2014-09-18 09:07:25

Val till riksdagen - Röster - Malung-Sälen

22,57%
8,62%
3,70%
2,35%
36,17%
4,72%
2,71%
17,29%
0,91%
0,96%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,27%
+2,51
2010: 82,76%

Röstfördelning - kommun Malung-Sälen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1506 22,57% -496 -7,44 2002 30,01%
C Centerpartiet 575 8,62% +27 +0,40 548 8,21%
FP Folkpartiet liberalerna 247 3,70% -141 -2,11 388 5,82%
KD Kristdemokraterna 157 2,35% -14 -0,21 171 2,56%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2414 36,17% -20 -0,31 2434 36,48%
V Vänsterpartiet 315 4,72% -134 -2,01 449 6,73%
MP Miljöpartiet de gröna 181 2,71% -19 -0,29 200 3,00%
SD Sverigedemokraterna 1154 17,29% +772 +11,57 382 5,73%
FI Feministiskt initiativ 61 0,91% +56 +0,84 5 0,07%
ÖVR Övriga partier 64 0,96% -29 -0,43 93 1,39%
  Giltiga röster 6674 100,00% +2   6672 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 89 1,32% -31 -0,45 120 1,77%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,07% +5 +0,07    
VDT Valdeltagande 6768 85,27% -24 +2,51 6792 82,76%
  Antal röstberättigade 7937   -270   8207  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Malung-Sälen

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
25,72% 12,40% 2,05% 1,96% 31,41% 1,96% 1,49% 21,25% 0,75% 1,03% 0,83%   82,66%
19,81% 6,78% 3,50% 2,68% 40,28% 6,33% 2,76% 15,64% 1,41% 0,82% 1,03% 0,07% 83,06%
11,72% 10,68% 4,17% 1,30% 38,02% 9,11% 1,30% 22,92% 0,26% 0,52% 2,29%   83,97%
19,69% 7,53% 5,50% 1,35% 36,49% 4,73% 3,09% 19,59% 0,48% 1,54% 1,33% 0,28% 84,31%
16,23% 8,07% 4,00% 2,40% 43,25% 5,36% 3,52% 15,51% 0,72% 0,96% 1,88% 0,08% 81,59%
39,28% 8,30% 3,62% 3,00% 26,83% 1,94% 3,09% 12,71% 0,44% 0,79% 1,13%   86,36%
8,39% 7,45% 2,80% 2,17% 43,17% 8,70% 1,24% 22,98% 2,48% 0,62% 1,53%   84,94%
30,30% 9,85% 3,79% 7,58% 21,21% 6,06% 6,06% 9,85% 4,55% 0,76% 0,75%    
Malung-Sälen 22,57% 8,62% 3,70% 2,35% 36,17% 4,72% 2,71% 17,29% 0,91% 0,96% 1,32% 0,07% 85,27%

Röstfördelning övriga partier - kommun Malung-Sälen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 29 0,43% -13 -0,19 42 0,63%
PP Piratpartiet 19 0,28% -23 -0,34 42 0,63%
SVP Svenskarnas parti 7 0,10% +7 +0,10    
ENH Enhet 3 0,04% +3 +0,04    
  Direktdemokraterna 2 0,03% +2 +0,03    
SPI SPI Välfärden 2 0,03% -4 -0,06 6 0,09%
DjuP Djurens parti 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,01% -2 -0,02 3 0,04%
  Totalt övriga partier 64 0,96% -29 -0,43 93 1,39%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Malung-Sälen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se