 4,38% 10,68% 5,84% 17,05% 3,76% 6,22% 10,14% 2,92% 0,61% 0,38%   88,25%
22,31% 3,95% 8,00% 3,42% 28,39% 7,04% 7,04% 16,12% 2,67% 1,07% 0,95%   78,64%
16,54% 2,42% 4,00% 3,48% 47,21% 6,74% 5,58% 10,12% 3,16% 0,74% 0,32%   72,62%
13,14% 1,26% 3,89% 3,36% 48,48% 8,62% 5,26% 13,04% 1,68% 1,26% 0,94% 0,10% 71,19%
10,49% 1,50% 4,06% 2,65% 46,38% 10,67% 5,82% 13,84% 2,73% 1,85% 1,22% 0,26% 77,56%
9,75% 1,76% 4,75% 2,37% 50,26% 9,14% 4,92% 13,44% 2,72% 0,88% 0,87%   79,61%
18,52% 4,32% 5,45% 5,45% 36,18% 6,48% 7,71% 11,47% 3,10% 1,32% 1,39%   81,13%
19,28% 1,77% 7,02% 4,04% 42,31% 4,68% 4,32% 14,03% 2,13% 0,43% 0,70% 0,07% 86,08%
18,59% 2,30% 7,58% 5,28% 40,37% 5,20% 4,39% 14,20% 1,56% 0,52% 0,81% 0,15% 85,62%
10,80% 1,57% 3,26% 1,91% 57,14% 7,65% 4,95% 10,24% 1,01% 1,46% 0,33% 0,45% 67,22%
6,13% 1,69% 4,12% 1,37% 57,40% 8,46% 3,17% 14,48% 1,06% 2,11% 0,42%   70,63%
27,66% 3,51% 8,50% 6,01% 31,41% 2,49% 5,78% 10,77% 1,93% 1,93% 0,45% 0,11% 86,54%
23,84% 2,33% 6,33% 8,01% 37,24% 3,26% 3,35% 13,78% 1,02% 0,84% 0,46%   88,73%
12,04% 1,22% 5,55% 5,55% 53,04% 7,17% 3,11% 8,80% 0,54% 2,98% 0,54%   67,85%
25,43% 4,72% 8,81% 5,36% 30,61% 4,90% 5,81% 11,53% 1,73% 1,09% 0,27%   83,70%
33,58% 3,59% 11,93% 11,44% 20,92% 4,33% 4,74% 8,42% 0,90% 0,16% 0,81%   87,89%
16,50% 4,49% 4,61% 4,85% 39,81% 5,95% 5,10% 15,53% 1,21% 1,94% 1,08% 0,12% 72,97%
15,38% 2,90% 6,24% 2,80% 40,32% 8,60% 6,56% 13,12% 3,01% 1,08% 1,90%   77,70%
28,99% 4,83% 6,14% 4,18% 30,47% 3,60% 7,45% 11,88% 1,88% 0,57% 1,21% 0,08% 83,36%
22,31% 5,14% 4,27% 3,69% 35,01% 6,40% 6,69% 12,80% 2,23% 1,45% 1,25%   81,88%
32,92% 4,28% 8,27% 7,60% 26,20% 3,17% 6,35% 9,52% 1,18% 0,52% 0,81%   92,42%
21,85% 3,43% 5,66% 6,06% 37,72% 4,15% 5,18% 13,80% 1,44% 0,72% 0,48%   88,98%
29,13% 3,43% 8,26% 4,82% 32,19% 3,99% 4,82% 10,58% 2,04% 0,74% 0,74%   83,93%
23,07% 4,01% 6,64% 5,71% 35,57% 4,78% 6,87% 10,73% 2,31% 0,31% 1,07%   90,10%
23,98% 4,89% 7,14% 4,89% 35,71% 5,71% 5,94% 9,92% 1,35% 0,45% 0,97%   92,49%
20,11% 3,83% 7,90% 6,26% 38,73% 4,07% 5,87% 10,72% 1,88% 0,63% 0,70%   88,88%
18,71% 2,79% 7,37% 5,25% 41,41% 5,76% 5,33% 11,18% 1,44% 0,76% 0,59%   83,66%
44,37% 6,20% 5,92% 4,39% 18,32% 2,29% 3,34% 13,07% 1,72% 0,38% 0,57% 0,09% 93,45%
42,90% 9,26% 7,94% 4,87% 16,16% 2,58% 5,08% 9,40% 1,25% 0,56% 0,55%   91,57%
34,26% 7,38% 4,92% 5,25% 20,57% 3,03% 5,98% 15,49% 2,54% 0,57% 0,49%   84,32%
26,71% 11,25% 3,83% 2,88% 26,45% 3,51% 5,24% 17,70% 1,53% 0,89% 0,82% 0,06% 86,90%
