2014-09-18 10:56:02

Val till riksdagen - Röster - Ragunda

9,38%
12,79%
1,21%
1,63%
48,41%
7,18%
2,73%
13,83%
1,80%
1,04%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,48%
+3,04
2010: 80,45%

Röstfördelning - kommun Ragunda

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 333 9,38% -190 -5,35 523 14,72%
C Centerpartiet 454 12,79% -37 -1,04 491 13,82%
FP Folkpartiet liberalerna 43 1,21% -20 -0,56 63 1,77%
KD Kristdemokraterna 58 1,63% +3 +0,08 55 1,55%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1719 48,41% -80 -2,24 1799 50,65%
V Vänsterpartiet 255 7,18% -28 -0,79 283 7,97%
MP Miljöpartiet de gröna 97 2,73% -28 -0,79 125 3,52%
SD Sverigedemokraterna 491 13,83% +355 +10,00 136 3,83%
FI Feministiskt initiativ 64 1,80% +52 +1,46 12 0,34%
ÖVR Övriga partier 37 1,04% -28 -0,79 65 1,83%
  Giltiga röster 3551 100,00% -1   3552 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 46 1,28% -25 -0,68 71 1,96%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,06%     2 0,06%
VDT Valdeltagande 3599 83,48% -26 +3,04 3625 80,45%
  Antal röstberättigade 4311   -195   4506  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Ragunda

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
8,13% 16,82% 1,89% 2,46% 48,58% 5,48% 2,27% 12,48% 1,32% 0,57% 0,94%   79,82%
9,71% 9,22% 0,97% 1,09% 45,39% 9,10% 2,55% 19,30% 1,33% 1,33% 1,67% 0,12% 82,82%
9,23% 14,58% 0,99% 1,48% 49,67% 6,67% 2,06% 12,03% 1,89% 1,40% 1,38% 0,08% 80,05%
10,09% 11,75% 1,11% 1,55% 51,11% 7,21% 2,77% 11,86% 2,00% 0,55% 0,77%   83,39%
8,54% 7,32% 3,66% 4,88% 29,27% 6,10% 17,07% 15,85% 6,10% 1,22% 3,53%    
Ragunda 9,38% 12,79% 1,21% 1,63% 48,41% 7,18% 2,73% 13,83% 1,80% 1,04% 1,28% 0,06% 83,48%

Röstfördelning övriga partier - kommun Ragunda

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 20 0,56% +20 +0,56    
PP Piratpartiet 9 0,25% -8 -0,23 17 0,48%
ENH Enhet 3 0,08% +3 +0,08    
DjuP Djurens parti 2 0,06% +2 +0,06    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,06% +2 +0,06    
SVP Svenskarnas parti 1 0,03% +1 +0,03    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014     -48 -1,36 48 1,36%
  Totalt övriga partier 37 1,04% -28 -0,79 65 1,83%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Ragunda

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se