2014-09-17 20:53:48

Val till riksdagen - Röster - Fagersta

15,48%
2,50%
2,65%
2,63%
44,97%
6,51%
4,17%
18,63%
1,60%
0,86%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,48%
+1,35
2010: 82,14%

Röstfördelning - kommun Fagersta

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1209 15,48% -402 -5,70 1611 21,18%
C Centerpartiet 195 2,50% -63 -0,90 258 3,39%
FP Folkpartiet liberalerna 207 2,65% -162 -2,20 369 4,85%
KD Kristdemokraterna 205 2,63% -76 -1,07 281 3,69%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3512 44,97% +138 +0,61 3374 44,37%
V Vänsterpartiet 508 6,51% -164 -2,33 672 8,84%
MP Miljöpartiet de gröna 326 4,17% -58 -0,87 384 5,05%
SD Sverigedemokraterna 1455 18,63% +868 +10,91 587 7,72%
FI Feministiskt initiativ 125 1,60% +117 +1,50 8 0,11%
ÖVR Övriga partier 67 0,86% +6 +0,06 61 0,80%
  Giltiga röster 7809 100,00% +204   7605 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 84 1,06% -46 -0,62 130 1,68%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,03% -2 -0,03 4 0,05%
VDT Valdeltagande 7895 83,48% +156 +1,35 7739 82,14%
  Antal röstberättigade 9457   +35   9422  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Fagersta

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
12,74% 1,27% 1,74% 3,80% 47,63% 7,67% 2,37% 20,02% 1,82% 0,95% 0,86% 0,08% 76,82%
6,32% 1,52% 1,05% 0,70% 56,37% 8,30% 3,74% 18,83% 2,11% 1,05% 1,38%   75,85%
19,80% 3,21% 3,55% 1,69% 44,08% 4,31% 4,31% 17,60% 0,76% 0,68% 0,84% 0,08% 89,70%
16,76% 1,82% 3,28% 3,35% 46,30% 5,31% 5,10% 16,06% 1,19% 0,84% 1,78%   85,41%
11,62% 1,97% 2,31% 2,65% 44,53% 8,55% 4,10% 22,31% 1,03% 0,94%     75,10%
19,40% 2,07% 3,44% 3,21% 43,17% 6,43% 4,82% 14,81% 1,95% 0,69% 1,58%   82,71%
21,17% 6,34% 2,99% 2,51% 32,42% 4,90% 4,19% 22,85% 2,27% 0,36% 0,95%   85,43%
19,10% 4,02% 2,51% 1,51% 38,19% 8,04% 7,54% 11,06% 5,03% 3,02% 1,49%    
Fagersta 15,48% 2,50% 2,65% 2,63% 44,97% 6,51% 4,17% 18,63% 1,60% 0,86% 1,06% 0,03% 83,48%

Röstfördelning övriga partier - kommun Fagersta

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 39 0,50% -12 -0,17 51 0,67%
SVP Svenskarnas parti 13 0,17% +13 +0,17    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 8 0,10% +6 +0,08 2 0,03%
ENH Enhet 4 0,05% +4 +0,05    
  Direktdemokraterna 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% +1 +0,01    
SPI SPI Välfärden     -1 -0,01 1 0,01%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -3 -0,04 3 0,04%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,01% -3 -0,04 4 0,05%
  Totalt övriga partier 67 0,86% +6 +0,06 61 0,80%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Fagersta

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se