15,49% 7,27% 4,49% 2,68% 37,00% 6,31% 6,79% 16,44% 3,35% 0,19% 1,51%   86,76%
16,14% 2,53% 3,40% 3,49% 45,55% 5,67% 3,58% 18,15% 0,61% 0,87% 1,88%   85,01%
23,32% 10,93% 3,16% 2,19% 28,91% 3,56% 3,48% 21,94% 2,11% 0,40% 1,44%   86,00%
28,77% 3,47% 5,85% 4,56% 24,90% 6,45% 10,42% 9,92% 4,27% 1,39% 1,08%    
26,01% 4,79% 6,53% 4,14% 30,35% 4,91% 6,27% 13,32% 2,60% 1,08% 1,14% 0,04% 86,53%
30,34% 4,03% 6,69% 3,57% 23,37% 5,96% 7,61% 13,29% 4,40% 0,73% 1,44% 0,09% 75,99%
32,13% 5,43% 8,01% 4,67% 20,88% 4,10% 8,39% 9,91% 4,77% 1,72% 0,94% 0,09% 85,00%
28,68% 4,22% 8,01% 3,36% 27,05% 6,29% 7,15% 10,51% 3,88% 0,86% 0,94%   86,11%
27,84% 3,68% 6,51% 3,15% 27,52% 6,51% 9,45% 10,40% 3,68% 1,26% 1,96%   79,01%
36,74% 5,29% 8,81% 3,19% 20,81% 4,19% 7,38% 9,65% 3,02% 0,92% 0,33%   85,19%
42,79% 5,24% 12,87% 5,60% 15,61% 2,74% 4,65% 8,10% 2,03% 0,36% 0,83%   89,71%
41,92% 4,37% 10,81% 4,37% 14,63% 4,48% 6,77% 9,61% 2,84% 0,22% 0,33% 0,11% 91,00%
36,07% 4,87% 10,19% 6,40% 21,28% 4,33% 6,67% 7,57% 1,89% 0,72% 0,72%   83,86%
31,56% 5,65% 5,40% 4,57% 25,75% 6,06% 6,31% 10,80% 2,66% 1,25% 1,07%   86,19%
31,52% 5,04% 8,00% 4,55% 23,62% 5,63% 8,00% 8,60% 3,46% 1,58% 1,27%   82,93%
34,27% 5,08% 8,32% 7,48% 24,82% 2,40% 4,80% 11,57% 0,99% 0,28% 0,98%   89,50%
36,72% 5,46% 5,89% 5,46% 23,13% 2,89% 6,75% 10,92% 2,36% 0,43% 0,74%   94,19%
16,27% 2,54% 4,03% 2,99% 41,19% 8,36% 4,63% 16,12% 3,13% 0,75% 0,30%   76,54%
18,23% 2,72% 4,21% 3,55% 39,03% 5,20% 7,01% 16,67% 2,31% 1,07% 1,06% 0,08% 87,01%
21,47% 2,21% 6,47% 4,17% 40,03% 4,51% 6,90% 10,48% 2,81% 0,94% 1,34%   83,45%
38,46% 5,67% 9,82% 6,78% 18,12% 3,34% 8,00% 6,68% 3,04% 0,10% 1,00%   90,73%
41,64% 5,05% 10,49% 6,07% 16,88% 2,44% 4,89% 9,15% 2,60% 0,79% 0,39%   91,06%
21,43% 4,49% 5,82% 3,78% 33,67% 6,33% 8,98% 11,33% 2,96% 1,22% 1,31% 0,10% 83,46%
12,91% 2,62% 3,88% 3,16% 41,43% 7,67% 7,67% 15,52% 3,52% 1,62% 1,33% 0,09% 81,04%
19,09% 3,41% 4,66% 3,23% 35,22% 6,54% 7,89% 14,78% 2,96% 2,24% 1,15%   79,62%
16,12% 3,07% 4,89% 3,74% 41,17% 5,57% 6,72% 14,78% 2,98% 0,96% 1,61%   83,45%
17,45% 2,55% 5,66% 3,58% 38,87% 4,81% 4,81% 18,40% 1,89% 1,98% 1,30%   81,92%
14,89% 2,50% 4,53% 2,04% 42,65% 6,11% 5,09% 18,32% 2,68% 1,20% 1,46%   78,53%
19,21% 3,48% 6,78% 3,39% 30,13% 7,06% 8,29% 16,20% 4,05% 1,41% 1,67%   82,44%
18,28% 3,56% 3,80% 1,82% 37,06% 5,05% 6,20% 18,28% 3,56% 2,40% 1,79%   80,35%
29,84% 3,47% 7,35% 3,80% 28,83% 3,47% 7,61% 12,60% 2,45% 0,59% 1,33%   85,16%
17,55% 3,60% 4,79% 2,57% 38,70% 5,74% 4,88% 17,29% 2,57% 2,31% 1,35%   79,73%
