2014-09-18 13:03:40

Val till riksdagen - Röster - Örnsköldsvik

14,87%
9,03%
2,75%
6,20%
49,90%
4,28%
3,54%
7,00%
1,61%
0,81%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,76%
+0,96
2010: 85,80%

Röstfördelning - kommun Örnsköldsvik

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 5559 14,87% -1476 -4,17 7035 19,03%
C Centerpartiet 3377 9,03% -126 -0,45 3503 9,48%
FP Folkpartiet liberalerna 1030 2,75% -530 -1,47 1560 4,22%
KD Kristdemokraterna 2318 6,20% -236 -0,71 2554 6,91%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18661 49,90% +1317 +2,98 17344 46,92%
V Vänsterpartiet 1602 4,28% +89 +0,19 1513 4,09%
MP Miljöpartiet de gröna 1325 3,54% -352 -0,99 1677 4,54%
SD Sverigedemokraterna 2618 7,00% +1497 +3,97 1121 3,03%
FI Feministiskt initiativ 602 1,61% +529 +1,41 73 0,20%
ÖVR Övriga partier 302 0,81% -280 -0,77 582 1,57%
  Giltiga röster 37394 100,00% +432   36962 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 379 1,00% -6 -0,03 385 1,03%
OG Ogiltiga röster - övriga 20 0,05% +2   18 0,05%
VDT Valdeltagande 37793 86,76% +428 +0,96 37365 85,80%
  Antal röstberättigade 43558   +9   43549  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Örnsköldsvik

