2014-09-18 09:06:45

Val till riksdagen - Röster - Mora

19,54%
9,94%
2,87%
3,09%
35,49%
4,50%
4,64%
16,94%
1,72%
1,27%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,45%
+2,99
2010: 81,47%

Röstfördelning - kommun Mora

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2629 19,54% -839 -7,29 3468 26,82%
C Centerpartiet 1338 9,94% +169 +0,90 1169 9,04%
FP Folkpartiet liberalerna 386 2,87% -245 -2,01 631 4,88%
KD Kristdemokraterna 416 3,09% -168 -1,43 584 4,52%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4776 35,49% +110 -0,60 4666 36,09%
V Vänsterpartiet 605 4,50% +5 -0,14 600 4,64%
MP Miljöpartiet de gröna 625 4,64% -147 -1,33 772 5,97%
SD Sverigedemokraterna 2279 16,94% +1492 +10,85 787 6,09%
FI Feministiskt initiativ 232 1,72% +207 +1,53 25 0,19%
ÖVR Övriga partier 171 1,27% -57 -0,49 228 1,76%
  Giltiga röster 13457 100,00% +527   12930 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 139 1,02% -68 -0,55 207 1,58%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,04% +5 +0,04 1 0,01%
VDT Valdeltagande 13602 84,45% +464 +2,99 13138 81,47%
  Antal röstberättigade 16106   -21   16127  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Mora

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
16,44% 10,37% 2,37% 3,11% 34,30% 3,70% 4,15% 23,63% 1,04% 0,89% 1,10%   82,08%
19,29% 6,82% 2,71% 2,94% 44,00% 5,41% 3,76% 12,24% 0,94% 1,88% 1,16%   76,92%
21,11% 9,52% 3,02% 3,65% 35,16% 3,97% 4,52% 15,56% 2,38% 1,11% 0,94% 0,08% 86,42%
17,69% 7,40% 2,68% 3,48% 38,87% 5,37% 4,13% 16,68% 2,25% 1,45% 1,00% 0,07% 81,86%
18,56% 8,14% 3,35% 3,71% 34,97% 5,27% 6,83% 14,85% 2,40% 1,92% 0,48%   80,60%
17,29% 14,10% 2,93% 3,10% 30,41% 7,54% 5,05% 16,22% 2,39% 0,98% 0,62%   85,73%
21,66% 9,07% 4,24% 4,11% 35,63% 4,50% 5,70% 11,85% 2,12% 1,13% 0,79%   80,32%
22,15% 9,11% 2,48% 2,76% 38,58% 2,90% 4,21% 14,63% 2,00% 1,17% 0,75% 0,07% 85,79%
19,27% 11,89% 1,50% 2,63% 35,04% 3,25% 4,13% 19,52% 0,63% 2,13% 1,36% 0,12% 81,75%
14,32% 13,96% 1,72% 2,27% 35,81% 3,54% 2,63% 24,03% 0,54% 1,18% 1,78%   84,63%
24,57% 9,36% 3,27% 1,80% 31,43% 4,11% 4,94% 18,22% 1,41% 0,90% 1,33% 0,13% 84,73%
17,02% 11,49% 5,53% 5,53% 26,81% 7,23% 9,79% 11,49% 3,40% 1,70% 0,84%    
Mora 19,54% 9,94% 2,87% 3,09% 35,49% 4,50% 4,64% 16,94% 1,72% 1,27% 1,02% 0,04% 84,45%

Röstfördelning övriga partier - kommun Mora

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 72 0,54% -19 -0,17 91 0,70%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 45 0,33% -3 -0,04 48 0,37%
ENH Enhet 18 0,13% +17 +0,13 1 0,01%
DjuP Djurens parti 12 0,09% +12 +0,09    
SVP Svenskarnas parti 8 0,06% +8 +0,06    
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,02% +1 +0,01 2 0,02%
KrVP Kristna Värdepartiet 3 0,02% +3 +0,02    
  Direktdemokraterna 2 0,01% +2 +0,01    
SPI SPI Välfärden     -79 -0,61 79 0,61%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 8 0,06% +1   7 0,06%
  Totalt övriga partier 171 1,27% -57 -0,49 228 1,76%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Mora

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
A.V.H.M.Ö.S.O.S.H.G.G.F.M.F.B.O.B 3
Partier med färre än 2 röster 5

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se