2014-09-18 11:59:51

Val till riksdagen - Röster - Orsa

14,46%
10,70%
2,76%
3,19%
33,06%
5,67%
4,99%
20,75%
2,91%
1,52%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,83%
+2,36
2010: 82,47%

Röstfördelning - kommun Orsa

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 666 14,46% -274 -6,79 940 21,25%
C Centerpartiet 493 10,70% +40 +0,46 453 10,24%
FP Folkpartiet liberalerna 127 2,76% -75 -1,81 202 4,57%
KD Kristdemokraterna 147 3,19% -60 -1,49 207 4,68%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1523 33,06% -76 -3,09 1599 36,14%
V Vänsterpartiet 261 5,67% -12 -0,51 273 6,17%
MP Miljöpartiet de gröna 230 4,99% -62 -1,61 292 6,60%
SD Sverigedemokraterna 956 20,75% +556 +11,71 400 9,04%
FI Feministiskt initiativ 134 2,91% +122 +2,64 12 0,27%
ÖVR Övriga partier 70 1,52% +24 +0,48 46 1,04%
  Giltiga röster 4607 100,00% +183   4424 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 33 0,71% -33 -0,76 66 1,47%
OG Ogiltiga röster - övriga     -2 -0,04 2 0,04%
VDT Valdeltagande 4640 84,83% +148 +2,36 4492 82,47%
  Antal röstberättigade 5470   +23   5447  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Orsa

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
13,26% 7,49% 2,33% 2,73% 42,00% 5,97% 3,74% 18,93% 1,82% 1,72% 0,60%   76,70%
18,37% 13,40% 3,11% 3,90% 26,71% 3,90% 5,50% 21,38% 2,31% 1,42% 0,88%   85,04%
16,13% 10,41% 1,61% 1,32% 34,16% 4,40% 2,35% 26,25% 2,64% 0,73% 0,73%   86,42%
12,91% 9,25% 3,49% 4,89% 37,26% 5,93% 5,06% 18,24% 1,83% 1,13% 0,52%   82,17%
11,11% 14,81% 2,14% 1,75% 21,25% 8,77% 7,02% 23,20% 7,41% 2,53% 0,77%   80,78%
8,61% 9,93% 4,64% 1,32% 25,17% 9,93% 13,91% 13,91% 8,61% 3,97% 1,31%    
Orsa 14,46% 10,70% 2,76% 3,19% 33,06% 5,67% 4,99% 20,75% 2,91% 1,52% 0,71%   84,83%

Röstfördelning övriga partier - kommun Orsa

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 23 0,50% -14 -0,34 37 0,84%
ENH Enhet 17 0,37% +16 +0,35 1 0,02%
DjuP Djurens parti 8 0,17% +8 +0,17    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 8 0,17% +4 +0,08 4 0,09%
SVP Svenskarnas parti 4 0,09% +4 +0,09    
  Direktdemokraterna 2 0,04% +2 +0,04    
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,04% +2 +0,04    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,02% +1 +0,02    
  Hälsopartiet 1 0,02% +1 +0,02    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,02% +1 +0,02    
SPI SPI Välfärden     -1 -0,02 1 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,07%     3 0,07%
  Totalt övriga partier 70 1,52% +24 +0,48 46 1,04%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Orsa

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se