19,76% 2,76% 6,71% 3,77% 36,40% 6,34% 6,25% 14,52% 2,02% 1,47% 1,36% 0,09% 83,64%
14,58% 3,04% 4,43% 3,32% 45,76% 5,07% 4,43% 15,50% 2,31% 1,57% 1,45% 0,27% 83,81%
15,44% 2,63% 4,83% 3,47% 41,39% 6,41% 6,30% 16,07% 1,89% 1,58% 1,35% 0,10% 75,88%
33,52% 4,67% 7,82% 5,24% 23,55% 4,09% 6,10% 11,20% 3,02% 0,79% 0,85% 0,07% 88,99%
20,56% 3,09% 5,87% 5,95% 34,86% 7,68% 5,27% 13,33% 2,11% 1,28% 0,97% 0,30% 83,18%
9,04% 2,42% 3,49% 1,79% 52,64% 7,07% 4,39% 13,70% 3,31% 2,15% 1,24%   74,80%
25,69% 6,68% 7,38% 4,71% 30,01% 4,01% 4,79% 14,61% 1,65% 0,47% 1,16%   89,38%
29,52% 4,50% 5,68% 4,07% 31,30% 2,88% 4,75% 15,44% 0,76% 1,10% 1,01%   89,75%
30,17% 7,41% 7,77% 6,05% 21,59% 3,16% 4,43% 18,43% 0,63% 0,36% 0,90%   88,37%
18,75% 6,15% 5,07% 3,55% 36,35% 4,20% 4,56% 19,70% 1,45% 0,22% 1,00%   87,68%
21,60% 20,74% 3,86% 5,15% 23,18% 4,43% 3,86% 14,88% 1,43% 0,86% 1,83%   88,01%
23,38% 15,18% 3,59% 3,08% 24,72% 3,28% 4,41% 19,59% 1,64% 1,13% 1,42%   86,38%
33,96% 9,63% 5,56% 5,56% 22,24% 3,57% 4,87% 13,11% 1,19% 0,30% 1,18%   90,98%
35,32% 4,56% 5,85% 4,56% 32,05% 1,87% 3,74% 10,53% 1,29% 0,23% 1,38%   90,69%
30,83% 4,53% 10,17% 4,31% 27,40% 3,43% 6,30% 11,82% 0,99% 0,22% 1,20%   92,99%
30,49% 4,97% 6,65% 3,97% 20,85% 4,97% 11,22% 9,14% 5,76% 1,99% 0,79% 0,10%  
Västerås 24,80% 4,50% 6,46% 4,48% 32,50% 5,14% 5,89% 12,95% 2,33% 0,97% 0,98% 0,04% 85,48%

Röstfördelning övriga partier - kommun Västerås

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 433 0,47% -212 -0,27 645 0,74%
ENH Enhet 108 0,12% +92 +0,10 16 0,02%
DjuP Djurens parti 92 0,10% +92 +0,10    
SVP Svenskarnas parti 90 0,10% +68 +0,07 22 0,03%
KrVP Kristna Värdepartiet 74 0,08% +74 +0,08    
  Direktdemokraterna 27 0,03% +27 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 14 0,02%     14 0,02%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 9 0,01% -15 -0,02 24 0,03%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 9 0,01% -8 -0,01 17 0,02%
  Hälsopartiet 2   +2      
SPI SPI Välfärden 2   -449 -0,52 451 0,52%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   +1      
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 32 0,03% -12 -0,02 44 0,05%
  Totalt övriga partier 894 0,97% -339 -0,44 1233 1,42%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Västerås

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 10
Kommunistiska Partiet 3
Kalle Anka Partiet 2
Rättvisepartiet 2
Partier med färre än 2 röster 15

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se