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
17,09% 9,16% 3,29% 5,60% 46,87% 4,33% 4,00% 6,99% 1,77% 0,89% 0,97% 0,05% 85,83%
14,66% 14,54% 3,46% 3,69% 41,72% 4,05% 5,13% 9,77% 2,03% 0,95% 0,83% 0,12% 86,96%
8,71% 18,26% 3,11% 7,68% 45,02% 3,53% 2,07% 10,58% 0,41% 0,62% 0,82%   84,82%
6,67% 19,22% 0,98% 2,35% 56,27% 3,33% 0,59% 8,82% 1,37% 0,39% 1,35%   85,17%
20,60% 9,16% 4,18% 6,08% 42,94% 3,55% 4,34% 5,92% 2,05% 1,18% 0,86%   89,94%
24,17% 6,46% 3,78% 9,76% 39,06% 3,86% 4,25% 5,28% 2,60% 0,79% 0,39%   86,91%
12,42% 19,89% 2,40% 2,54% 42,46% 5,21% 1,87% 11,21% 1,34% 0,67% 0,53% 0,13% 85,01%
19,79% 6,88% 3,28% 6,46% 47,94% 3,60% 4,76% 5,19% 1,59% 0,53% 0,63%   90,06%
14,35% 8,23% 2,22% 4,45% 52,84% 5,01% 2,00% 9,12% 0,67% 1,11% 1,53% 0,11% 83,62%
24,42% 15,37% 2,74% 5,26% 34,74% 2,11% 3,79% 10,11% 1,05% 0,42% 1,04%   89,39%
11,96% 5,26% 1,75% 5,26% 58,53% 4,94% 1,75% 8,45% 1,12% 0,96% 1,42%   79,40%
18,31% 5,76% 4,97% 6,33% 46,55% 3,95% 6,10% 3,95% 3,39% 0,68% 1,12%   87,57%
20,30% 13,04% 2,96% 5,65% 41,53% 3,49% 3,36% 7,66% 0,81% 1,21% 0,93% 0,13% 89,31%
16,78% 5,56% 3,43% 4,85% 51,06% 4,96% 4,26% 6,50% 2,25% 0,35% 2,08%   80,82%
16,29% 6,09% 3,28% 6,18% 49,91% 5,15% 4,12% 6,37% 1,50% 1,12% 0,74% 0,19% 80,15%
18,71% 8,63% 2,59% 6,19% 50,94% 2,88% 4,75% 4,03% 0,72% 0,58% 1,28%   89,23%
16,17% 18,81% 2,97% 3,96% 39,60% 6,27% 2,31% 8,58%   1,32% 0,98%   81,38%
11,24% 6,09% 3,75% 4,45% 53,98% 6,09% 4,10% 7,49% 1,64% 1,17% 0,70% 0,12% 77,15%
21,04% 5,78% 4,27% 7,96% 43,51% 3,51% 4,17% 6,45% 2,18% 1,14% 0,38%   86,03%
16,07% 5,18% 3,56% 3,78% 53,51% 4,96% 3,99% 5,72% 2,16% 1,08% 1,07%   79,95%
15,78% 6,54% 2,48% 4,17% 49,49% 5,98% 5,75% 5,98% 2,82% 1,01% 0,78% 0,11% 80,49%
20,87% 9,13% 5,65% 6,52% 32,17% 4,78% 10,87% 6,09% 3,04% 0,87% 3,77%    
13,10% 8,93% 2,33% 6,67% 52,31% 4,25% 3,18% 7,01% 1,48% 0,74% 1,03% 0,06% 87,52%
14,67% 14,46% 1,65% 9,92% 43,39% 4,96% 2,69% 7,44% 0,62% 0,21% 0,82%   90,37%
9,75% 4,31% 1,87% 3,98% 63,61% 3,41% 2,19% 8,53% 1,62% 0,73% 1,20%   84,70%
12,43% 17,68% 1,72% 7,12% 49,36% 3,45% 0,90% 5,62% 1,20% 0,52% 1,26%   85,35%
12,32% 4,63% 2,56% 6,10% 57,68% 3,29% 3,54% 7,80% 1,83% 0,24% 0,97%   89,42%
19,98% 4,87% 2,22% 6,32% 50,64% 4,53% 3,50% 5,81% 1,62% 0,51% 0,51% 0,17% 88,51%
9,62% 5,50% 1,96% 4,42% 56,04% 6,58% 3,53% 8,93% 1,77% 1,67% 1,35% 0,10% 83,66%
12,00% 6,72% 2,64% 5,53% 56,77% 5,28% 3,83% 5,19% 1,53% 0,51% 0,93% 0,08% 87,67%
14,26% 8,46% 1,00% 12,44% 47,93% 2,99% 5,47% 5,97% 0,83% 0,66% 0,99%   82,41%
14,89% 6,17% 3,01% 4,17% 56,17% 3,70% 3,94% 5,71% 1,23% 1,00% 0,77% 0,08% 91,46%
14,41% 6,20% 3,34% 6,30% 53,24% 4,96% 3,82% 6,01% 1,05% 0,67% 1,31% 0,28% 90,56%
10,85% 4,40% 2,62% 3,46% 57,90% 5,99% 3,65% 9,35% 1,31% 0,47% 1,11%   85,93%
8,33% 10,88% 0,85% 4,66% 58,33% 4,38% 1,55% 9,18% 1,41% 0,42% 0,84% 0,14% 84,72%
11,06% 14,18% 1,56% 11,42% 44,35% 5,41% 1,80% 7,57% 1,92% 0,72% 0,95%   86,24%
9,70% 22,84% 1,72% 6,25% 45,91% 2,80% 1,51% 8,62% 0,43% 0,22% 0,85%   82,69%
11,13% 4,73% 1,53% 4,22% 56,78% 4,86% 4,60% 8,57% 2,56% 1,02% 1,51%   79,24%
12,60% 9,47% 2,09% 5,14% 53,45% 3,85% 3,45% 7,46% 1,69% 0,80% 0,95%   85,64%
17,06% 8,95% 3,51% 12,04% 41,89% 3,09% 2,93% 7,19% 2,34% 1,00% 0,83% 0,08% 85,24%
9,18% 17,61% 0,75% 7,67% 48,81% 4,15% 2,52% 7,17% 1,13% 1,01% 1,24%   87,50%
6,48% 20,98% 1,55% 8,55% 50,78% 3,11% 1,04% 6,22% 0,26% 1,04% 1,78%   85,25%
13,20% 8,16% 2,85% 6,10% 53,98% 3,85% 3,38% 6,76% 1,06% 0,66% 1,11%   83,98%
18,03% 7,21% 3,61% 9,05% 46,68% 3,54% 4,03% 5,30% 1,70% 0,85% 0,42% 0,07% 91,38%
21,96% 7,45% 4,71% 7,84% 33,73% 6,67% 7,06% 6,27% 2,75% 1,57% 2,66% 0,38%  
Örnsköldsvik 14,87% 9,03% 2,75% 6,20% 49,90% 4,28% 3,54% 7,00% 1,61% 0,81% 1,00% 0,05% 86,76%

Röstfördelning övriga partier - kommun Örnsköldsvik

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 125 0,33% -52 -0,14 177 0,48%
SPI SPI Välfärden 86 0,23% -219 -0,60 305 0,83%
ENH Enhet 24 0,06% +21 +0,06 3 0,01%
KrVP Kristna Värdepartiet 14 0,04% +14 +0,04    
SVP Svenskarnas parti 10 0,03% +7 +0,02 3 0,01%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 9 0,02% -19 -0,05 28 0,08%
DjuP Djurens parti 7 0,02% +7 +0,02    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 5 0,01% +5 +0,01    
  Direktdemokraterna 2 0,01% +2 +0,01    
  Hälsopartiet 2 0,01% +2 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 1   +1      
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -10 -0,03 10 0,03%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 17 0,05% -39 -0,11 56 0,16%
  Totalt övriga partier 302 0,81% -280 -0,77 582 1,57%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Örnsköldsvik

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 8
Kristna värdegrundspartiet 3
Kommunistiska Partiet 2
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se