2014-09-18 13:21:20

Val till riksdagen - Röster - Falun

23,19%
7,99%
4,47%
3,83%
30,21%
5,94%
7,19%
12,84%
3,34%
0,99%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,38%
+2,02
2010: 85,35%

Röstfördelning - kommun Falun

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 8871 23,19% -1687 -5,69 10558 28,88%
C Centerpartiet 3058 7,99% +116 -0,05 2942 8,05%
FP Folkpartiet liberalerna 1711 4,47% -381 -1,25 2092 5,72%
KD Kristdemokraterna 1466 3,83% -347 -1,13 1813 4,96%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11555 30,21% +32 -1,31 11523 31,52%
V Vänsterpartiet 2271 5,94% +262 +0,44 2009 5,50%
MP Miljöpartiet de gröna 2749 7,19% -214 -0,92 2963 8,10%
SD Sverigedemokraterna 4912 12,84% +2905 +7,35 2007 5,49%
FI Feministiskt initiativ 1278 3,34% +1105 +2,87 173 0,47%
ÖVR Övriga partier 380 0,99% -99 -0,32 479 1,31%
  Giltiga röster 38251 100,00% +1692   36559 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 464 1,20% -67 -0,23 531 1,43%
OG Ogiltiga röster - övriga 14 0,04% +3 +0,01 11 0,03%
VDT Valdeltagande 38729 87,38% +1628 +2,02 37101 85,35%
  Antal röstberättigade 44325   +856   43469  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Falun

