2014-09-17 21:48:08

Val till riksdagen - Röster - Sala

19,88%
11,01%
4,04%
3,59%
33,50%
4,61%
4,67%
15,40%
2,17%
1,12%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,15%
+1,87
2010: 84,28%

Röstfördelning - kommun Sala

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2888 19,88% -818 -6,44 3706 26,31%
C Centerpartiet 1600 11,01% +11 -0,27 1589 11,28%
FP Folkpartiet liberalerna 587 4,04% -262 -1,99 849 6,03%
KD Kristdemokraterna 522 3,59% -167 -1,30 689 4,89%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4867 33,50% +151 +0,01 4716 33,48%
V Vänsterpartiet 670 4,61% -6 -0,19 676 4,80%
MP Miljöpartiet de gröna 678 4,67% -148 -1,20 826 5,86%
SD Sverigedemokraterna 2238 15,40% +1342 +9,04 896 6,36%
FI Feministiskt initiativ 316 2,17% +302 +2,08 14 0,10%
ÖVR Övriga partier 163 1,12% +40 +0,25 123 0,87%
  Giltiga röster 14529 100,00% +445   14084 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 179 1,22% -28 -0,23 207 1,45%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,03% +1 +0,01 3 0,02%
VDT Valdeltagande 14712 86,15% +418 +1,87 14294 84,28%
  Antal röstberättigade 17077   +117   16960  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Sala

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
20,74% 7,32% 5,35% 3,85% 34,84% 5,43% 5,81% 13,42% 2,34% 0,90% 0,82% 0,07% 78,75%
19,62% 4,77% 4,37% 3,02% 40,83% 4,69% 6,04% 13,74% 2,30% 0,64% 1,33%   84,67%
15,04% 5,48% 5,48% 2,36% 42,00% 5,80% 3,54% 15,90% 2,58% 1,83% 1,48%   75,36%
18,63% 18,81% 3,67% 3,29% 24,93% 4,52% 3,95% 18,16% 2,35% 1,69% 1,30%   79,19%
20,26% 13,54% 3,86% 3,77% 32,32% 4,02% 3,77% 16,16% 1,39% 0,90% 1,46%   85,61%
25,73% 5,26% 5,35% 3,76% 35,00% 4,59% 6,68% 10,86% 2,34% 0,42% 1,24%   87,95%
19,32% 22,24% 2,44% 4,66% 21,89% 3,38% 2,79% 21,19% 1,40% 0,70% 1,49%   85,83%
22,31% 6,77% 3,82% 2,95% 37,45% 4,30% 4,22% 13,71% 2,71% 1,75% 0,95%   85,38%
24,44% 7,50% 3,82% 3,67% 36,06% 3,67% 5,70% 12,37% 2,02% 0,75% 0,96% 0,15% 88,40%
22,83% 19,61% 4,59% 4,29% 22,15% 3,41% 3,71% 16,88% 1,76% 0,78% 0,97%   83,74%
17,72% 17,02% 2,73% 3,98% 26,46% 5,31% 2,58% 20,30% 2,42% 1,48% 1,23% 0,08% 77,86%
10,41% 4,54% 2,85% 3,65% 50,00% 6,14% 5,16% 14,06% 1,87% 1,33% 1,23%   75,61%
18,75% 17,99% 3,96% 3,51% 23,63% 4,42% 6,40% 16,62% 2,90% 1,83% 1,80%    
Sala 19,88% 11,01% 4,04% 3,59% 33,50% 4,61% 4,67% 15,40% 2,17% 1,12% 1,22% 0,03% 86,15%

Röstfördelning övriga partier - kommun Sala

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 82 0,56% -25 -0,20 107 0,76%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 29 0,20% +28 +0,19 1 0,01%
SVP Svenskarnas parti 15 0,10% +15 +0,10    
ENH Enhet 12 0,08% +11 +0,08 1 0,01%
DjuP Djurens parti 6 0,04% +6 +0,04    
KrVP Kristna Värdepartiet 6 0,04% +6 +0,04    
  Direktdemokraterna 3 0,02% +3 +0,02    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% +1 +0,01    
SPI SPI Välfärden     -8 -0,06 8 0,06%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 9 0,06% +3 +0,02 6 0,04%
  Totalt övriga partier 163 1,12% +40 +0,25 123 0,87%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Sala

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Satanistiskt initiativ 3
Partier med färre än 2 röster 6

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se