2014-09-18 09:56:23

Val till riksdagen - Röster - Sandviken

15,48%
5,15%
3,72%
2,74%
43,72%
7,13%
3,88%
15,31%
1,84%
1,03%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,12%
+2,28
2010: 83,84%

Röstfördelning - kommun Sandviken

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 3830 15,48% -1209 -5,62 5039 21,10%
C Centerpartiet 1273 5,15% -75 -0,50 1348 5,65%
FP Folkpartiet liberalerna 921 3,72% -273 -1,28 1194 5,00%
KD Kristdemokraterna 677 2,74% -220 -1,02 897 3,76%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10816 43,72% +280 -0,41 10536 44,12%
V Vänsterpartiet 1763 7,13% -168 -0,96 1931 8,09%
MP Miljöpartiet de gröna 961 3,88% -262 -1,24 1223 5,12%
SD Sverigedemokraterna 3789 15,31% +2351 +9,29 1438 6,02%
FI Feministiskt initiativ 456 1,84% +407 +1,64 49 0,21%
ÖVR Övriga partier 255 1,03% +31 +0,09 224 0,94%
  Giltiga röster 24741 100,00% +862   23879 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 214 0,86% -98 -0,43 312 1,29%
OG Ogiltiga röster - övriga 10 0,04% -1 -0,01 11 0,05%
VDT Valdeltagande 24965 86,12% +763 +2,28 24202 83,84%
  Antal röstberättigade 28988   +121   28867  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Sandviken

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
14,55% 9,05% 2,99% 2,59% 39,57% 6,50% 2,80% 18,65% 1,86% 1,45% 1,17% 0,04% 86,70%
12,03% 5,90% 2,42% 2,57% 42,66% 8,55% 3,10% 19,21% 2,27% 1,29% 1,27%   81,20%
14,83% 9,13% 2,67% 2,67% 39,19% 6,45% 2,73% 20,12% 1,16% 1,05% 1,38%   86,72%
13,82% 5,87% 2,50% 2,56% 42,16% 5,87% 2,44% 20,44% 1,80% 2,56% 0,98%   87,70%
14,74% 5,79% 4,94% 2,04% 41,74% 7,75% 3,75% 15,50% 2,04% 1,70% 0,84% 0,17% 88,57%
17,31% 10,01% 3,49% 2,30% 39,30% 4,67% 2,63% 17,77% 1,58% 0,92% 1,36% 0,06% 84,95%
14,86% 22,12% 2,23% 3,46% 29,50% 5,92% 1,79% 16,42% 2,68% 1,01% 0,78%   83,21%
9,01% 10,81% 0,90% 4,50% 30,63% 9,01% 6,31% 24,32% 3,60% 0,90% 3,48%    
15,97% 3,11% 4,10% 2,81% 45,87% 7,45% 4,45% 13,58% 1,84% 0,81% 0,70% 0,04% 85,82%
15,52% 2,53% 3,72% 2,85% 42,28% 7,52% 6,02% 15,52% 3,17% 0,87% 1,17%   84,58%
12,23% 2,24% 3,13% 2,68% 55,48% 6,79% 2,98% 12,45% 1,49% 0,52% 0,45% 0,07% 74,03%
10,66% 2,52% 3,10% 2,31% 53,03% 8,07% 4,32% 13,62% 1,66% 0,72% 0,64%   86,18%
19,55% 3,47% 6,79% 3,72% 42,89% 6,14% 4,12% 10,90% 1,94% 0,48% 0,80%   90,24%
10,82% 4,14% 3,39% 2,44% 44,33% 9,97% 3,61% 18,24% 1,70% 1,38% 0,94% 0,10% 79,09%
9,59% 1,88% 1,70% 1,58% 57,68% 8,44% 2,91% 13,24% 1,58% 1,40% 0,36% 0,06% 77,62%
19,84% 3,82% 5,76% 2,79% 41,26% 6,61% 4,43% 13,23% 1,64% 0,61% 0,84%   88,64%
14,88% 2,91% 3,76% 2,44% 46,90% 7,36% 4,24% 14,45% 1,91% 1,16% 0,63% 0,11% 83,36%
21,81% 5,36% 4,95% 4,17% 36,05% 6,62% 4,89% 14,42% 1,13% 0,60% 0,59%   88,84%
21,29% 3,15% 4,28% 2,68% 41,70% 7,83% 4,95% 12,25% 1,34% 0,54% 0,73% 0,07% 91,27%
16,22% 2,20% 4,14% 3,34% 45,06% 7,48% 5,74% 12,68% 2,47% 0,67% 0,66%   87,27%
21,51% 3,59% 6,77% 2,79% 33,86% 7,17% 7,97% 11,16% 4,38% 0,80% 0,79% 0,39%  
Sandviken 15,48% 5,15% 3,72% 2,74% 43,72% 7,13% 3,88% 15,31% 1,84% 1,03% 0,86% 0,04% 86,12%

Röstfördelning övriga partier - kommun Sandviken

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 120 0,49% -10 -0,06 130 0,54%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 77 0,31% +25 +0,09 52 0,22%
ENH Enhet 32 0,13% +31 +0,13 1  
KLP Klassiskt liberala partiet 6 0,02% -3 -0,01 9 0,04%
SVP Svenskarnas parti 4 0,02% +2 +0,01 2 0,01%
DjuP Djurens parti 3 0,01% +3 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 3 0,01% -2 -0,01 5 0,02%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2 0,01% +1   1  
  Direktdemokraterna 1   +1      
KrVP Kristna Värdepartiet 1   +1      
SPI SPI Välfärden     -2 -0,01 2 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 6 0,02% -16 -0,07 22 0,10%
  Totalt övriga partier 255 1,03% +31 +0,09 224 0,94%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Sandviken

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 2
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se