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
21,19% 9,42% 4,21% 3,41% 30,82% 5,90% 6,93% 13,77% 3,33% 1,02% 1,28% 0,02% 86,54%
18,80% 13,30% 2,56% 3,13% 31,81% 4,84% 3,42% 20,61% 1,14% 0,38% 2,68%   84,40%
17,51% 11,36% 2,18% 3,42% 36,03% 5,76% 5,21% 15,88% 2,41% 0,23% 1,38%   85,84%
23,80% 15,32% 2,63% 3,80% 24,39% 3,80% 4,88% 18,05% 2,05% 1,27% 0,77% 0,10% 88,91%
8,67% 2,86% 2,24% 1,53% 42,65% 10,71% 8,88% 16,02% 4,29% 2,14% 2,58%   76,74%
20,24% 14,76% 2,74% 3,15% 29,11% 4,60% 4,35% 18,39% 0,97% 1,69% 2,21%   81,44%
24,80% 6,40% 6,40% 5,96% 28,18% 5,24% 9,60% 7,82% 4,98% 0,62% 0,79%   87,37%
24,41% 10,48% 3,68% 2,23% 30,66% 5,80% 5,35% 14,94% 1,56% 0,89% 0,88%   85,78%
18,17% 19,11% 1,98% 2,54% 27,59% 4,33% 2,64% 20,81% 1,98% 0,85% 0,93%   81,52%
12,41% 5,20% 2,24% 2,16% 46,92% 5,28% 3,76% 19,14% 2,16% 0,72% 1,11% 0,08% 82,56%
12,80% 4,37% 2,54% 2,95% 44,21% 7,72% 7,52% 14,13% 2,34% 1,42% 1,50% 0,10% 76,28%
26,05% 8,19% 6,60% 3,06% 26,32% 5,86% 7,66% 11,26% 3,80% 1,20% 1,18% 0,07% 85,49%
23,55% 7,79% 7,50% 4,94% 22,22% 7,88% 13,30% 6,65% 5,41% 0,76% 0,47%   87,22%
20,21% 21,07% 2,42% 1,55% 21,42% 2,94% 2,76% 22,11% 1,73% 3,80%     85,65%
27,47% 7,47% 9,80% 5,76% 23,13% 6,16% 10,61% 5,15% 3,74% 0,71% 0,70%   86,70%
24,49% 5,68% 4,42% 4,55% 37,37% 4,67% 8,08% 5,43% 4,42% 0,88% 1,25%   92,08%
30,57% 9,41% 3,85% 3,54% 26,52% 3,95% 4,76% 14,88% 1,72% 0,81% 1,50%   89,63%
24,43% 5,57% 5,95% 3,54% 27,97% 7,22% 8,23% 10,76% 5,95% 0,38% 1,25%   84,75%
23,95% 5,37% 6,43% 3,62% 26,64% 8,18% 10,05% 7,94% 7,01% 0,82% 0,93%   88,71%
24,31% 4,01% 3,01% 2,26% 21,80% 8,77% 17,29% 5,76% 12,03% 0,75% 1,48%    
25,14% 6,61% 4,73% 4,24% 29,61% 5,97% 7,44% 11,94% 3,36% 0,97% 1,12% 0,05% 88,20%
27,41% 12,72% 3,18% 5,70% 19,96% 4,39% 5,48% 17,11% 3,95% 0,11% 0,87%   90,28%
19,80% 4,98% 3,54% 1,99% 37,72% 7,96% 8,52% 9,85% 4,65% 1,00% 1,63%   81,91%
28,94% 5,55% 4,81% 3,34% 27,27% 5,41% 9,22% 10,96% 3,54% 0,94% 0,60% 0,07% 86,60%
24,92% 6,21% 5,02% 4,03% 30,93% 5,49% 7,47% 11,76% 3,70% 0,46% 1,05%   86,92%
21,76% 7,14% 4,71% 6,39% 31,76% 5,38% 6,81% 12,18% 2,94% 0,92% 1,16% 0,17% 87,90%
27,55% 6,53% 3,67% 4,18% 30,82% 5,41% 5,10% 14,08% 1,63% 1,02% 1,11% 0,10% 87,63%
28,89% 4,90% 4,80% 3,72% 30,75% 6,17% 7,05% 10,58% 2,35% 0,78% 1,64% 0,10% 86,51%
20,30% 7,40% 5,49% 5,91% 30,62% 6,99% 8,15% 12,48% 1,91% 0,75% 1,39% 0,08% 83,85%
27,78% 5,19% 4,96% 4,67% 29,70% 5,41% 6,07% 13,26% 2,15% 0,81% 1,10% 0,07% 85,75%
30,95% 4,39% 6,64% 4,14% 23,68% 5,76% 7,77% 10,53% 4,76% 1,38% 0,50%   79,96%
17,63% 5,35% 4,07% 1,96% 35,49% 8,59% 8,06% 13,04% 4,45% 1,36% 1,63%   84,68%
29,08% 6,52% 5,67% 5,76% 26,16% 6,04% 7,08% 10,20% 1,79% 1,70% 0,56%   89,20%
25,82% 5,84% 4,99% 4,57% 29,12% 7,23% 7,76% 8,50% 4,89% 1,28% 0,63% 0,11% 84,19%
16,78% 4,11% 4,22% 4,22% 40,41% 7,42% 6,85% 11,53% 2,85% 1,60% 1,90%   76,32%
29,33% 7,77% 7,33% 5,04% 25,27% 3,45% 8,22% 8,66% 4,15% 0,80% 0,96% 0,09% 88,41%
26,89% 12,92% 2,60% 3,38% 25,67% 4,34% 5,64% 16,65% 1,21% 0,69% 1,28%   87,29%
23,76% 5,57% 3,88% 3,78% 33,90% 6,06% 7,06% 11,53% 3,48% 0,99% 0,59% 0,10% 88,16%
24,86% 4,97% 5,89% 3,50% 17,68% 7,18% 14,00% 10,50% 9,94% 1,47% 1,99%    
Falun 23,19% 7,99% 4,47% 3,83% 30,21% 5,94% 7,19% 12,84% 3,34% 0,99% 1,20% 0,04% 87,38%

Röstfördelning övriga partier - kommun Falun

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 161 0,42% -79 -0,24 240 0,66%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 64 0,17% +29 +0,07 35 0,10%
ENH Enhet 49 0,13% +37 +0,10 12 0,03%
DjuP Djurens parti 29 0,08% +29 +0,08    
SVP Svenskarnas parti 14 0,04% +14 +0,04    
  Direktdemokraterna 13 0,03% +13 +0,03    
KrVP Kristna Värdepartiet 13 0,03% +13 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 5 0,01% +3 +0,01 2 0,01%
SPI SPI Välfärden 1   -161 -0,44 162 0,44%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -2 -0,01 2 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 31 0,08% +5 +0,01 26 0,07%
  Totalt övriga partier 380 0,99% -99 -0,32 479 1,31%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Falun

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 7
Satanistiskt initiativ 2
Partier med färre än 2 röster 7

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se